Lądowe formy ukształtowania terenu

5  1    24 fiszki    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Góry
rozpocznij naukę
obszar o wysokościach względnych przekraczających 300 m.
Łańcuch górski
rozpocznij naukę
obszar górski o równoległym przebiegu i wydłużonym ułożeniu pasm.
Grzbiet górski
rozpocznij naukę
pojedyncze wzniesienie górskie
Pasmo górskie
rozpocznij naukę
część łańcucha górskiego charakteryzujące się wydłużonym przebiegiem
Przedgórze
rozpocznij naukę
wyrównany obszar na przedpolu gór zrębowych, oddzielony od nich uskokami
Pogórze
rozpocznij naukę
obszar płaskich wzniesień będący częścią obszaru górskiego, posiadające podobną genezę
Kotlina
rozpocznij naukę
wklęsła wydłużona górska forma terenu
Brama
rozpocznij naukę
Szerokie obniżenie pomiędzy górami.
Wyżyna
rozpocznij naukę
teren położony najczęściej powyżej 300 m n.p.m.
Masyw
rozpocznij naukę
forma wyżynna, zbudowana ze skał metamorficznych lub magmowych, powstałych na skutek procesów denudacyjnych.
Płaskowyż
rozpocznij naukę
wyżynny obszar o płaskiej powierzchni powstały w skutek akumulacji lub denudacji.
Niecka
rozpocznij naukę
wydłużone obniżenie tektoniczne, będące częścią obszaru wyżynnego
Rów
rozpocznij naukę
zapadlisko tektoniczne, występujące w górach i na wyżynach
Niż
rozpocznij naukę
wielki obszar nizinny powstały głównie dzięki procesom akumulacyjnym
Nizina
rozpocznij naukę
część niżu posiadająca przewagę płaskich form.
Równina
rozpocznij naukę
część niziny charakteryzująca się silnie płaskimi formami.
Basen
rozpocznij naukę
duże powierzchniowo obniżenie charakterystyczne dla obszarów nizinnych.
Dolina
rozpocznij naukę
długa, wklęsła forma terenu powstała przez erozyjną działalność rzeki
Dolina ryftowa
rozpocznij naukę
długa, wklęsła forma terenu powstała poprzez działalność tektoniczną.
Pradolina
rozpocznij naukę
dawna dolina rzeki polodowcowej, powstałej przed czołem lądolodu.
Wysoczyzna
rozpocznij naukę
część nizin znosząca się ponad dna dolin
Wzniesienia
rozpocznij naukę
część nizinna z nieregularnymi formami wypukłymi
Wał
rozpocznij naukę
wydłużone formy pochodzenia polodowcowego charakterystyczne dla obszaru nizinnego
Depresja
rozpocznij naukę
obszar położony poniżej poziomu morza

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.