Powoływanie rządu

 0    16 fiszek    Mimisia
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ile jest wariantów trybu powoływania rządu?
rozpocznij naukę
trzy warianty (każdy kolejny wchodzi w życie jeżeli poprzedni się nie powiódł)
Kto desygnuje premiera w pierwszym wariancie?
rozpocznij naukę
Prezydent RP
Na jakiej zasadzie Prezydent wybiera premiera?
rozpocznij naukę
jest to zazwyczaj przewodniczący lub jeden z czołowych działaczy ugrupowania, które zdobyło najwięcej mandatów
Jakie jest pierwsze zadanie nowo desygnowanego premiera?
rozpocznij naukę
przedstawienie proponowanego przez siebie składu Rady Ministrów
Ile czasu ma Prezydent na powołanie premiera i nowych ministrów?
rozpocznij naukę
14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub dymisji poprzedniego rządu
Co musi zrobić premier po zaprzysiężeniu przed Prezydentem nowego rządu?
rozpocznij naukę
musi w ciągu 14 dni wygłosić expose na posiedzeniu Sejmu
Czym jest expose premiera?
rozpocznij naukę
przedstawieniem programu działania nowego rządu, jego celów i założeń
Jakie znaczenie ma expose dla nowego rządu?
rozpocznij naukę
wygłoszenie expose to jednocześnie zwrócenie się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania, czyli wyrażenia poparcia dla polityki rządu
Na jakich zasadach Sejm uchwala wotum zaufania wobec rządu?
rozpocznij naukę
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
W jaki sposób powołanie rządu w pierwszym wariancie może się nie powieść?
rozpocznij naukę
Prezydent nie będzie w stanie wyznaczyć w danym czasie premiera; premier nie skompletuje rządu; Sejm nie wyrazi wotum zaufania
Kto desygnuje premiera w drugim wariancie?
rozpocznij naukę
Sejm (posłowie mają 14 dni na uzgodnienie stanowiska)
Na jakich zasadach Sejm wybiera kandydata na premiera w drugim wariancie?
rozpocznij naukę
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (głosowanie zastępuje wotum zaufania)
Kiedy wchodzi w życie trzeci wariant powoływania rządu?
rozpocznij naukę
jeżeli posłowie nie są w stanie dojść do porozumienia w ciągu ustawowych 14 dni od niepowodzenia pierwszego wariantu
Kto wskazuje kandydata na premiera w trzecim wariancie?
rozpocznij naukę
Prezydent RP (ponownie w ciągu 14 dni)
Jakie jest zadanie Sejmu w trzecim wariancie powoływania rządu?
rozpocznij naukę
Sejm musi wysłuchać expose nowego premiera i wyrazić wotum zaufania wobec jego rządu
Co się dzieje, jeżeli trzeci wariant zawodzi?
rozpocznij naukę
jeżeli Sejm nie wyrazi wotum zaufania wobec rządu, Prezydent rozwiązuje Sejm i Senat, skraca ich kadencję i zarządza nowe wybory

Komentarze:

Pawel napisał: 2011-11-14 21:29:37
W jaki sposób moze dojść do powolania nowego rządu?

Paweł napisał: 2011-11-14 21:50:24
W jaki sposób moze dojść do powolania nowego rządu?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.