Kartografia – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    29 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
kartografia
rozpocznij naukę
nauka o sporządzaniu i korzystaniu z map
plan
rozpocznij naukę
obraz niewielkiego obszaru przedstawiony w dużej skali
mapa
rozpocznij naukę
mapa po polsku
obraz powierzchni Ziemi lub jej części w określonym zmniejszeniu przedstawiony na płaszczyźnie przy użyciu znaków umownych
mapa topograficzna
rozpocznij naukę
mapa wykonana w dużej skali na podstawie zdjęć topograficznych
mapa fizyczna
rozpocznij naukę
mapa ogólnogeograficzna uwzględniająca w szczególności składniki krajobrazu.
mapa polityczna
rozpocznij naukę
mapa ogólnogeograficzna przedstawiająca zagadnienia osadnicze i polityczne.
mapa hipsometryczna
rozpocznij naukę
mapa przedstawiająca ukształtowanie terenu za pomocą poziomic lub wykonana metodą barw hipsometrycznych
odwzorowanie kartograficzne
rozpocznij naukę
sposób przedstawiania siatki kartograficznej na płaszczyźnie
podziałka liniowa
rozpocznij naukę
graficznie przedstawiona skala mapy.
skala mapy
rozpocznij naukę
stosunek długości na mapie do odpowiadającej jej odległości w terenie. Wyróżnia się liczbową i mianowaną oraz liniową.
generalizacja mapy
rozpocznij naukę
uogólnienie mapy
legenda mapy
rozpocznij naukę
tekst objaśniający załączony do mapy
sygnatura powierzchniowa
rozpocznij naukę
znak kartograficzny w postaci szrafu lub barwy pokrywający obszar mapy objęty określonym zjawiskiem
znak kartograficzny
rozpocznij naukę
znak graficzny za pomocą którego przedstawiony przedstawiane zjawisko.
izarytma/izolinia
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej wartości liczbowych
izoterma
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej wielkości temperatury
izoamplituda
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej amplitudzie wahań
izochrony
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej odległości w czasie
izobaty
rozpocznij naukę
linia na mapie, łączy punkty znajdujące się na tej samej głębokości
izohipsy/poziomice
rozpocznij naukę
linia na mapie, łączy punkty znajdujące się na tej samej wysokości bezwzględnej
izohaliny
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej wartości zasolenia
izobary
rozpocznij naukę
linia na mapie łącząca punkty o tej samej wielkości ciśnienia
krzywomierz
rozpocznij naukę
przyrząd do mierzenia długości linii krzywych na mapie
kroczek
rozpocznij naukę
przyrząd służący do przenoszenia odległości z mapy na podziałkę liniową lub odwrotnie
kartogram
rozpocznij naukę
metoda za pomocą której można przedstawić intensywność zjawiska w ujęciu przestrzennym, za pomocą zmiany natężenia barw
siatka kartograficzna
rozpocznij naukę
układ południków i równoleżników na mapie
kartodiagram
rozpocznij naukę
sposób przedstawienia danych statystycznych na mapie w postaci diagramów
metoda kropkowa
rozpocznij naukę
metoda polegająca na przedstawieniu intensywności zjawiska za pomocą kropek, przy czym jedna kropka ma określoną wagę.
metoda wektorowa
rozpocznij naukę
metoda przedstawiająca zjawiska w postaci wektorów obrazujących wielkość i kierunek jego działania, np... Kierunek i wielkość migracji

Komentarze:

Ol napisał: 2011-09-20 18:51:19
super streszczenie najważniejszych zagadnień. Bardzo się przydało, dziękuję :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.