Geografia – działy i dziedziny

5  1    30 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Geografia
rozpocznij naukę
dział nauki badający zjawiska przyrodnicze społeczne i gospodarcze na Ziemi
Geografia fizyczna
rozpocznij naukę
dział geografii badający wzajemne związki zachodzące między sferami Ziemi
Geografia społeczno-ekonomiczna
rozpocznij naukę
dział geografii zajmujący się opisem działalności człowieka na Ziemi
Geografia regionalna
rozpocznij naukę
nauka łącząca w sobie geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną w aspekcie opisu regionu
litosfera
rozpocznij naukę
powłoka skalna Ziemi
geologia
rozpocznij naukę
nauka o skorupie ziemskiej i procesach w niej zachodzących.
pedosfera
rozpocznij naukę
powłoka glebowa Ziemi
gleboznawstwo
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się badaniem gleb pod względem ich genezy, cech fizycznych i budową.
hydrosfera
rozpocznij naukę
sfera wodna Ziemi.
hydrologia
rozpocznij naukę
dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody w środowisku przyrodniczym
atmosfera
rozpocznij naukę
powłoka gazowa Ziemi.
meteorologia
rozpocznij naukę
nauka badająca zjawiska fizyczne i inne procesy zachodzące w atmosferze.
biosfera
rozpocznij naukę
żywa powłoka Ziemi razem ze środowiskiem życia organizmów, funkcjonuje w skorupie ziemskiej, hydrosferze i troposferze.
biogeografia
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się rozmieszczeniem i zróżnicowaniem świata ożywionego. W jej ramach wyróżnia się fito i zoogeografię.
fitogeografia
rozpocznij naukę
nauka badająca rozmieszczenie roślin
zoogeografia
rozpocznij naukę
nauka badająca rozmieszczenie zwierząt
antroposfera
rozpocznij naukę
część biosfery, w której działa człowiek
demografia
rozpocznij naukę
nauka badająca i opisująca ludność pod względem jej liczby, wieku, struktury zawodowej rasy czy języka.
geografia rolnictwa
rozpocznij naukę
nauka opisująca przestrzenne zróżnicowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
geografia przemysłu
rozpocznij naukę
nauka badająca procesy wydobywania i przetwarzania surowców, lokalizacją i przekształcaniem ośrodków przemysłowych
geografia osadnictwa
rozpocznij naukę
nauka badająca procesy powstawania i przekształcania osiedli ludzkich.
geografia komunikacji
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w łączności i transporcie
glacjologia
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się lodowcami i lądolodami.
oceanografia
rozpocznij naukę
nauka badająca i opisująca wody wszechoceanu
limnologia
rozpocznij naukę
nauka o jeziorach
paludologia
rozpocznij naukę
nauka o terenach podmokłych
geomorfologia
rozpocznij naukę
nauka badająca genezę form powierzchni Ziemi, opisuje ich kształt i wielkość
geografia kultury
rozpocznij naukę
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej tworząca opis ludności biorąc pod uwagę m.in. zróżnicowanie językowe, religijne czy kulturowe
geografia polityczna
rozpocznij naukę
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej analizująca i opisująca zróżnicowanie pod względem politycznym ludności. Wnioski tworzy posiłkując się analizą aktów prawnych.
potamologia
rozpocznij naukę
nauka o rzekach

Komentarze:

sakamaikugajka napisał: 2011-04-01 14:15:06
haha, dobre , dobre pytanka.
niestety nie co nieinteresujace. powinno byc ciekawsze :D

pzdr.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.