Atmosfera – najważniejsze pojęcia i definicje

5  1    20 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
atmosfera ziemska
rozpocznij naukę
powłoka gazowa otaczająca Ziemię, będąca zewnętrzną częścią powłoki ziemskiej
powietrze
rozpocznij naukę
mieszanina gazów (azot 78,08%, tlen 20,98%, argon 0,93%, dwutlenek węgla, neon, wodór), oraz domieszek gazowych (para wodna i aerozole atmosferyczne)
aerozole atmosferyczne
rozpocznij naukę
domieszki stałe i ciekłe występujące w powietrzu np... pyły wulkaniczne, pyłki roślin, pyły przemysłowe
Troposfera
rozpocznij naukę
przypowierzchniowa warstwa atmosfery. Skupia ok. 80% masy powietrza. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat. Grubość od 8 do 17 km nad równikiem
Tropopauza
rozpocznij naukę
warstwa przejściowa nad troposferą
Stratosfera
rozpocznij naukę
warstwa atmosfery sięgająca do wys 50-55 km, występują prądy strumieniowe
Ozonosfera
rozpocznij naukę
warstwa atmosfery obejmująca części troposfery i stratosfery, koncentruje ponad 95% ozonu atmosfery
Stratopauza
rozpocznij naukę
warstwa przejściowa nad stratosferą o stałej temperaturze 0ºC
Mezosfera
rozpocznij naukę
środkowa warstwa atmosfery w której temperatura spada do -100ºC, występują w niej chmury srebrzyste
Mezopauza
rozpocznij naukę
warstwa przejściowa nad mezosferą
Termosfera
rozpocznij naukę
warstwa atmosfery w której temperatura wzrasta
Jonosfera
rozpocznij naukę
dolna warstwa termosfery w której najsilniej rośnie temperatura dzięki jonizowaniu gazów atmosferycznych
Egzosfera
rozpocznij naukę
górna warstwa termosfery w której rozpoczyna się przejście w przestrzeń kosmiczną, temperatura dąży do 0 K.
chmury perłowe
rozpocznij naukę
obłoki iryzujące powstające zimą w stratosferze z bardzo drobnych kryształków lodu. Widoczne są tylko w nocy.
chmury srebrzyste
rozpocznij naukę
obłoki mezosferyczne powstające w górnych warstwach mezosfery zbudowane z drobnych kryształków lodu.
prądy strumieniowe
rozpocznij naukę
gwałtowne, prawie poziome strumienie powietrza o prędkości 180-240 km/godz. Występujące w tropopauzie
dziura ozonowa
rozpocznij naukę
zjawisko występujące w stratosferze, polega na zmniejszeniu stężenia ozonu szczególnie w obszarach podbiegunowych. Powstanie ma związek z emisją freonów. Skutkiem tego zjawiska jest docieranie promieniowania ultrafioletowego do Ziemi, co może powodować zmiany nowotworowe u ludzi.
efekt cieplarniany
rozpocznij naukę
zjawisko podwyższenia temperatury planety spowodowane obecnością gazów cieplarnianych. W odniesieniu do Ziemi wyróżnia się wpływ naturalny i antropogeniczny. Wzrost efektu cieplarnianego może być przyczyną globalnego ocieplenia.
gazy cieplarniane
rozpocznij naukę
pyły i aerozole zawieszone w atmosferze m.in. para wodna, dwutlenek węgla, freony, meta, gazy przemysłowe. Powodują efekt cieplarniany
globalne ocieplenie
rozpocznij naukę
obserwowany od połowy XX wieku wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi i temperatury oceanów w wyniku czego może dojść do zmian klimatycznych i wzrostu poziomu wód we wszechoceanie.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.