słownik niemiecko - polski

Deutsch - język polski

hängen po polsku:

1. wieszać wieszać


Żeby wieszać tego rodzaju plakaty, potrzebne jest zezwolenie, ale przede wszystkim one szpecą miasto!

Polskie słowo "hängen" (wieszać) występuje w zestawach:

kajomo - der die das neu, zu Hause
słownictwo niemieckie - czasowniki ruchu +jedzenie
niemiecki z pozdrowieniami dla kaptain
1000 słów niem. czasowniki 0-40
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 250-275

2. wisieć wisieć


wisieć na ścianie

Polskie słowo "hängen" (wisieć) występuje w zestawach:

Język niemiecki poziom A1. Czasowniki
Język niemiecki poziom A1. Dom
Czasowniki nieregularne cz. 2
czasowniki nieregularne
CZasowniki nieregularne 2

3. powiesić powiesić


Czy mógłbyś powiesić mój płaszcz?
To nie jest wyłącznie kawałek papieru, który należy przyjąć, oprawić i powiesić na ścianie
Proszę powiesić płaszcz w przedpokoju.
Wolałbym się powiesić, niż zostać katem.