Positiven und negativen Eigenschaften

 0    53 fiszki    janhans5
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
cecha
rozpocznij naukę
die Eigenschaft, die Eigenschaften
Do moim pozytywnych cech należą:
rozpocznij naukę
Zu meiner positiven Eigenschaften gehören
roztargniony
rozpocznij naukę
zerstreut
uczciwy
rozpocznij naukę
ehrlich
odpowiedzialny
rozpocznij naukę
verantwortlich
wykształcony
rozpocznij naukę
ausgebildet
samodzielny
rozpocznij naukę
selbstständig
uważny
rozpocznij naukę
aufmerksam
dokładny
rozpocznij naukę
genau
otwarty
rozpocznij naukę
offen
leniwy
rozpocznij naukę
faul
porządny
rozpocznij naukę
ordentlich
niechlujny
rozpocznij naukę
schlampig
pełen humoru
rozpocznij naukę
humorvoll
poważny
rozpocznij naukę
ernst
oszczędny
rozpocznij naukę
sparsam
zdyscyplinowany
rozpocznij naukę
diszipliniert
kreatywny
rozpocznij naukę
kreativ
powolny
rozpocznij naukę
langsam
ciekawski
rozpocznij naukę
neugierig
obowiązkowość
rozpocznij naukę
das Pflichtgefühl
odpowiedzialność
rozpocznij naukę
die Verantwortung
otwartość
rozpocznij naukę
die Offenheit
Ponadto jestem
rozpocznij naukę
Außerdem bin ich
troskliwa
rozpocznij naukę
fürsorglich
cierpliwa
rozpocznij naukę
geduldig
cierpliwość
rozpocznij naukę
die Geduld
pomysłowy
rozpocznij naukę
findig
optymistyczny
rozpocznij naukę
optimistisch
Moją mocną stroną jest to, że potrafię pracować ze starszymi ludźmi.
rozpocznij naukę
Meine Stärke ist das, dass ich mit älteren Menschen arbeiten kann.
Potrafię również dobrze pracować w drużynie.
rozpocznij naukę
Ich kann auch in Team gut arbeiten.
przyjacielska
rozpocznij naukę
freundlich
opanowana
rozpocznij naukę
beherrscht
Jestem spokojna i opanowana, kiedy pracuję z ludźmi.
rozpocznij naukę
Ich bin friedlich und beherrscht, wenn ich mit Menschen arbeiten kann.
Przystosowuję się szybko do nowego otoczenia
rozpocznij naukę
Ich passe mich schnell an das neues Milieu an.
otoczenie
rozpocznij naukę
das Milieu
Szybko się uczę.
rozpocznij naukę
Ich lerne schnell.
Umiem wykorzystać wiedzę fachową w praktyce.
rozpocznij naukę
Ich kann meine Fachkenntisse in der Praxis nutzen.
Moją negatywną cechą jest to, że podczas prezentacji własnej osoby jestem bardzo niepewna i zestresowana.
rozpocznij naukę
Als negativ bei mir empfinde ich, dass ich bei Präsentationen sehr unsicher und nervös bin.
moją słabą stroną jest też, że chcę być zawsze perfekcjonistką.
rozpocznij naukę
Meine Schwäche ist auch, dass ich immer perfekt sein will.
To często przeszkadza mi w życiu.
rozpocznij naukę
Das stőrt mir manchmal im Leben.
Kiedy uczę się obcego języka, chcę zaraz mówić poprawnie.
rozpocznij naukę
Wenn ich Fremdsprachen lerne, will ich sofort korrekt sprechen.
Kiedy nie znam dobrze gramtyki mówię powoli.
rozpocznij naukę
Wenn ich nicht gut Grammatik geübt habe, sprache ich langsam.
To jest bardzo denerwujące.
rozpocznij naukę
Das ist sehr aufgeregt.
wytrzymały
rozpocznij naukę
belestbar
dobrze radzę sobie ze stresem
rozpocznij naukę
Ich kann gut mit Stress umgehen.
Moi przyjaciele postrzegają mnie jako
rozpocznij naukę
Meine Freunde empfinden mich als
Uważam, ze oni mnie szanują.
rozpocznij naukę
Ich finde dass, sie mich respektieren.
Oni lubią spędzać ze mną czas.
rozpocznij naukę
Sie mögen mit mir Zeit verbringen.
zdolności przystosowawcze
rozpocznij naukę
die Anpassungsvermögen
wytrwałość
rozpocznij naukę
die Ausdauer
Mam dużą motywację i chęć do nauki.
rozpocznij naukę
Ich besitze eine hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft.
wymagający opieki
rozpocznij naukę
pflegebedürftig

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.