lekcje ang 5.1

 0    126 fiszek    iwona29
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
czy możesz przeliterować swoje pełne imię dla mnie
rozpocznij naukę
can you please spell your full name for me
Chciałbym dokonać rezerwacji dla dwóch osób jutro wieczorem o 19:30
rozpocznij naukę
I would like to make a reservation for two people tomorrow evening at 7:30pm
samolot odleci o 5:45
rozpocznij naukę
Flyet vil avreise klokka 5:45
czy masz numer telefonu komórkowego
rozpocznij naukę
do you have a cell phone number
nie zrozumiałem
rozpocznij naukę
i didn’t understand
czy możesz powtórzyć to za meg
rozpocznij naukę
can you please repeat that for meg
jaka jest data ważności Twojej karty kredytowej?
rozpocznij naukę
what is the expiry date of your credit card?
witam, zrobiłem rezerwację na 6 wieczorem tego wieczoru.
rozpocznij naukę
hello, i made a booking for 6 o’clock this evening.
Chce ci się pić?
rozpocznij naukę
are you thirsty?
czy Charlie jest dziś w szkole?
rozpocznij naukę
is charlie at school this morning?
czy jestem na tym zdjęciu?
rozpocznij naukę
am I in that photograph?
spóźniamy się na lunch?
rozpocznij naukę
are we late for lunch?
czy Laura jest twoją najstarszą siostrą?
rozpocznij naukę
is laura your oldest sister?
kiedy jest pierwszy dzień kursu?
rozpocznij naukę
when is the first day of the course?
jaka jest dzisiaj pogoda w Londynie?
rozpocznij naukę
what is the weather in london today?
co jest w twojej torbie?
rozpocznij naukę
what is inside your bag?
gdzie są Twoje buty
rozpocznij naukę
where are your shoes
ostatni dzień
rozpocznij naukę
the last day
Wysyłam Ci listę kosztów wysyłki do 2019 roku dla Twojego rekordu.
rozpocznij naukę
i am sending you the list for year 2019 shipping cost for your record.
złożyć zamówienie
rozpocznij naukę
to place an order
bankomat
rozpocznij naukę
cash machine
Wysyłam Ci faktury za opłatę za wysyłkę do roku 2018 dla Twojego rekordu. zebrałem wszystkie rekordy, z wyjątkiem tych dwóch,
rozpocznij naukę
I am sending you the invoices for year 2018 shipping fee for your record. i collected all the records, except these two,
wymienić
rozpocznij naukę
to exchange
pożyczka
rozpocznij naukę
a loan
jego
To jest jego żona.
rozpocznij naukę
his
This is his wife.
jej
Ten laptop jest jej.
rozpocznij naukę
her
This laptop is hers.
ile on ma lat
rozpocznij naukę
how olds is he
ona ma 24 lata
rozpocznij naukę
He is 24 years old
jego
rozpocznij naukę
his
jaki jest numer identyfikacyjny?
rozpocznij naukę
what is the ID number?
Kiedy wygasa?
rozpocznij naukę
When does it expire?
Jak się pisze
rozpocznij naukę
How do you spell
możesz przeliterować imie?
rozpocznij naukę
How do you spell the person’s name?
zamierzasz posłuchać krótkiej rozmowy
rozpocznij naukę
you are going to listen to a short conversation
Jakie
rozpocznij naukę
What kind
Jakie informacje usłyszysz?
rozpocznij naukę
What kind of information will you hear?
wiek
rozpocznij naukę
age
adres
rozpocznij naukę
address
data urodzenia
rozpocznij naukę
date of birth
narodowość
rozpocznij naukę
nationality
pełne imię i nazwisko
rozpocznij naukę
full name
numer telefonu
rozpocznij naukę
phone number
Często mówimy
rozpocznij naukę
We often say
Często mówimy numery telefonów w grupach po trzy
rozpocznij naukę
We often say phone numbers in groups of three
Gdzie lubisz jeść?
rozpocznij naukę
Where do you like to eat?
Czy zazwyczaj rezerwujesz?
rozpocznij naukę
Do you usually make a reservation?
Będziesz słuchać osoby dokonującej rezerwacji przez telefon.
rozpocznij naukę
You are going to listen to a person making a reservation by phone.
Jakie słowa
rozpocznij naukę
What words
Słowa
rozpocznij naukę
Words
Jakie słowa usłyszysz
rozpocznij naukę
What words will you hear
karta dań
rozpocznij naukę
menu
godzina
rozpocznij naukę
o’clock
zanim posłuchasz
rozpocznij naukę
before you listen
przeczytaj pytania przed wysłuchaniem nagrania.
rozpocznij naukę
read the questions before you listen to the recording.
na ile
rozpocznij naukę
for how many
o której jest rezerwacja
rozpocznij naukę
what time is the reservation
jaki jest jej numer telefonu
rozpocznij naukę
what is her phone number
od / z (skądś - miejsce)
rozpocznij naukę
from
do / na
rozpocznij naukę
to
Powiedz o
rozpocznij naukę
say about
powiedzieć
rozpocznij naukę
say
te loty
rozpocznij naukę
these flights
rezerwować lot
rozpocznij naukę
booking a flight
rezerwacja lotu w telefonie
rozpocznij naukę
booking a flight in the phone
Posłuchaj znowu
rozpocznij naukę
listen again
tym razem,
rozpocznij naukę
this time,
wypełnić luki
rozpocznij naukę
fill in the gaps
czas trwania
rozpocznij naukę
duration
używać
rozpocznij naukę
use
użyj informacji do dokonania rezerwacji
rozpocznij naukę
use the information to make a booking
zrobić
rozpocznij naukę
a make
wykonane, zrobione
rozpocznij naukę
a made
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
iść
rozpocznij naukę
to go
jeść
rozpocznij naukę
to eat
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
spać
rozpocznij naukę
to sleep
mieć
rozpocznij naukę
to have
pisać
rozpocznij naukę
to write
kupować
rozpocznij naukę
to buy
rozumieć
rozpocznij naukę
to understand
być
rozpocznij naukę
to be
dawać
rozpocznij naukę
to give
czytać
rozpocznij naukę
to read
śpiewać
rozpocznij naukę
to sing
słyszeć
rozpocznij naukę
to hear
pić
rozpocznij naukę
to drink
uczyć się
rozpocznij naukę
to learn
budować
rozpocznij naukę
build - built - built
robić
rozpocznij naukę
to do
płacić
rozpocznij naukę
to pay
mamy dużo czasu
rozpocznij naukę
we have lots of time
mamy dużo czasu na ukończenie projektu
rozpocznij naukę
we have lots of time to finish the project
mam spotkanie po obiedzie
rozpocznij naukę
i have a meeting after lunch
farma około godziny drogi od miasta
rozpocznij naukę
a farm around an hour from the city
wokół / dookoła / w pobliżu
rozpocznij naukę
around
jabłek
rozpocznij naukę
of apples
czas przeszły od czasownika posiłkowego do tworzenia czasu przyszłego
rozpocznij naukę
would
czy chciałbyś jeden
rozpocznij naukę
would you like one
używać
rozpocznij naukę
use
prawidłowe
rozpocznij naukę
the correct
prosty, łatwy
rozpocznij naukę
simple
nie spiesz się
rozpocznij naukę
don’t rush
mam dużo czasu
rozpocznij naukę
got plenty of time
skończyć
rozpocznij naukę
to finish
Mam
rozpocznij naukę
I’ve
on jest
rozpocznij naukę
he’s
to
rozpocznij naukę
it’s
oni mają
rozpocznij naukę
they’ve
ona jest
rozpocznij naukę
she’s
masz
rozpocznij naukę
you’ve
mamy
rozpocznij naukę
we’ve
obecne
rozpocznij naukę
the present
używać
rozpocznij naukę
use
używać
rozpocznij naukę
to use
użyj
rozpocznij naukę
use
ciężki
rozpocznij naukę
heavy
ciężka książka
rozpocznij naukę
a heavy book
jakiś / jakieś
rozpocznij naukę
some
w jej samochodzie
rozpocznij naukę
in her car
brać
rozpocznij naukę
to take
inny
rozpocznij naukę
another
zabrać innego pasażera
rozpocznij naukę
to take another passenger
nie zostałeś zapisany
rozpocznij naukę
you have not been enrolled
przed / zanim
rozpocznij naukę
before
pytanie
rozpocznij naukę
the question

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.