scapula - pytania noga

 0    117 fiszek    chomikmimi
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
1. W układzie mięśniowym lower limb a) zarówno lateral head of gastrocnemius, jak i gluteus maximus
rozpocznij naukę
działają na knee joint
żaden plantar interosseous muscle nie przyczepia się do
rozpocznij naukę
2nd toe, bo mm. Międzykostne podeszwowe rozpoczynają się na stronie przyśrodkowej III, IV, V kości śródstopia.
triceps coxae=
rozpocznij naukę
gamellus superior + obturator internus) + gamellus inferior
chociaż femoral i obturator nerve rozpoczynają się
rozpocznij naukę
z tych samych neromerów (L2-L4), to jednak ukazują się odpowiednio bocznie i przyśrodkowo względem psoas major
początek sciatic nerve rzutuje
rozpocznij naukę
na środek odległości między ischial tuberosity a posterior superior iliac spine
anterior cruciate ligament oraz posterior cruciate ligaments są wzgledem siebie
rozpocznij naukę
(anterior jest dłuższe), ale to drugie jest grubsze i silniejsze niż pierwsze
u leżącego pacjenta z całkowitym złamaniem femoral neck, iliopsoasu leżącego pacjenta z całkowitym złamaniem femoral neck, iliopsoas
rozpocznij naukę
jest odpowiedzialny za lateral rotation części wolnej kończyny dolnej
do uniaxial synovial joints nie należy
rozpocznij naukę
calcaneocuboid joint (TO JEST STAW SIODEŁKOWY), czyli biaxial
b) rotacja następuje przy jakim knee joint?
rozpocznij naukę
przy zgiętym
Która metatarsal bone jest najdłuższa?
rozpocznij naukę
II
bifurcate ligament =
rozpocznij naukę
talonavicular ligament + calcaneocuboid ligament
Podczas stania na prawej stopie, które mięśnie są rozluźnione?
rozpocznij naukę
e) ipsilateral (po tej samej stronie) gluteus medius and minimus są rozluźnione
f) w obrębie lacuna communis, femoral vein jest
rozpocznij naukę
a. między femoral nerve a femoral artery
f) tendons of the anterior and posterior tibial muscles są
rozpocznij naukę
f) rozdzielone od siebie przez oss tibia
g) m. adductor magnus zarówno
rozpocznij naukę
g) zgina, jak i prostuje articulatio genu
i) obie głowy biceps femoris wpływają na miednicę
rozpocznij naukę
i) w ten sposób, że caput longum pochyla ją ku tyłowi, a caput breve pochyla ją ku przodowi
j) zarówno musculus gluteus medius, jak i musculus gluteus mimimus podczas skurczu zapobiegają
rozpocznij naukę
j) pochyleniu miednicy w stronę przeciwną
a) Siła wywierana na patella przez quadriceps femoris muscle jest skierowana
rozpocznij naukę
ku górze i bocznie
c) najbardziej dystalna część vastus medialis (vastus medialis obliquus) pociąga
rozpocznij naukę
c) przyśrodkowo patella
Chiasmy to
rozpocznij naukę
miejsca skrzyżowania ścięgien mięśni, w plantar chiasm bierze udział flexor digitorum longus+ flexor hallucis longus, a w crural chiasm flexor digitorum longus +tibialis posterior
flexor digitorum superficialis jest zawsze
rozpocznij naukę
powierzchownie do innych ścięgien w chiasmach
6. Kierunek włókien mięśniowych w stosunku do ścięgna jest - rectus femoris
rozpocznij naukę
wybitnie pierzasty
6. Kierunek włókien mięśniowych w stosunku do ścięgna jest... m. tibialis anterior
rozpocznij naukę
promienisty
Przodopochylenie szyjki kości udowej wynosi
rozpocznij naukę
b) 10-15
c) Stopień przodopochylenia panewki (acetabular anteversion) w pozycji wyprostnej wynosi
rozpocznij naukę
c) 15 dla mezczyzn i kobiet
d) W pozycji stojącej obturator externus stabilizuje
rozpocznij naukę
d) femoral head przy jej wysuwaniu się z panewki
e) Flabella to
rozpocznij naukę
e) sesamoid bone w obrębie tendon of lateral gastrocnemius
a) Przyczep końcowy (insertio) adductor magnus znajduje się
rozpocznij naukę
a) na adductor tubercle i na linea aspera
Plantar chiasma =
rozpocznij naukę
= Henry notch - skrzyżowanie flexor digitorum longus i flexor hallucis longus
Crural chiasma =
rozpocznij naukę
skrzyżowanie flexor digitorum longus i tibialis posterior
c) Gluteus maximus, działanie
rozpocznij naukę
c) jest najsilniejszym obracaczem na zewnątrz| -najsilniej przywodzi -odwodzi dzięki przyczepowi na powięzi
d) TARSAL TUNEL I
rozpocznij naukę
d) tibialis posterior
Tarsal tunel II
rozpocznij naukę
flexor digitorum longus
Tarsal tunel III
rozpocznij naukę
Flexor hallucis longus
Tarsal tunel ograniczony jest przez
rozpocznij naukę
ograniczony przez: kostka przyśrodkowa ogranicza kanał od przodu i góry, powierzchnia przyśrodkowa kości piętowej leży z boku,
Fascia lata dzieli się przy...
rozpocznij naukę
sartorius na 2 blaszkie) i: powierzchowną i głęboką
e) fascia lata jest najgrubsza gdzie?
rozpocznij naukę
e) on the lateral aspect
f) Plantar arch jest utworzony przez
rozpocznij naukę
f) lateral plantar artery i deep brach of dorsalis pedis artery
g) (medial compartment of femoral sheath) odpowiada
rozpocznij naukę
kanałowi udowemu (femoral canal); tak, bo: g) jest on pusty (nic nie zawiera) +przechodzą przepukliny udowe
Medial meniscus jest silnie ustabilizowana przez
rozpocznij naukę
c) fibular collateral ligament
d) Arcuate and oblique ligaments są
rozpocznij naukę
z tyłu
e) Cruciate ligaments są
rozpocznij naukę
e) wewnątrz stawu and na zewnątrz articular cavity
a) Medial meniscus jest
rozpocznij naukę
a) dłuższa ale mniej zakrzywiona (półokręg) niż lateral meniscus (4/5 okręgu)
b) Transverse and patellar ligaments są
rozpocznij naukę
z przodu
a) Stojąc na obu stopach a) short head of biceps femoris co robi?
rozpocznij naukę
pochyla miednicę ku przodowi
Peroneus tertius and quartus co robią?
rozpocznij naukę
Zginają grzbietowo stopę i ją nawracają
Stojąc na lewej stopie, lewy gluteus medius and minimus zapobiegają
rozpocznij naukę
przechyłowi meidnicy na prawo
Gracialis jest
rozpocznij naukę
jedynym przywodzicielem działającym na staw kolaowy
Które mięśnie działają na hip joint i knee joint?
rozpocznij naukę
Rectus femoris, long i short h. of biceps fem., gluteus maximus i medius, semitendinosus, tensor fasciae latae, semimebranosus
Lumbricals oraz interossei zajmują odpowiednio warstwy podeszwy
rozpocznij naukę
2 i 4
Two drosal interossei muscles odnoszą się do
rozpocznij naukę
drugiego palca
Nerwy unerwione przez lateral plantar nerve
rozpocznij naukę
quadratus plantae, lateral head of flexor hallucis brevis, plantar i dorsal interossei, lumbricals III, IV
Flexor digiotum brevis jest unerwiony przez
rozpocznij naukę
Medial plantar nerve
Cluneal nerves w odróżnieniu do gluteal nerves zawierają
rozpocznij naukę
centripetal fibres
Lateral meniscus
rozpocznij naukę
jest krótsza i silniej zakrzywiona niż przyśrodkowa
Lateral meniscus przyczepia się
rozpocznij naukę
rogiem przednim do przodu do guzka międzykłykcioego bocznego, a rogiem tylnym niemal do obu guzków międzykłykciowych
Fabella występuje w
rozpocznij naukę
głowie gastrocnemiusa
Deltoid ligament synonim
rozpocznij naukę
więzadło trójgraniaste, Medial ligament
Deltoid ligament składa się z:
rozpocznij naukę
Anterior i posterior tibiotalar part, Tibiocalcaneal part, Tibionavicular part
Insertio adductor magnus znajduje się na
rozpocznij naukę
guzku przywodzicieli (Adductor tubercle)
Obturator externus rola
rozpocznij naukę
Podtrzymywanie głowy k. udowej w pionowej postawie ciała, przy wysuwaniu się jej z panewki
Septum femorale zamyka
rozpocznij naukę
anulus femoralis profundus
Plantar arch jest utworzony przez
rozpocznij naukę
lateral plantar a. i deep branch of dorsalis pedis a.
Deep femoral ring jest ograniczony przyśrodkowo przez
rozpocznij naukę
lacunar ligament
Gluteus maximus co robi:
rozpocznij naukę
utrzymuje pionową postawę podczas stania, najsilniejszy prostwonik hip joint, odwodzi lub przywodzi w hip joint, dzięki pasmu biodrowo-piszczelowemu prostuje w knee joint
Pasmo biodrowo-piszczelowe po angielsku
rozpocznij naukę
Iliotibial tract
Przy zgiętym kolanie, za medial rotation (intorsion) of leg odpowiadają:
rozpocznij naukę
sartorius, gracilis, semitendinosus, semimembranosus oraz lateral head of gastrocnemius
Przy zgiętym kolanie, za lateraz rotation (extorsion) of leg odpowiadają:
rozpocznij naukę
biceps femoris, medial head of gastrocnemius, tensor fasciae latae
Przy zgiętym kolanie, rectus femoris
rozpocznij naukę
odwodzi hip joint
W obrębie cubital fossa, brachial artery jest
rozpocznij naukę
przyśrodkowo względem tendon of biceps brachii oraz bocznie do median nerve
Musticulus articularis genus jest częścią
rozpocznij naukę
M. vastus intermedius najgłębsza warstwa tego mięsnia
Na powierzchni dolnej kości skokowej znajduje się
rozpocznij naukę
bruzda, która współtworzy sinus tarsi
kość skokowa po angielsku
rozpocznij naukę
talus
Na powierzchni dolnej seustentalucum tali znajduje się
rozpocznij naukę
bruzda dla zginacza długiego palucha
guzowatość kości łódkowatej można wybadać palpacyjnie na
rozpocznij naukę
brzegu przyśrodkowym stopy
STRZEMIĘ ŚCIĘGNISTE TWORZY:
rozpocznij naukę
ścięgno mięśnia piszczelowego tylnego i strzałkowego długiego mający ten sam przyczep na kości klinowatej przyśrodkowej i podstawie I kości śródstopia.
Do kości skokowej
rozpocznij naukę
nie przyczepi się żaden mięśień
Vena saphena parva uchodzi do
rozpocznij naukę
żyły podkolanowej (Popliteal vein)
Vena poplitea znajduje się do tyłu do
rozpocznij naukę
Popliteal artery
Vena marginalis lateralis jest początkiem
rozpocznij naukę
Small saphenous vein
Vena femoralis tworzy
rozpocznij naukę
boczną ścianę kanału udowego
wzdłuż końcowego odcinka żyły odpiszczelowej (saphenous vein) zlokalizowane jest
rozpocznij naukę
zlokalizowane jest pasmo poziome węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych
pasmo poziome węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych idzie wzdłuż jakiego naczynia?
rozpocznij naukę
Superficial circumflex iliac vein
Tętnice unaczyniające głowę kości udowej pochodzą od:
rozpocznij naukę
t. okalającej udo bocznej i przyśrodkowej, t. okalającej biodro głębokiej, t. zasłonowej
Nervus fibularis profundus unervia mięsień:
rozpocznij naukę
peroneus profundus, Fibularis tertius, Extensor digitorum brevis i longus, Extensor hallucis longus,
Do ściegien mięśnia zginacza długiego palców przyczepiają się mięśnie:
rozpocznij naukę
Quadratus plantae
Dół biodrowy prawy zawiera
rozpocznij naukę
Cecum, Appendix, Lower end of ileum, r. ureter, spermatic cord, ovary
Dół biodrowy lewy zawiera:
rozpocznij naukę
sigmoid colon, left ureter, speramtic cord, ovary
Porażenie nerwu kulszowego (sciatic nerve) charakteryzuje się
rozpocznij naukę
Upośledzenie zginania w knee joint, upośledzenie obrotu na zewnątrz w hip joint, zniesienie ruchów stopy, podczas chodzenia suwanie stopy po podłozu
Przodopochylenie szyjki kości udowej wynosi
rozpocznij naukę
10-15 stopni
W anastomosis cruciformis pośladka bierze udział
rozpocznij naukę
artery: posladkowa dolna, I galaz przeszywajaca t. glebokiej uda, g. poprzeczna tetnicy okalajacej udo przysrodkowej i bocznej
Kolec kulszowy można wybadać
rozpocznij naukę
palpacyjnie w badaniu przez pochwę
W nawracaniu stopy bierze udział mięsień
rozpocznij naukę
Fibularis longus (najsilniejszy nawrotny stopy) i fibularis brevis(działa słabiej)
Rozwór kanału przywodzicieli (Adductor canal) przyśrodkowo jest ograniczony przez
rozpocznij naukę
głowę mięśnia przywodziciela wielkiego
Rozwór kanału przywodzicieli (Adductor canal) bogcznie jest ograniczony przez
rozpocznij naukę
brzeg przyśrodkowy głowy m. krawieckiego (sartorius)
Przywodziciel po ang
rozpocznij naukę
adductor
Tętno na arteria dorsalis pedis jest wyczuwalne
rozpocznij naukę
między tendo musculi extensoris hallucis longi a tendomusculi extensoris digitorum
Brak odruchu ścięgnistego ze ścięgna m. trójgłowego łydki może byc spowodoawny uszkodzeniem
rozpocznij naukę
nerwu rdzeniowego s1
Do grzebienia przyśrodkowego strzałki przyczepia się
rozpocznij naukę
blaskza powięzi oddzielająca piszczelowy tylny od płaszczkowatego i zginacza długiego palucha
m. plaszczkowaty po ang
rozpocznij naukę
soleus
Do ścięgien mięśnia zginacza długiego palców przyczepia się
rozpocznij naukę
quadratus plantae
Nerw podeszwowy boczny (lateral plantar nerve) unerwia
rozpocznij naukę
quadratus plantarae
T. towarzysząca sciatic n.
rozpocznij naukę
a. glutea inferior
Po zamknięciu t. udowej powyżej odejścia t. udowej głębokiej uruchamiane są połączenia oboczne:
rozpocznij naukę
g. zstępujące t. gluteal inf. i sup, gal. wstepujaca Medial i lateral circumflex femoral, g. tylna obturator a., a. pudendal ex. i in.
Otwór kulszowy mniejszy zawiera
rozpocznij naukę
m. obturator int. oraz pudendal n. i naczynia sromowe wewnętrzne
Nerw uszkadzany najczęściej w trakcie upadku z motocyklu
rozpocznij naukę
nerw strzałkowy wspólne, ze względu na to że lezy powierzchownie na bocznym brzegu szyjki k. strzałkowej
Mężczyzna przy maksymalnym odwróceniu stopy złamał guzowatosc V k. srodstopia. Ktory miesien mogl zostac uszkodzony
rozpocznij naukę
fibularis brevis: jego przyczep koncowy znajduje sie na guzowatosci V kości śródstopia
Więzadło rzepkowe i poprzeczna są
rozpocznij naukę
z przodu
Na więzadle skośnym leży:
rozpocznij naukę
t. podkolanowa
Więzadło skośne hamuje
rozpocznij naukę
ruchy nadmiernego prostowania i ruchy obrotowe
Więzadło łukowate
rozpocznij naukę
leży pod skośnym; oba więzadła odchodzą od kłykcia bocznego
więzadkła krzyżowe są
rozpocznij naukę
wewnątrz stawu, ale na zewnątrz jamy stawowej
Greater sciatic foramen zawartość
rozpocznij naukę
piriform m., t.a.n. gluteal inferior and superior, sciatic nerve, Posterior femoral cutaneous nerve, t.v. pudendal int., pudendal n.
Greater sciatic foramen, co biegnie nad mięśniem gruszkowatym?
rozpocznij naukę
n i naczynia pośladkowe górne, reszta pod nim.
Co tworzy Lesser sciatic foramen?
rozpocznij naukę
Lesser sciatic notch + Saęrospinous ligament + Sacrotuberous ligament
Zawartość lesser sciatic foramen
rozpocznij naukę
tendon of Obturator intemus, pudendal n., naczynia pudendal int.
Co tworzy greater sciatic foramen?
rozpocznij naukę
Greater sciatic notch + Saęrospinous ligament

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.