Schule und Ausbildung (Motive Deutsch)

 0    90 fiszek    ania2708r
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Biologie


język niemiecki
rozpocznij naukę
Deutsch

język angielski
rozpocznij naukę
Englisch

Erdkunde


język francuski
rozpocznij naukę
Französisch

Geschichte

język grecki
rozpocznij naukę
Griechisch

Informatik

język włoski
rozpocznij naukę
Italienisch


Latein

Mathematik


Naturkunde

Philosophie


język polski
rozpocznij naukę
Polnisch

Religion

język rosyjski
rozpocznij naukę
Russisch

Sozialkunde

język hiszpański
rozpocznij naukę
Spanisch


kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
die Arbeitsgemeinschaft (AG)

kurs języka niemieckiego
rozpocznij naukę
der Deutschkurs

die Einladung

profil, specjalność
rozpocznij naukę
der Fachbereich

die Fremdsprache

sie Klasse

profil klasowy
rozpocznij naukę
das Klassenprofil

ulubiony przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Lieblingsfach

die Nachhilfe

die Note

wymiana młodzieży szkolnej
rozpocznij naukę
der Schüleraustausch

przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Schulfach

święto szkoły
rozpocznij naukę
das Schulfest

die Veranstaltung

der Unterricht

bedeuten


debattieren

diskutieren

einladen

koncentrować się
rozpocznij naukę
konzentrieren sich

malen

organizować
rozpocznij naukę
organisieren, veranstalten

musizieren

vergessen

przygotowywać się
rozpocznij naukę
vorbereiten sich

wählen

wiederholen

ekscytujący
rozpocznij naukę
aufregend

szczególnie
rozpocznij naukę
besonders

beznadziejny
rozpocznij naukę
doof


fascynujący
rozpocznij naukę
faszinierend

furchtbar

informativ

intensiv


katastrofalny
rozpocznij naukę
katastrophal

lustig


prima

straszny, okropny
rozpocznij naukę
schrecklich

interesujący
rozpocznij naukę
spanned

super, świetny
rozpocznij naukę
toll

zaskakujący
rozpocznij naukę
überraschend

uczyć się z pomocą komputera
rozpocznij naukę
am Computer lernen

być słuchowcem
rozpocznij naukę
auditiv sein

być wzrokowcem
rozpocznij naukę
visuell sein

być kinestetykiem
rozpocznij naukę
motorisch orientiert sein

Vokabeln

uczęszczać do liceum ogólnokształcącego
rozpocznij naukę
ein allgemeinbildendes Lyzeum besuchen

mieć profil humanistyczny
rozpocznij naukę
eine humanistisches Profil haben

mieć profil przyrodniczy
rozpocznij naukę
eine natürwissenschaftliches Profil haben

zdawać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung ablegen

zdać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung bestehen

chodzić do szkoły realnej
rozpocznij naukę
in die Realschule gehen

chodzić na kółko zainteresowań
rozpocznij naukę
in eine AG gehen

kończyć się maturą
rozpocznij naukę
mit dem Abitur enden

kończyć się egzaminem
rozpocznij naukę
mit einer Prüfung enden

mieć problemy z rozumieniem tesktów ze słuchu
rozpocznij naukę
mit dem Hörverstehen haben

nie mieć lekcji w soboty
rozpocznij naukę
samstags keinen Unterricht haben

uczyć się niemieckiego od roku
rozpocznij naukę
seit einem Jahr Deutsch lernen

stresować się przed egzaminem
rozpocznij naukę
Stress vor Prüfungen haben

bać się testów
rozpocznij naukę
Angst vor Tests haben

Jakich języków obcych się uczysz?
rozpocznij naukę
Welche Fremdsprachen lernst du?

Jaką masz ocenę z języka niemieckiego?
rozpocznij naukę
Welche Note hast du in Deutsch?


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.