STRONA 4 SEASON 11

 0    62 fiszki    thomasch818
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

The song’s quite good
rozpocznij naukę
Piosenka jest całkiem dobra

I set my briefcase down.
rozpocznij naukę
Postawiłem moją teczkę nadół.

They’re searching for their pen, it should be there.
rozpocznij naukę
Oni szukają pióra, powinien tam być.

We need someone to clear the table.
rozpocznij naukę
Potrzebujemy kogoś, do posprzątania ze stołu.

Could Sebastian write it down for me?
rozpocznij naukę
Czy Sebastian mógłby napisać to dla mnie?

Now you feel like a fool for acting that way.
rozpocznij naukę
Teraz czujesz się jak głupiec działając w ten sposób.

I’ll let her know the details later on.
rozpocznij naukę
Dam jej znać szczegóły później.

He’s had only one glass of wine so he’s completely sober.
rozpocznij naukę
Miał tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jest całkowicie trzeźwy.

I should be back in about an hour.
rozpocznij naukę
Powinnem być z powrotem w około godzinę.

We gave you this to make you happy.
rozpocznij naukę
Daliśmy ci to by uczynić cię szczęśliwą.

This day has been anticipated for a long time.
rozpocznij naukę
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.

The telephone was your only means of communication.
rozpocznij naukę
Telefon był twoim jedynym środkiem łączności.

They haven’t heard from him since November.
rozpocznij naukę
Oni nie słyszeli jego od listopada.

When our discussion was over he stood up to leave.
rozpocznij naukę
Gdy nasza dyskusja się skończyła, on wstał do wyjścia.

She’s going skiing in January.
rozpocznij naukę
Ona jedzie na narty w styczniu.

Sebastian wasn’t very good at his job.
rozpocznij naukę
Sebastian nie był zbyt dobry w swojej pracy.

I don’t approve of her idea.
rozpocznij naukę
Nie pochwalam jej idei.

They slept badly that night.
rozpocznij naukę
Oni Źle spali tej nocy.

• We didn’t usually call him during the day.
rozpocznij naukę
My zwykle nie dzwoniliśmy do niego w ciągu dnia.

What was it?
rozpocznij naukę
Co to było?

Sebastian could see the happiness on her face.
rozpocznij naukę
Sebastian mugł zobaczyć radość na jej twarzy.

He hasn’t been there since April 2004.
rozpocznij naukę
On nie był tam od kwietnia 2004 r.

You received full credit for this course.
rozpocznij naukę
Otrzymałeś pełny kredyt na ten kurs.

She was half conscious.
rozpocznij naukę
Ona była półprzytomna.

I’m not available in the office until July 7th.
rozpocznij naukę
Nie jestem dostępny w biurze, aż do 07 lipca.

You like it here so far.
rozpocznij naukę
Podoba ci się tutaj do tej pory.

They bought the computer on credit.
rozpocznij naukę
Oni kupili komputer na kredyt.

There are 12 people in there.
rozpocznij naukę
Jest 12 osób tam.

Sebastian will say it only once.
rozpocznij naukę
Sebastian powie to tylko raz.

Could he share this book with Sebastian?
rozpocznij naukę
• Czy on mógłby podzielić się tą książką z Sebastianem

It’s actually a bigger problem than it appears to be.
rozpocznij naukę
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.

Make sure that you locked the door.
rozpocznij naukę
Upewnij się, że zamknął drzwi na klucz.

What the capital of England?
rozpocznij naukę
Co jest stolicą Anglii?

She’s too full to eat the main course.
rozpocznij naukę
Ona jest zbyt pełna by zjeść danie główne.

Where can I put my stuff?
rozpocznij naukę
Gdzie mogę umieścić moje rzeczy?

We told him many awful things.
rozpocznij naukę
My powiedzieliśmy mu wiele okropnych rzeczy.

Breakfast had always been their favourite meal.
rozpocznij naukę
śniadanie zawsze było ich ulubionym posiłkiem.

You often watch films in the evening but today you’re reading book.
rozpocznij naukę
Często oglądasz filmy w godzinach wieczornych, ale dziś czytasz książke.

We’ve never seen him so furious.
rozpocznij naukę
My nigdy nie widzieliśmy go tak wściekłego.

Worried Sebastian phoned the police.
rozpocznij naukę
Martwiący się Sebastian zadzwonił na policję.

He’s completely forgotten about her birthday.
rozpocznij naukę
On kompetnie zapomniał o jej urodzinach.

She stayed at the party beyond midnight.
rozpocznij naukę
Ona została na imprezie poza północ.

Don’t clear the table I haven’t finished yet.
rozpocznij naukę
Nie sprzątaj ze stołu, jeszcze nie skończyłem.

They’ve got to be kidding me.
rozpocznij naukę
Oni chyba sobie żartują.

You lost control of the car.
rozpocznij naukę
Straciłeś kontrolę nad samochodem.

Sebastian needs to talk with you.
rozpocznij naukę
Sebastian musi z tobą porozmawiać.

One they we’ll be famous.
rozpocznij naukę
Pewnego dnia oni będą sławni.

He’ll never guess who.
rozpocznij naukę
On nigdy nie zgadnie, kto.

It is her highest priority.
rozpocznij naukę
To jest jej najwyższym priorytetem.

He is trying to estimate the number of people he will need.
rozpocznij naukę
On stara się oszacować liczbę osób kturych będzie potrzebować.

Ask me to explain it to you when I’m sober.
rozpocznij naukę
Pytaj mnie, by wytłumaczyć ci, kiedy jestem trzeźwy.

You read a book about it but you can’t remember the title.
rozpocznij naukę
Czytałeś książkę o tym, ale nie pamiętasz tytułu.

She told me that directly.
rozpocznij naukę
Ona powiedziała mi bezpośrednio.

They are ready to order.
rozpocznij naukę
Oni są gotowi by zamówić.

We have three times more students.
rozpocznij naukę
Mamy trzy razy więcej studentów.

How is it going?
rozpocznij naukę
Jak leci?

You don’t work neither don’t you go to school.
rozpocznij naukę
Nie pracujesz ani nie chodziesz do szkoły.

This is a serious stuff no kidding.
rozpocznij naukę
To jest poważna sprawa nie żartuję.

I co?

Many hands make light work.
rozpocznij naukę
Wiele rąk sprawia prace lżejszą

Don’t look now.
rozpocznij naukę
Nie patrz teraz.

shy po angielsku
nieśmiały


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.