Sentencje łacińskie

 0    30 fiszek    natka9515
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Od założenia [Rzymu]; od początku.
rozpocznij naukę
Ab urbe condita.
W trudnościach odwołuj się do rozumu.
rozpocznij naukę
Adhibe rationem difficultatibus.
Historia nauczycielką życia.
rozpocznij naukę
Historia vitae magistia est.
Przyjaciel to największy skarb w życiu.
rozpocznij naukę
Amicus optima vitae possessio.
Miłośc nie szuka, miłośc znajduje.
rozpocznij naukę
Amor non quaerit, amor reperit.
Dobro nie rodzi się ze zła.
rozpocznij naukę
Bonum ex malo non fit.
Chwytaj dzień.
rozpocznij naukę
Carpe diem.
Zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
rozpocznij naukę
Concordia domi, foris pax.
Zgoda tworzy prawo.
rozpocznij naukę
Consensus facit legem.
Prawem ludzi jest głupota.
rozpocznij naukę
Desipere est juris gentium.
Twarde prawo, ale prawo.
rozpocznij naukę
Dura lex, sed lex.
I ty, Brutusie, przeciwko mnie?
rozpocznij naukę
Et tu, Brute, contra me?
Odważ się byc mądrym.
rozpocznij naukę
Sapere Aude.
Prochem jesteśmy i cieniem.
rozpocznij naukę
Pulvis et umbra sumus.
Nie wszystek umrę.
rozpocznij naukę
Non omnis moriar.
Każdy zakochany szaleńcem.
rozpocznij naukę
Omnis amans amens.
Miłośc wszystko zwycięży.
rozpocznij naukę
Amor vincit omnia.
Szukajcie a znajdziecie.
rozpocznij naukę
Quaerite et invenietis.
Póki oddycham, nie tracę nadziei.
rozpocznij naukę
Dum spiro, spero.
Człowiek człowiekowi wilkiem.
rozpocznij naukę
Homo homini lupus est.
życie jest walką.
rozpocznij naukę
Vivere est militare.
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie.
rozpocznij naukę
Non scholae, sed vitae discimus.
Czegokolwiek się uczysz, rozwijasz się.
rozpocznij naukę
Quidquid discis, tibi discis.
Człowiek uczy się na błędach.
rozpocznij naukę
Errare humanum est.
Wolne nie pozwalam.
rozpocznij naukę
Liberum veto.
Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
rozpocznij naukę
Ubi concordia, ibi victoria.
Dla chcącego nic trudnego.
rozpocznij naukę
Volenti nihil difficile.
Co czas, to obyczaj.
rozpocznij naukę
O tempora, o mores.
Przez cierpienie do gwiazd.
rozpocznij naukę
Per aspera ad astra.
Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami.
rozpocznij naukę
Libri amici, libri magistri.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.