Matura Masters, unit 7, intermediate

 0    91 fiszek    hamudijesri
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

accuse

popierać (coś)
rozpocznij naukę
approve of

assignment

ban

oparty na (np. film)
rozpocznij naukę
based on

najlepszy zamiar
rozpocznij naukę
best intention

pot. spłukany
rozpocznij naukę
broke

calculation

challenge

typowy widok
rozpocznij naukę
common sight

conscience

świadomość
rozpocznij naukę
consciousness

konsekwencja
rozpocznij naukę
consequence

cosider

osoba obsesyjnie kontrolująca wszystko
rozpocznij naukę
control freak

deadline

deny

rozwijać (się)
rozpocznij naukę
develope

problem, dylemat
rozpocznij naukę
dilemma

upośledzenie
rozpocznij naukę
disability

pozbywać się (czegoś)
rozpocznij naukę
discard

rozproszenie uwagi
rozpocznij naukę
distraction

eliminate

empathy

equation

exhaustedgeneration

pot. instynkt, intuicja
rozpocznij naukę
gut feeling

headache

immoral

inform on

ingerować w, majstrować przy
rozpocznij naukę
interfere with


literally

utrzymywać, twierdzić
rozpocznij naukę
maintain

przygnębiający, ponury
rozpocznij naukę
miserable

kodeks moralny
rozpocznij naukę
moral code

przezwyciężać
rozpocznij naukę
overcome

doświadczenie z przeszłości
rozpocznij naukę
past experience

possessive

zapobieganie
rozpocznij naukę
prevention

priority

reasoning

odnosić się do
rozpocznij naukę
refer to

poświęcać (coś)
rozpocznij naukę
sacrifice

wiara w swoją wartość
rozpocznij naukę
self-worth

selfish

poczucie wspólnoty
rozpocznij naukę
sense of community

rozwiązywać
rozpocznij naukę
solve

streszczenie
rozpocznij naukę
summary

osiągnięcia
rozpocznij naukę
track record

treasure

trudny, złożony, podchwytliwy
rozpocznij naukę
tricky

nieprzewidziany
rozpocznij naukę
unforeseen

okoliczności
rozpocznij naukę
circumstances

values

violence

worse off

przyjmować punkt widzenia
rozpocznij naukę
adopt a view

biorąc wszystko pod uwagę
rozpocznij naukę
all things considered

być w szczerym stosunku do
rozpocznij naukę
be upfront with

zerwać z tradycją
rozpocznij naukę
break with tradition

wydobyć, rozbudzić, uwydatnić
rozpocznij naukę
bring out

dojść do wniosku
rozpocznij naukę
come to a conclusion

zajmować się czymś (zarabiać na tym)
rozpocznij naukę
do something for a living

wyznaczać granicę
rozpocznij naukę
draw the line

sedno problemu
rozpocznij naukę
root of a problem

get up to

stać się przestępcą
rozpocznij naukę
get into crime

in return

in the name of

to może być męczarnia
rozpocznij naukę
it can be torture

mieć oko na
rozpocznij naukę
keep an eye on

nauczyć się czegoś z doświadczenia
rozpocznij naukę
learn from experience

żyj i pozwól żyć
rozpocznij naukę
live and let live

objectively

look into

zdecydować się
rozpocznij naukę
make up your mind

wywiązać się ze zobowiązania
rozpocznij naukę
meet a commitment

narzekać na
rozpocznij naukę
moan about

bawić się w Boga
rozpocznij naukę
play God

dostrzegać racje po obu stronach (w sporze)
rozpocznij naukę
see both sides of an arugument

przyjmować umiarkowany punkt widzenia
rozpocznij naukę
take a balanced view

nie ma prostego sposobu
rozpocznij naukę
there's no easy way

wahać się z czymś
rozpocznij naukę
to be in two minds about something

use up

rozważać, oceniać
rozpocznij naukę
weigh up

zalety i wady
rozpocznij naukę
the pros and cons

jeśli chodzi o...
rozpocznij naukę
when it comes to


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.