Irregular verbs

 0    118 fiszek    VanneHDL
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
surgir
rozpocznij naukę
arise, arose, arisen
ser
rozpocznij naukę
be, was / were, been
golpear (b)
rozpocznij naukę
beat, beat, beaten
convertirse
rozpocznij naukę
become, became, become
comenzar
rozpocznij naukę
begin, began, begun
apostar
rozpocznij naukę
bet, bet (betted), bet (betted)
morder
rozpocznij naukę
bite, bit, bitten
sangrar
rozpocznij naukę
bleed, bled, bled
soplar
rozpocznij naukę
blow, blew, blown
romper
rozpocznij naukę
break, broke, broken
traer
rozpocznij naukę
bring, brought, brought
construir
rozpocznij naukę
build, built, built
comprar
rozpocznij naukę
buy, bought, bought
atrapar
rozpocznij naukę
catch, caught, caught
elegir
rozpocznij naukę
choose, chose, chosen
venir
rozpocznij naukę
come, came, come
costar
rozpocznij naukę
cost, cost, cost
arrastrarse
rozpocznij naukę
creep, crept, crept
cortar
rozpocznij naukę
cut, cut, cut
dar, repartir (d)
rozpocznij naukę
deal, dealt, dealt
hacer (d)
rozpocznij naukę
do, did, done
dibujar
rozpocznij naukę
draw, drew, drawn
soñar
rozpocznij naukę
dream, dreamt (dreamed), dreamt (dreamed)
beber
rozpocznij naukę
drink, drank, drunk
conducir
rozpocznij naukę
drive, drove, driven
comer
rozpocznij naukę
eat, ate, eaten
caer
rozpocznij naukę
fall, fell, fallen
alimentar
rozpocznij naukę
feed, fed, fed
sentir
rozpocznij naukę
feel, felt, felt
pelear
rozpocznij naukę
fight, fought, fought
encontrar
rozpocznij naukę
find, found, found
huir
rozpocznij naukę
flee, fled, fled
volar
rozpocznij naukę
fly, flew, flown
olvidar
rozpocznij naukę
forget, forgot, forgotten
perdonar
rozpocznij naukę
forgive, forgave, forgiven
abandonar
rozpocznij naukę
forsake, forsook, forsaken
congelar
rozpocznij naukę
freeze, froze, frozen
tener, obtener (g)
rozpocznij naukę
get, got, got
dar
rozpocznij naukę
give, gave, given
ir
rozpocznij naukę
go, went, gone
moler
rozpocznij naukę
grind, ground, ground
crecer
rozpocznij naukę
grow, grew, grown
colgar
rozpocznij naukę
hang, hung, hung
tener
rozpocznij naukę
have, had, had
oír
rozpocznij naukę
hear, heard, heard
esconderse
rozpocznij naukę
hide, hid, hidden
golpear (h)
rozpocznij naukę
hit, hit, hit
tener, mantener (h)
rozpocznij naukę
hold, held, held
herir, doler
rozpocznij naukę
hurt, hurt, hurt
guardar, tener, aguantar (k)
rozpocznij naukę
keep, kept, kept
arrodillarse
rozpocznij naukę
kneel, knelt, knelt
saber
rozpocznij naukę
know, knew, known
encabezar
rozpocznij naukę
lead, led, led
aprender
rozpocznij naukę
learn, learnt (learned), learnt (learned)
dejar (l)
rozpocznij naukę
leave, left, left
prestar
rozpocznij naukę
lend, lent, lent
dejar (l/t)
rozpocznij naukę
let, let, let
yacer
rozpocznij naukę
lie, lay, lain
perder
rozpocznij naukę
lose, lost, lost
hacer (m)
rozpocznij naukę
make, made, made
significar
rozpocznij naukę
mean, meant, meant
conocer, encontrar
rozpocznij naukę
meet, met, met
pagar
rozpocznij naukę
pay, paid, paid
poner
rozpocznij naukę
put, put, put
abandonar (q)
rozpocznij naukę
quit, quit (quitted), quit (quitted)
leer
rozpocznij naukę
read, read, read
montar, ir
rozpocznij naukę
ride, rode, ridden
llamar por teléfono
rozpocznij naukę
ring, rang, rung
elevar
rozpocznij naukę
rise, rose, risen
correr
rozpocznij naukę
run, ran, run
decir (s)
rozpocznij naukę
say, said, said
ver
rozpocznij naukę
see, saw, seen
vender
rozpocznij naukę
sell, sold, sold
enviar
rozpocznij naukę
send, sent, sent
fijar
rozpocznij naukę
set, set, set
coser
rozpocznij naukę
sew, sewed, sewn (sewed)
sacudir
rozpocznij naukę
shake, shook, shaken
brillar (s)
rozpocznij naukę
shine, shone, shone
disparar
rozpocznij naukę
shoot, shot, shot
mostrar
rozpocznij naukę
show, showed, shown (showed)
encoger
rozpocznij naukę
shrink, shrank (shrunk), shrunk
cerrar (s)
rozpocznij naukę
shut, shut, shut
cantar
rozpocznij naukę
sing, sang, sung
hundir
rozpocznij naukę
sink, sank, sunk
sentarse
rozpocznij naukę
sit, sat, sat
dormir
rozpocznij naukę
sleep, slept, slept
deslizar
rozpocznij naukę
slide, slid, slid
sembrar
rozpocznij naukę
sow, sowed, sown (sowed)
hablar (s)
rozpocznij naukę
speak, spoke, spoken
deletrear
rozpocznij naukę
spell, spelt (spelled), spelt (spelled)
gastar
rozpocznij naukę
spend, spent, spent
derramar
rozpocznij naukę
spill, spilt (spilled), spilt (spilled)
partir, rajar, dividir (s)
rozpocznij naukę
split, split, split
estropear
rozpocznij naukę
spoil, spoilt (spoiled), spoilt (spoiled)
extenderse
rozpocznij naukę
spread, spread, spread
estar de pie
rozpocznij naukę
stand, stood, stood
robar
rozpocznij naukę
steal, stole, stolen
picar, punzar (s)
rozpocznij naukę
sting, stung, stung
apestar
rozpocznij naukę
stink, stank (stunk), stunk
golpear, atacar, herir (s)
rozpocznij naukę
strike, struck, struck
jurar
rozpocznij naukę
swear, swore, sworn
barrer
rozpocznij naukę
sweep, swept, swept
nadar
rozpocznij naukę
swim, swam, swum
tomar
rozpocznij naukę
take, took, taken
enseñar
rozpocznij naukę
teach, taught, taught
romper, desgarrar, despedazar (t)
rozpocznij naukę
tear, tore, torn
decir, contar
rozpocznij naukę
tell, told, told
pensar
rozpocznij naukę
think, thought, thought
lanzar
rozpocznij naukę
throw, threw, thrown
pisar
rozpocznij naukę
tread, trode, trodden (trod)
entender
rozpocznij naukę
understand, understood, understood
despertarse
rozpocznij naukę
wake, woke, woken
llevar puesto
rozpocznij naukę
wear, wore, worn
tejer
rozpocznij naukę
weave, wove, woven
llorar (w)
rozpocznij naukę
weep, wept, wept
ganar
rozpocznij naukę
win, won, won
retorcer
rozpocznij naukę
wring, wrung, wrung
escribir
rozpocznij naukę
write, wrote, written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.