Budget - Business English; Budżet – angielskie słownictwo biznesowe

 0    28 fiszek    Martyna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

metoda wartości księgowej

net accounting cost
rozpocznij naukę
wartość księgowa netto

sold at the book value
rozpocznij naukę
sprzedaż według wartości księgowej

sold below the book value
rozpocznij naukę
sprzedany poniżej wartości księgowej

liquidation value
rozpocznij naukę
metoda wartości likwidacyjnej

relacja ceny do dochodu

expected returns
rozpocznij naukę
metoda dochodów oczekiwanych

constant dividend
rozpocznij naukę
stała dywidenda

constant growth of dividend
rozpocznij naukę
stały wzrost dywidend

Gordon model
rozpocznij naukę
model Gordona

valuation of corporate bonds
rozpocznij naukę
wycena obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa

premia

computing yield to maturity
rozpocznij naukę
obliczanie stopy dochodu w okresie pozostającym do wykupu

budgeting for capital investments
rozpocznij naukę
budżetowanie inwestycji kapitałowych

productive assets of a business
rozpocznij naukę
produkcyjne aktywa przedsiębiorstwa

plants and equipments
rozpocznij naukę
maszyny i urządzenia

payback period length
The amount of time it takes for a company to receive enough cash inflows to recover its initial outlay.
rozpocznij naukę
długość okresu zwrotu
Czas, jakiego firma potrzebuje by otrzymać wpływy gotówki z inwestycji, wystarczające do odzyskania pierwotnego nakładu.

initial investment
rozpocznij naukę
początkowa inwestycja

initial outlay
rozpocznij naukę
początkowy nakład środków

timing of demands on the company's investment capital
rozpocznij naukę
terminy pojawiania się potrzeb inwestycyjnych

projekt

the NPV Method
It discounts all the future inflows to present value and substracts the initial investment.
rozpocznij naukę
metoda aktualnej wartości netto
Polega na sprowadzaniu wszystkich przyszłych wpływów gotówki do ich obecnej wartości i odjęciu nakładu pierwotnego.

annual cash inflow
rozpocznij naukę
roczny wpływ gotówki

present value of inflows
rozpocznij naukę
obecna wartość wpływów

IRR Method
It is defined as the discount rate in which the present value of a project's cash inflow is equal to the initial investment.
rozpocznij naukę
metoda wewnętrznej stopy zwrotu
Jest definiowana jako stopa dyskontowa, przy której aktualna wartość wpływów gotówki dla danego projektu równa jest pierwotnemu nakładowi.

mixed stream of cash inflows
rozpocznij naukę
mieszany strumień wpływu gotówki

interest in advance
rozpocznij naukę
dyskonto handlowe

future value
rozpocznij naukę
wartość przyszła


Komentarze:

Natalia napisał: 2011-04-22 13:44:37
power business

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.