słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

quedarse po polsku:

1. zostać zostać


Pozwól mi zostać.
Musiałem wybierać, czy jechać z nim, czy zostać tu samemu.
Bynajmniej nie wszyscy studenci prawa mogą potem zostać prawnikami.
Plik zapisu stanu gry najprawdopodobniej jest uszkodzony i nie może zostać użyty. Proszę wyjść z gry i uruchomić ją ponownie po usunięciu pliku zapisu.
Po skończeniu szkoły średniej, poszedł na studia, by zostać pastorem, podobnie jak jego ojciec.
Znaleźliśmy błąd w programie, który musi zostać naprawiony, zanim ruszymy dalej.
Chyba się w nim nie zakochałaś?! Nie ma mowy! Nie pogodzę się z tym, by ten facet miał zostać moim szwagrem!
Zamieram tu zostać, póki mi się nie skończą pieniądze.
Następne jest pytanie, czy mamy iść, czy zostać.
Więcej studentów zabiega o przyjęcie na ten uniwersytet niż może zostać przyjętych.
Nie podoba mi się dzisiejsza pogoda. Obawiam się, że przyjęcie hanami może zostać odwołane.
Kiedy przełożony każe nam zostać po godzinach, nie ma wyjścia, jak to zrobić.
zostać na OBIEDZIE;
Prawo karne jest wyłączną domeną poszczególnych państw i tak powinno zostać

Polskie słowo "quedarse" (zostać) występuje w zestawach:

Czasowniki modalne + słownictwo różne
Hiszpański - Słownictwo z tekstu "Compañeros de Vi...
Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Czasowniki (już nie byle jakie)
Hiszpański: odmiana czasowników

2. zostawać zostawać


zostawać w domu
pozostawać w łóżku
Pozwoliłem jej nie zostawać po godzinach.

Polskie słowo "quedarse" (zostawać) występuje w zestawach:

encima de la mesa, dentro de la caja...
Hiszpański Słownictwo - Unidad 1 pt. 3
lekcja numer 3 - czasowniki, słówka
Acciones cotidianas - czynności codzienne (22)
Podstawowe czasowniki

3. pozostawać pozostawać


Powinieneś pozostawać w kontakcie z panem Smith.
Ja tam wolę być nieszczęśliwy, niż pozostawać w stanie fałszywej, kłamliwej szczęśliwości, w jakiej tu się żyje.

Polskie słowo "quedarse" (pozostawać) występuje w zestawach:

Unidad 8, Español de pe a pa
unidad 8 "Rapido, rapido"
preterido indefinido
czasowniki hiszpański

4. zostawać w domu zostawać w domuPolskie słowo "quedarse" (zostawać w domu) występuje w zestawach:

aspecto caracter
citas desastre
hiszpański 2

5. umawiać się umawiać sięPolskie słowo "quedarse" (umawiać się) występuje w zestawach:

Czasowniki regularne -100 podstawowych
kartkówka z hiszpańskiego

6. zostawać gdzieś zostawać gdzieśPolskie słowo "quedarse" (zostawać gdzieś) występuje w zestawach:

Verbos utiles parte 2
55 verbos en español
słówka z zajęć

7. spotykać się spotykać się


spotykać się z kimś na kawę

Polskie słowo "quedarse" (spotykać się) występuje w zestawach:

Czasowniki zwrotne
Lección 54 & 55