słowotwórstwo cz. 1 (1-40)

 0    115 fiszek    xtatictruth
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ciekawość
rozpocznij naukę
curiosity
przyjemny
rozpocznij naukę
pleasant
sława
rozpocznij naukę
fame
szczęśliwy
rozpocznij naukę
happy
furia
rozpocznij naukę
fury
tajemniczy
rozpocznij naukę
mysterious
sławny
rozpocznij naukę
famous
natura
rozpocznij naukę
nature
ciekawy
rozpocznij naukę
curious
naturalny
rozpocznij naukę
natural
wściekły
rozpocznij naukę
furious
szczęście
rozpocznij naukę
happiness
tajemnica
rozpocznij naukę
mistery
przyjemność
rozpocznij naukę
pleasure
przedmieście
rozpocznij naukę
suburb
wyczerpany
rozpocznij naukę
exhausting, exhausted
osiągać
rozpocznij naukę
achive
odkrycie
rozpocznij naukę
discovery
ekscytować się
rozpocznij naukę
excite
niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
dangerous
atrakcja
rozpocznij naukę
attraction
okazywać życzliwość
rozpocznij naukę
befriend
świętować
rozpocznij naukę
celebrat
dystansować się
rozpocznij naukę
distance
przesada
rozpocznij naukę
exaggeration
energia
rozpocznij naukę
enerdy
wygląd
rozpocznij naukę
appearance
przybycie
rozpocznij naukę
arrival
wiarygodny
rozpocznij naukę
believable
porównujący
rozpocznij naukę
comparable
tworzyć
rozpocznij naukę
create
różnica
rozpocznij naukę
difference
dominujący
rozpocznij naukę
dominant
zatrudnić
rozpocznij naukę
employ
uprawnienie
rozpocznij naukę
power
zagrażać
rozpocznij naukę
endanger
umożliwiający
rozpocznij naukę
able
podmiejski
rozpocznij naukę
suburban
przybywać
rozpocznij naukę
arrive
rywalizować
rozpocznij naukę
compete
osiągalny
rozpocznij naukę
achivable
rada
rozpocznij naukę
advice
przyjazny
rozpocznij naukę
friendly
wyczerpywać
rozpocznij naukę
exhaust
lubić coś
rozpocznij naukę
enjoy
decyzja
rozpocznij naukę
decision
pochwalający
rozpocznij naukę
approving
osiągnięcie
rozpocznij naukę
achivement
wyczerpanie
rozpocznij naukę
exhaution
niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
danger
różnić się
rozpocznij naukę
differ
uczęszczać do
rozpocznij naukę
attend
kreatywny
rozpocznij naukę
creative
przesadzać z czymś
rozpocznij naukę
exaggerate
dynamoczny
rozpocznij naukę
energetic
dedykowane
rozpocznij naukę
dedicated
odkrycie
rozpocznij naukę
discovered
radzić
rozpocznij naukę
advise
zabawiać
rozpocznij naukę
entertain
wskazany
rozpocznij naukę
advisable
śmieszyć
rozpocznij naukę
amuse
inny
rozpocznij naukę
diferent
dawać energię
rozpocznij naukę
energize
znudzony
rozpocznij naukę
boring, bored
wiara
rozpocznij naukę
belief
święto
rozpocznij naukę
celebration
przyjaciel
rozpocznij naukę
friend
przyciągać
rozpocznij naukę
attract
ekscytujący
rozpocznij naukę
excited, exciting
przesadzony
rozpocznij naukę
exaggerated
rozrywka, zabawa, uciecha
rozpocznij naukę
amusement
nuda
rozpocznij naukę
boredom
umożliwiać
rozpocznij naukę
enable
wierzyć
rozpocznij naukę
believe
odległy
rozpocznij naukę
distant
zabawa
rozpocznij naukę
enjoyment
tworzenie
rozpocznij naukę
creation
śmieszny
rozpocznij naukę
amusing, amused
pojawiać się
rozpocznij naukę
appear
zabawa
rozpocznij naukę
entertainment
uniemożliwiający
rozpocznij naukę
unable, disability
pochwalać
rozpocznij naukę
approve
uważny
rozpocznij naukę
attentive
nudzić
rozpocznij naukę
bore
uroczysty
rozpocznij naukę
celebratory
zabawny
rozpocznij naukę
entertaining
dedykować
rozpocznij naukę
dedicate
dystans
rozpocznij naukę
distance
zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment
przyjemny
rozpocznij naukę
anjoyable
odkryć
rozpocznij naukę
discover
aprobata
rozpocznij naukę
approval
porównać
rozpocznij naukę
compare
umprawniać
rozpocznij naukę
empower
uniemożliwiać
rozpocznij naukę
disable
frekwencja
rozpocznij naukę
attendance
porównanie
rozpocznij naukę
comparison
zdolność
rozpocznij naukę
ability
decydować
rozpocznij naukę
decide
atrakcyjny
rozpocznij naukę
attractive
rywalizacja
rozpocznij naukę
competition
stanowczy
rozpocznij naukę
decisive
niezdolność
rozpocznij naukę
disability
dominacja
rozpocznij naukę
domination
rywalizujący
rozpocznij naukę
competitive
obezwłądniać
rozpocznij naukę
overpower
dedykacja
rozpocznij naukę
dedication
zatrudniający
rozpocznij naukę
emloyed
uprawniający
rozpocznij naukę
powerful
dominować
rozpocznij naukę
dominate
supermocarstwo
rozpocznij naukę
superpower
exploration
rozpocznij naukę
okrycie
odkrywać
rozpocznij naukę
explore
obezwkładniający
rozpocznij naukę
overpowering
badawczy
rozpocznij naukę
exploratory

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.