słownik polsko - niderlandzki

język polski - Nederlands, Vlaams

natychmiast po niderlandzku:

1. meteen


Ik val maar meteen met de deur in huis. Je bent ontslagen.
meteen een dokter bellen
Tot zo meteen!
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
Als ge beslist hebt, handel dan meteen.
Het kan dat ik zo meteen opgeef en in plaats hiervan een dutje ga doen.
Zij wilde liefst meteen trouwen.
De posters zijn meteen van de muur afgehaald.
Het is zo broeierig, ik denk dat het zo meteen gaat onweren.
Ze stuurden er meteen een arts heen.

Niderlandzkie słowo "natychmiast" (meteen) występuje w zestawach:

10/4 Spreek ik met de politie?
Słówka holenderskie IV
Holenderskie słówka III
hoofdstuk 1C
niderladzki 0-100

2. dadelijk


Laat me a.u.b. niet wachten, kom dadelijk, wil je?
Als ze wist dat ik hier was, zou ze dadelijk komen.
Als je niet uitkijkt, lig je dadelijk nog in het water.
Ja, ik kom dadelijk.
Ze hebben de plakkaten dadelijk van de muur gehaald.
De burgers maken dadelijk alles klaar om de stad te verdedigen.
We beginnen dadelijk met het werk.
Het concert begint zo dadelijk.
De bus vertrekt dadelijk.
Ge zoudt beter dadelijk beginnen.
Kom dadelijk naar hier.

3. onmiddellijk


De ufo verdween onmiddellijk uit ons zicht.
Ik kom onmiddellijk.
Ik zal u onmiddellijk mijn levensverhaal vertellen.
Liefde en hoop hebben veel bijgedragen aan haar onmiddellijk herstel.
Onmiddellijk verlieten de vogels hun nest.
Ze viel en begon onmiddellijk te wenen.
Bel me onmiddellijk nadat je hem hebt ontmoet.
Zonder water zouden we zeker onmiddellijk sterven.
Indien hij wist dat ik hier ben, zou hij onmiddellijk naar mij toe komen.
De aanplakbiljetten zijn onmiddellijk van de muur gehaald.
Neem onmiddellijk contact op met je agent.
Hij beval mij de kamer onmiddellijk te verlaten.
Doe het nu onmiddellijk.
Ik herkende de leerkracht onmiddellijk, want ik had hem al eerder ontmoet.
Het medicament had een onmiddellijk effect.

Niderlandzkie słowo "natychmiast" (onmiddellijk) występuje w zestawach:

Gas water en elektriciteit
Les 11 Les 34