słownik niemiecki - polski

Deutsch - język polski

meinen

po polsku:

1. sądzić


Muszę posadzić trochę pomidorów w ogrodzie.
Mój tata chce zasadzić kwiaty.
Zasadziem jabłoń w ogrodzie.
Zasadził to drzewo dziesięć lat temu.
sadzić drzewa

musze tu umiec
My first lesson
Czasowniki + Przymiotniki
kartkowka slowka
Lekcja 5 - 7

2. uważać


impreza została uznana za wielki sukces
out!
uważać na czeki
uważać porażkę jako koniec świata
watch out - ostrzegać przed czymś niebezpiecznym look out - ostrzegać przed czymś co może spowodować jakąś krzywdę.

czasowniki niemieckie
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Czasowniki - niemiecki
czasowniki cz. 3
100 czasownikow!

3. myśleć


przykład ze słówkiem ja myśle
thought
to ładna historia, po prostu myślę ze trochę za prosta.
zapomnij o tym! (nie myśl o tym!)
ę, isz

niemiecki 💯5
niemoecki Lukasza
studia - kolokwium
słownictwo niemieckie - lekcje VIII

4. oznaczać


To oznacza...
Zdrowie oznacza wszystko.
co oznacza skrót CRE
mean
przykład

niemiecki z pozdrowieniami dla kaptain
niemiecki - perfekt
studio d A2 l. 7 słòwka cz. 1

5. mieć na myśli


Co ma pan na myśli?
Co przez to rozumiesz?
O co ci chodzi?

Podstawowe zwroty i wyrażenia
podstawy - niemiecki
German 19.02.2016

meinen w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po hiszpańsku

powiązane słowa

wichtig
immer
bis
müssen