translate #9

 0    242 fiszki    dominik550
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
it takes courage
rozpocznij naukę
to wymaga odwagi
resolute
rozpocznij naukę
stanowczy, zdecydowany
mendacious
rozpocznij naukę
kłamliwy, zakłamany
pass sth off as sth
The man kept trying to pass off fakes as valuable antiques.
rozpocznij naukę
wcisnąć komś coś bezwartościowego jako coś innego
take to somewhere
Thousands of Vietnamese refugees took to the South China Sea in boats.
rozpocznij naukę
udać się gdzieś
to convalesce
You'll need a couple of weeks to convalesce after the operation.
rozpocznij naukę
wracać do zdrowia
take it out of sb
That last race really took it out of me.
rozpocznij naukę
wymęczyć kogoś
biodegradable
rozpocznij naukę
ulegający biodegradacji
call sb/sth off
We shouted to him to call his dog off but he refused.
rozpocznij naukę
przywołać coś/kogoś
unavoidable
rozpocznij naukę
nieunikniony (#2), niepodlegający unieważnieniu
call (sth) out
She kept calling out the answers without raising her hand.
rozpocznij naukę
zawołać, wykrzykiwać coś
to flick
She flicked the bread crumbs off the kitchen table.
rozpocznij naukę
strzepywać, pstrykać
The heat always brings me out in a rash.
rozpocznij naukę
Ciepło zawsze powoduje u mnie wysypkę.
to rinse
First, rinse the vegetables with cold water.
rozpocznij naukę
płukać, opłukać
pilgrimage
He's planning to go on a pilgrimage to Santiago de Compostela next summer. He's planning to go on a pilgrimage to Santiago de Compostela next summer.
rozpocznij naukę
pielgrzymka
fall to sb
The worst tasks always fall to me.
rozpocznij naukę
przypadać komuś w udziale
sticky
There were some sticky moments during the meeting but everything cleared out in the end.
rozpocznij naukę
trudny, kłopotliwy
sticky
rozpocznij naukę
lepki, klejący, spocony
sticky with sth
rozpocznij naukę
lepki od czegoś
sticky tape
rozpocznij naukę
taśma klejąca
remains
He always gives the remains of his lunch to the dog.
rozpocznij naukę
szczątki, resztki
mockery
She told me she couldn't stand any more of their mockery.
rozpocznij naukę
kpina
derision
rozpocznij naukę
drwina
keep sth up
Well done, Katie! Keep up the good work!
rozpocznij naukę
utrzymać coś
readership
That popular magazine has a readership of over 500,000.
rozpocznij naukę
czytelnicy, krąg czytelników
fall away
The sound of his car fell away into the distance.
rozpocznij naukę
słabnąć, zmniejszać się
to startle sb
We were all startled by Mark's brother questions.
rozpocznij naukę
przestraszyć kogoś, zaskoczyć kogoś
declare for something
He has declared for the tax cuts.
rozpocznij naukę
opowiadać się za czymś
to despise
He despised her for the way she treated his wife.
rozpocznij naukę
gardzić
wish sth away
If only I could wish away all my debts.
rozpocznij naukę
życzyć sobie, żeby coś zniknęło
embark on sth
We're embarking on a new project next month.
rozpocznij naukę
rozpoczynać coś, podejmować coś
reap benefits
rozpocznij naukę
czerpać korzyści
sharp
The show will start at 8.30 sharp so you'd better hurry up.
rozpocznij naukę
punkt, dokładnie (o jakiejś godzinie)
go in
It's getting cold, let's go in.
rozpocznij naukę
wchodzić
exaggerate
rozpocznij naukę
wyolbrzymiać, przesadzać
touchy about sth
rozpocznij naukę
przewrażliwiony na punkcie czegoś
this flat is handy for shops
rozpocznij naukę
to mieszkanie jest blisko sklepów
to be handy with sth
rozpocznij naukę
świetnie sobie z czymś radzić
to come in handy for sb
rozpocznij naukę
przydawać się komuś
he who laughs last, laughs longest
Joe pulled a dirty trick on me, but I'll get him back. He who laughs last, laughs best.
rozpocznij naukę
ten się śmieje, kto się śmieje ostatni
it was a real laugh!
rozpocznij naukę
mieliśmy świetny ubaw!
laughter
rozpocznij naukę
śmiech
punctuation
punctuation mark
rozpocznij naukę
interpunkcja
dash
rozpocznij naukę
myślnik
exclamation mark
rozpocznij naukę
wykrzyknik
semicolon
rozpocznij naukę
średnik
colon
rozpocznij naukę
dwukropek
contraction
rozpocznij naukę
skrót
to make a rough draft of sth
rozpocznij naukę
pisać coś na brudno
waif
rozpocznij naukę
podrzutek, porzucone dziecko, bezpańskie zwierzę
disarming
rozpocznij naukę
rozbrajający
stripper
rozpocznij naukę
striptizerka
goddess
rozpocznij naukę
bogini
smug
rozpocznij naukę
zadowolony z siebie
filth
rozpocznij naukę
brud, świństwo, plugastwo
devious
rozpocznij naukę
podstępny, przebiegły
to be reckoned to be £10,000
rozpocznij naukę
być oszacowanym na 10 000 funtów
to be reckoned [to be] sb
rozpocznij naukę
być uważanym za kogoś
to reckon with sth
rozpocznij naukę
liczyć się z czymś
lurk
rozpocznij naukę
przyczaić się, czaić się
supersize
rozpocznij naukę
powięlszyć (się)
bring sb together
The earthquake brought the community together.
rozpocznij naukę
zbliżać do siebie
pull ahead
The two runners were side by side until one pulled ahead in the final lap.
rozpocznij naukę
wysunąć się naprzód
glory in sth
He is still glorying in the success of his first book.
rozpocznij naukę
rozkoszować się czymś
repugnant
The idea of eating raw meat was repugnant to her.
rozpocznij naukę
odrażający
gourmet
gourmet meal
rozpocznij naukę
smakosz, ekskluzywny
hammock
rozpocznij naukę
hamak
foster parents
rozpocznij naukę
przybrani rodzice
side effect
rozpocznij naukę
skutek uboczny
shrine
rozpocznij naukę
sanktuarium, świątynia, kaplica
plop
rozpocznij naukę
plusk
shrink
rozpocznij naukę
psychoanalityk, psychiatra, terapeuta (inf)
brainchild
the CD record was the brainchild of Eric
rozpocznij naukę
pomysł
quandary
rozpocznij naukę
kłopot, dylemat
to be in a quandary
rozpocznij naukę
być w rozterce
the whole gamut of sth
rozpocznij naukę
cała gama czegoś
succinct
rozpocznij naukę
zwięzły, treściwy
to eavesdrop on sb/sth
rozpocznij naukę
podsłuchiwać kogoś / coś
dismal
rozpocznij naukę
ponury, okropny
scenic
rozpocznij naukę
malowniczy
outing
rozpocznij naukę
wycieczka, wypad
to be reticent about sth/sb
rozpocznij naukę
niechętnie mówić o czymś/kimś
rubble
rozpocznij naukę
gruz
It's all the same to me
rozpocznij naukę
obojętnie, wszystko mi jedno
I don't feel myself today
rozpocznij naukę
Nie czuję się dziś dobrze, Nieswojo się dziś czuję
prospect
rozpocznij naukę
perspektywa, widok
terrestrial
rozpocznij naukę
ziemski, naziemny, lądowy
soak
rozpocznij naukę
moczyć, namaczać, chlać, popijawa, moczymorda
run the gamut from sth to sth
His hobbies run the gamut from piano repair to portrait painting.
rozpocznij naukę
pokryć szeroki zakres od czegoś do czegoś
solder
soldering iron
rozpocznij naukę
lutować, cyna lutownicza
lutownica
savvy
rozpocznij naukę
sprytny, łebski, spryt
levy
levy fines
rozpocznij naukę
opłata, podatek
nakładać obowiązek opłaty
complacent
to become complacent
rozpocznij naukę
zadowolony z siebie
popaść w samozadowolenie
compliance with sth
rozpocznij naukę
zgodność z czymś
exempt
tax-exempt
rozpocznij naukę
zwolniony, zwalniać z czegoś
hostile
rozpocznij naukę
wrogi, nieprzyjazny
disparage
rozpocznij naukę
dyskredytować, oczerniać
efficacy
rozpocznij naukę
skuteczność, efektywność
technical hitch
rozpocznij naukę
problem natury technicznej
immediacy
rozpocznij naukę
bezpośredniość, bliskość
carbon footprint
rozpocznij naukę
emisja dwutlenku węgla
spur
spur investment; on the spur of the moment
rozpocznij naukę
zachęcać, pobudzać, bodziec, impuls
zachęcać do inwestowania; pod wpływem impulsu
intricate
rozpocznij naukę
zawiły, skomplikowany
whinge
rozpocznij naukę
biadolić, biadolenie
exile
to exile sb to Siberia
rozpocznij naukę
wygnanie, wygnaniec, skazać na wygnanie
notion
rozpocznij naukę
pojęcie, pogląd, mniemanie
to have no notion of sth
rozpocznij naukę
nie mieć o czymś pojęcia
to have a notion to do sth
rozpocznij naukę
mieć ochotę (kaprys) coś zrobić
influx
influx of refugees
rozpocznij naukę
napływ
refuge
rozpocznij naukę
schronienie
refugee
rozpocznij naukę
uchodźca
deteriorate
rozpocznij naukę
marnieć, pogorszyć się (d)
deterioration
rozpocznij naukę
pogorszenie się
worsen
rozpocznij naukę
pogarszać się (w)
accusation
rozpocznij naukę
oskarżenie, zarzut
vivid
rozpocznij naukę
obrazowy, wyrazisty, jaskrawy, barwny
nifty
rozpocznij naukę
świetny, super, sprytny (inf)
submissive
rozpocznij naukę
uległy
go to waste
I hate to see such talent go to waste. We bought so much food that some will be going to waste.
rozpocznij naukę
zmarnować się
turpitude
rozpocznij naukę
podłość
outrage
rozpocznij naukę
skandal, oburzenie
outrage against morals
rozpocznij naukę
obraza moralności
asylum seeker
rozpocznij naukę
azylant
scar
rozpocznij naukę
blizna
facial scarring
rozpocznij naukę
blizna na twarzy
to have [or take] precedence over sb/sth
rozpocznij naukę
mieć pierwszeństwo przed kimś/czymś
acorn
rozpocznij naukę
żołądź (botan.)
they have scheduled the meeting for Monday
rozpocznij naukę
zaplanowali spotkanie na poniedziałek
marshmallow
rozpocznij naukę
ptasie mleczko, "pianka", piankowe ciasteczko
immerse in sth
immersing in local culture
rozpocznij naukę
zanurzyć się w, pogrążać się w
disposable income
rozpocznij naukę
dochód netto
insurgency
rozpocznij naukę
powstanie przeciw władzy
What are you on?
rozpocznij naukę
Co bierzesz? Na jakim dragu jesteś?
doodie
rozpocznij naukę
kupa, gówno
stubborn as a mule
rozpocznij naukę
uparty jak osioł
stampede
there was a stampede towards the exit, the workers stampeded into the parking lot
rozpocznij naukę
panika, paniczna ucieczka, uciekać w popłochu
For all of these things, I am not the least bit sorry
rozpocznij naukę
Nie jestem ani trochę przykro za te wszystkie rzeczy.
crane
rozpocznij naukę
żuraw, dźwig
atonement
rozpocznij naukę
pokuta, zadośćuczynienie
epic fail
rozpocznij naukę
totalna porażka
urge for gambling
sexual urge
rozpocznij naukę
popęd, ciągota do hazardu
urge for power
rozpocznij naukę
żądza władzy
sexual drive
rozpocznij naukę
popęd seksualny
nurture
rozpocznij naukę
wychowanie, wychowywać, pielęgnować
mole
rozpocznij naukę
klet
doormat
rozpocznij naukę
wycieraczka (do butów)
windscreen wiper
rozpocznij naukę
wycieraczki samochodowe
to be bleary-eyed
rozpocznij naukę
mieć zaczerwienione oczy
the pitfalls of sth
rozpocznij naukę
ryzyko związane z czymś
to be wedded to sth
rozpocznij naukę
być przywiązanym do czegoś
commonplace
rozpocznij naukę
powszechny, banał, komunał
to be a commonplace
robberies are commonplace here
rozpocznij naukę
być powszechnym
Napady są tu na porządku dziennym
bride-to-be
rozpocznij naukę
przyszła żona
ingenious
rozpocznij naukę
pomysłowy
to outplay sb
rozpocznij naukę
pokonać kogoś w grze, ograć kogoś
staple
rozpocznij naukę
artykuł pierwszej potrzeby, podstawowy, typowy
staple goods
rozpocznij naukę
towary podstawowe
nail-biting
nailbiting plane landing
rozpocznij naukę
emocjonujący, obgryzanie paznokci
rivalry
rozpocznij naukę
współzawodnictwo
rivalry for sth
rozpocznij naukę
rywalizacja o coś
snatch
rozpocznij naukę
porwać, chwycić, kradzież, urywek
to snatch at sth
rozpocznij naukę
rzucać się na coś
thanks for having me
rozpocznij naukę
dziękuję za zaproszenie
how have you been?
rozpocznij naukę
Co nowego? Co słychać?
welfare
rozpocznij naukę
dobrobyt, opieka społeczna
welfare payment
rozpocznij naukę
zasiłek, zapomoga
interbreed
rozpocznij naukę
krzyżować (rozmnażać przez krzyżowanie)
extensively
this type of work is used extensively
rozpocznij naukę
obszernie, szeroko, wszechstronnie
worn-out
rozpocznij naukę
wyczerpany, zużyty
hoot
rozpocznij naukę
zatrąbić (klaksonem)
eye-opener
rozpocznij naukę
objawienie
to be an eye-opener
rozpocznij naukę
otwierać komuś oczy
recurrent
rozpocznij naukę
nawracający, powtarzający się
loathing
rozpocznij naukę
wstręt, odraza
nervousness
rozpocznij naukę
nerwowość, zdenerwowanie
generosity
rozpocznij naukę
hojność, szczodrość
witty
rozpocznij naukę
błyskotliwy, dowcipny
pick up
rozpocznij naukę
zabierać/odbierać, podłapać, załapać
pick up toys
rozpocznij naukę
odkładać zabawki na miejsce
exuberance
rozpocznij naukę
wylewność, entuzjazm
exuberant
rozpocznij naukę
żywiołowy, entuzjastyczny
wistful
rozpocznij naukę
tęskny, zadumany, smutny
palpable
rozpocznij naukę
namacalny, ewidentny, oczywisty
unfettered
rozpocznij naukę
nie skrępowany, nieograniczony, wolny
corny
rozpocznij naukę
staromodny, banalny
corny joke (story)
rozpocznij naukę
kawał z brodą, stara historia
marshal
rozpocznij naukę
zbierać
tenacity
rozpocznij naukę
wytrwałość, nieustępliwość
to be in a dire strait
rozpocznij naukę
mieć poważne kłopoty finansowe
dire
rozpocznij naukę
straszny, poważny, beznadziejny
straits
rozpocznij naukę
tarapaty
to yearn for [or after] sth
rozpocznij naukę
tęsknić za czymś
to get over sth
rozpocznij naukę
przejść przez coś, poradzić sobie z czymś, dochodzić do siebie po czymś
weird
rozpocznij naukę
dziwny
polish counterpart
rozpocznij naukę
polski odpowiednik
leash
rozpocznij naukę
smycz
to have sb on a leash
rozpocznij naukę
trzymać kogoś krótko
to leash a dog
rozpocznij naukę
zakładać psu smycz
eradicate
rozpocznij naukę
wytępić, wyeliminować, wykorzenić
the region is thinly populated
rozpocznij naukę
region ten jest słabo zaludniony
to be to do
I am to wait for my teacher. Are you to be at the meeting at nine? They were to open the new shopping center last month. The students aren’t to take out their notes before the end of the test.
rozpocznij naukę
cos ma być zrobione
to be inclusive of sth
Prices inclusive of VAT
rozpocznij naukę
zawierać coś
benchmark
rozpocznij naukę
punkt odniesienia
pricey
rozpocznij naukę
drogie
computer-literate
rozpocznij naukę
umiejący obsługiwać komputer
to take children to school
rozpocznij naukę
zaprowadzić dzieci do szkoły
vulnerable age
rozpocznij naukę
trudny wiek
liable to sth
rozpocznij naukę
narażony na coś
liable for sth
rozpocznij naukę
odpowiedzialny za coś
liable to pay tax
rozpocznij naukę
zobowiązany do zapłaty podatku
to be no mean feat
rozpocznij naukę
być nie lada wyczynem
toss
rozpocznij naukę
podrzucać, rzucać, rzut monetą
to win [or lose] the toss
rozpocznij naukę
wygrać rzut monatą
stranded
rozpocznij naukę
uniruchomiony, na mieliźnie
wade
rozpocznij naukę
brnąć, brodzić
pay attention to sth
rozpocznij naukę
zwracać uwagę na coś
dejected
rozpocznij naukę
przygnębiony
Thursday
rozpocznij naukę
czwartek
Shrove Thursday
rozpocznij naukę
tłusty czwartek
Good Friday
rozpocznij naukę
Wielki Piątek
Easter Sunday
rozpocznij naukę
Niedziela Wielkanocna, wielka niedziela
Holy Saturday
rozpocznij naukę
Wielka Sobota
business premises
rozpocznij naukę
siedziba firmy, lokal użytkowy
hand-outs
rozpocznij naukę
hand-out
hand-outs
rozpocznij naukę
materiały informacyjne
2nd May (or: May 2nd, May 2 , 2 May)
rozpocznij naukę
drugi maja (pisane)
the second of May (or: May the second)
rozpocznij naukę
drugi maja (wypowiedziane)
seventeen hundred
rozpocznij naukę
rok 1700
two thousand
rozpocznij naukę
rok 2000
two thousand (and) three, twenty oh three
rozpocznij naukę
rok 2003
limestone
rozpocznij naukę
wapień
folding table
rozpocznij naukę
składany stół
cavity
rozpocznij naukę
ubytek (np. zęba), jama, otwór
drip
rozpocznij naukę
kapać
fracture
bone fracture
rozpocznij naukę
złamanie, pęknięcie
either of you
rozpocznij naukę
któryś z was, jeden z was
in either case
rozpocznij naukę
w obu przypadkach
you can choose either
rozpocznij naukę
możesz wybrać którykolwiek
to be given in either order
rozpocznij naukę
podany w dowolnej kolejności
rarely if ever
rozpocznij naukę
rzadko, jeśli w ogóle
thank you ever so much
rozpocznij naukę
ogromnie ci dziękuję
only ever
My friend Diane only ever shops online
rozpocznij naukę
zawsze tylko, jedynie
... zawsze kupuje online

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.