słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

eher

po polsku:

1. raczej


jestem raczej zmęczony
on jest raczej mały
on jest raczej nieśmiały
ona jest raczej leniwa niż głupia
uważam raczej, że...

MOTIVE-DEUTSCH 1 - Vokabelverzeichnis (A-L)
Von 1 bis 50 Unterricht.
500 słów (do 514)
Familie und Alltag
Słówka z dni 1-2 września

2. wcześniej


Powinniśmy wstawać wcześniej.
Proszę się z nami skontaktować wcześniej.
Wcześniej my mieszkaliśmy w mieszkaniu.
im wcześniej, tym lepiej
wcześnie

1000 słówek- Niemiecki
1000 najczęściej używanych słów po niemiecku cz. 2...
Słówka z tekstów do kolokwium 28.03.2018
Chałabiś dunkel und finsternis
1000 słów niem. inne 38-76

3. bardziej


... jednak bardziej w pieniądze niż w ich edukację.
Bądź bardziej ostrożny albo to zbijesz
Maria jest piękniejsza niż Kasia.
to jest bardziej możliwe

Liebe auf den ersten Blick
Kapitel 13 – Das steht dir gut
odpowiedz niemiecki