Investigación científica

 0    125 fiszek    anoolcia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
la alta tecnología
rozpocznij naukę
wysoka technologia, czyli to co zrobotyzowane skomputeryzowane
la astronomía
rozpocznij naukę
astronomia
el carácter cientifico
rozpocznij naukę
charakter naukowy
las ciencias naturales
rozpocznij naukę
nauki przyrodnicze
el/la científico/a
rozpocznij naukę
naukowiec
el conocimiento scientifico
rozpocznij naukę
wiedza naukowa
los derechos de propiedad intelectual e indusrtial
rozpocznij naukę
prawa własności intelektualnej i indusrtial
el desarollo tecnológico
rozpocznij naukę
rozwój technologiczny
la disciplina
rozpocznij naukę
dyscyplina
la divulgación cientifica
rozpocznij naukę
szerzenie, upowszechnianie wiedzy naukowej
el equipo de investigación
rozpocznij naukę
zespół badawczy
el/la erudito/-a
rozpocznij naukę
uczony, mądry
el experimento
rozpocznij naukę
eksperyment
el fenómeno
rozpocznij naukę
fenomen, cud, geniusz
! fenómeno!
rozpocznij naukę
super!
la geología
rozpocznij naukę
geologia
la hipótesis, la conjetura
rozpocznij naukę
hipoteza, przypuszczenie
la incidencia
rozpocznij naukę
przypadek, następstwo, wpływ
la innovación
rozpocznij naukę
innowacja
el invento
rozpocznij naukę
wynalazek
el/la inventor/-a
rozpocznij naukę
wynalazca -czyni
la investigación de campo
rozpocznij naukę
badania terenowe
investigación y desarollo
rozpocznij naukę
badania i rozwój
el/la investigador/ -a
rozpocznij naukę
badacz -ka
la comisión investigadora
rozpocznij naukę
komisja badawcza
el labolatorio
rozpocznij naukę
labolatorium
el método deductivo
rozpocznij naukę
metoda dedukcyji
el método inductivo
rozpocznij naukę
metoda indukcji
el maestro casual
rozpocznij naukę
chyba ... przypadkowy pokaz, wpadka
la patente
rozpocznij naukę
patent, licencja, zezwolnie, dokument
el planteamiento del problema
rozpocznij naukę
podejście do problemu, zagadnienie problematycznej sprawy
el principio
rozpocznij naukę
początek, źródło, podstawa
el procedimiento
rozpocznij naukę
procedura, postępowanie, metoda
el procesamiento
rozpocznij naukę
przetwarzanie np. danych też. podanie do sądu
el protocolo de investigación
rozpocznij naukę
protokół badania
el proyecto de investigación
rozpocznij naukę
projekt badawczy
la quimica
rozpocznij naukę
chemia
el resultado
rozpocznij naukę
wynik
la sistema
rozpocznij naukę
system
por sistema
rozpocznij naukę
z zasady
la técnica
rozpocznij naukę
technika
analizar
rozpocznij naukę
analizować
avalar
rozpocznij naukę
poręczać
comprobar
rozpocznij naukę
sprawdzać, stwierdzać, kontrolować
demostar
rozpocznij naukę
udowadniać, wykazywać, pokazywać
corroborar
rozpocznij naukę
wzmacniać, potwierdzać
contrastar
rozpocznij naukę
sprawdzać, różnić się
descifrar
rozpocznij naukę
odszyfrować
descubrir
rozpocznij naukę
odkryć
despejar
rozpocznij naukę
oczyszczać, opróżniać, wyjaśniać, ożywiać
desvelar (un secreto)
rozpocznij naukę
wyjawić (tajemnice) też. odebrać sen
detectar
rozpocznij naukę
wykrywać, wyczuwać
formular (hipótesis)
rozpocznij naukę
formułować (hipoteze)
implantar
rozpocznij naukę
wszczepiać, wprowadzać
inventar
rozpocznij naukę
wymyślać
patentar
rozpocznij naukę
patentować
plantear
rozpocznij naukę
powodowawać, wywoływać też poruszać np. temat
poner algo en duda
rozpocznij naukę
poddać coś wątpliwości, stawiać coś pod znakiem zapytania
procesar (datos)
rozpocznij naukę
przetwarzać (dane)
rebatir (una hipótesis)
rozpocznij naukę
obalić, odpierać, odpychać, odrzucać (hipotezę)
recopilar (datos)
rozpocznij naukę
zbierać (dane)
refutar
rozpocznij naukę
odpierać
analítico/-a
rozpocznij naukę
analityczny/-a
aplicado/-a
rozpocznij naukę
pilny/-a, pracowity/ -a
scientífico/-a
rozpocznij naukę
naukowy/-a
concienduzco/-a
rozpocznij naukę
sumienny
desestimado/-a
rozpocznij naukę
niedoceniony
detallado/-a
rozpocznij naukę
szczegółowy /-
exhaustivo/-a
rozpocznij naukę
wyczerpujący
experimental
rozpocznij naukę
eksperymentalny
fallido/-a
rozpocznij naukę
chybiony, nieudany
fundamentado/-a
rozpocznij naukę
poinformowany /-a
incuestionable
rozpocznij naukę
niewątpliwy, bezsporny
innovador
rozpocznij naukę
Innowacyjny
meticuloso/-a
rozpocznij naukę
skrupulatny/-a, bojaźliwy/-a
metódico
rozpocznij naukę
metodyczny
pormenorizado
rozpocznij naukę
szczegółowy
riguroso
rozpocznij naukę
rygorystyczny
somero
rozpocznij naukę
płytki, powierzchowny, niejasny
sustentado/-a
rozpocznij naukę
trwały (tak mowią fiszki, ja nie znalazłam tłumaczenia)
tecnológico/-a
rozpocznij naukę
technologiczny
analíticamete
rozpocznij naukę
analityczni
científicamente
rozpocznij naukę
naukowo
concienzudamente
rozpocznij naukę
sumiennie
empíricamnete
rozpocznij naukę
empirycznie
exhaustivamente
rozpocznij naukę
wyczerpująco
fehacientemente
rozpocznij naukę
niezawodnie, niepodważalnie
hipotéticamente
rozpocznij naukę
hipotetycznie
matemáticamente
rozpocznij naukę
matematycznie
meticulosamente
rozpocznij naukę
drobiazgowo, szczegółowo
metódicamente
rozpocznij naukę
metodycznie
profundamente
rozpocznij naukę
głęboko, dogłębnie
rigurosamente, sin contemplaciones, cueste lo que cueste
rozpocznij naukę
rygorystycznie, bezlitośnie, bez względu
sabiamente
rozpocznij naukę
mądrze
sistemáticamente
rozpocznij naukę
systematycznie
someramente
rozpocznij naukę
powierzchownie, płyko, krótko
acercarse
rozpocznij naukę
podchodzić
solucionar
rozpocznij naukę
rozwiązać
minucioso/-a
rozpocznij naukę
dobiazgowy
ingenioso
rozpocznij naukę
pomysłowy, bystry
revolucionario
rozpocznij naukę
rewolucyjny
erroóneo/-a
rozpocznij naukę
błedny/-a
fundado/-a
rozpocznij naukę
solidny/-a
lógico/-a
rozpocznij naukę
logiczny/-a, oczywisty/-a
preventivo
rozpocznij naukę
prewencyjny, zapobiegawczy
teórico
rozpocznij naukę
teoretyczny
las descompensaciones vasculares
rozpocznij naukę
dekompensacje (nadwyrężenia) naczyniowe
los infartos
rozpocznij naukę
zawały
los accidentes nucleares (como Chernóbil)
rozpocznij naukę
wypadki jądrowe (np. Czarnobyl)
los fines bélicos
rozpocznij naukę
cele bojowe
reputado
rozpocznij naukę
znany
eminente
rozpocznij naukę
wybitny
el ensayo
rozpocznij naukę
proba, esej, test
el tubo de ensayo
rozpocznij naukę
probówka
el indocto
rozpocznij naukę
człowiek bez wykształcenia
la evidencia
rozpocznij naukę
dowód
poner a alguien en evidencia
rozpocznij naukę
kompromitować kogoś
la incertidumbre
rozpocznij naukę
niepewność, wątpliwość
la confusión
rozpocznij naukę
zamieszanie
el discernimiento
rozpocznij naukę
rozpoznanie, rozróżnianie
la conclusión
rozpocznij naukę
koniec, konkluzja, wniosek
dar frutos
rozpocznij naukę
owocować
el pozo de sabiduria
rozpocznij naukę
kopalnia wiedzy
echar por tierra
rozpocznij naukę
roztrzaskać, edług fiszek mam porblem z tłumaczeniem
dar a alguien luz verde
rozpocznij naukę
dać komuś wolną rękę

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.