słownik angielsko - polski

English - język polski

disability po polsku:

1. niepełnosprawność


"Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na niepełnosprawność.
Pracodawca powinien przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, ze względu na niepełnosprawność.

Polskie słowo "disability" (niepełnosprawność) występuje w zestawach:

Angol (kontuzje, choroby i objawy) 🤕😷🤒
Zdrowie 8 (Repetytorium ósmoklasisty pearson)
The disabled - niepełnosprawni
zdrowie (objawy, choroby)
słowka z pol na ang

2. niesprawnośćPolskie słowo "disability" (niesprawność) występuje w zestawach:

LONGMAN- zdrowie (Kontuzje, u lekarza, zdrowy tryb...
Longman repetytorium, unit 11
Unit 11 zdrowie longman
Moja pierwsza lekcja
Bank słów 11 zdrowie

3. niezdolność do pracyPolskie słowo "disability" (niezdolność do pracy) występuje w zestawach:

DZIAL 5 SS 16 MAJA
Getway Plus Unit 5
UNIT 5 - SŁÓWKA
gateway unit 5
gateway 3 u.5

4. zaburzeniePolskie słowo "disability" (zaburzenie) występuje w zestawach:

new matura success unit 3 pre intermediate
New Matura Success - Pre-Intermediate - WORD LIST ...
unit 3-4 new matura success pre-intermediate
unit 3 Pre-intermediate
Moja pierwsza lekcja

5. kalectwoPolskie słowo "disability" (kalectwo) występuje w zestawach:

Zdrowie 11 (SŁOWNIK TEMATYCZNY)
fizjoterapia słówka
karty pracy vol. 2
BLOCZKI 1 (7.15)
zdrowie i sport

6. upośledzenie


zaburzenia wzroku: upośledzenie wzroku, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie

Polskie słowo "disability" (upośledzenie) występuje w zestawach:

Matura Masters, unit 7, intermediate
Matura Masters, Unit 7 słówka
Matura Masters Intermediade
angielski unit 7 słówka
Unit 7 Człowiek

7. niezdolność


Zła dieta może spowodować niezdolność do ćwiczeń.

Polskie słowo "disability" (niezdolność) występuje w zestawach:

słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

8. niezdolny do pracy