STRONA 5 SEASON 11

 0    63 fiszki    thomasch818
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

The girl’s quite good.
rozpocznij naukę
Dziewczyna jest całkiem dobra.

We set our briefcase down.
rozpocznij naukę
My położyliśmy naszą teczkę nadół.

She’s searching for her pen it should be there.
rozpocznij naukę
Ona szuka swojego pióra, powinien tam być.

They need someone to clear the table.
rozpocznij naukę
Oni potrzebują kogoś do sprzątnięcia ze stołu.

Could I write it down for you?
rozpocznij naukę
Czy mogę napisać to dla Ciebie?

Now he feels like a fool for acting that way.
rozpocznij naukę
Teraz on czuje się jak głupi działając w ten sposób.

I’ll let Sebastian know the details later on
rozpocznij naukę
Dam Sebastianowi znać szczegóły później

You’ve had only one glass of wine so you’re completely sober.
rozpocznij naukę
Miałeś tylko jeden kieliszek wina wypite, więc jesteś całkowicie trzeźwy.

They should be back in about an hour.
rozpocznij naukę
One powinny być z powrotem w około godzinę.

They gave you this to make you happy.
rozpocznij naukę
Oni dali ci to, aby cię uszczęśliwić.

This day has been anticipated for a long time.
rozpocznij naukę
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.

The telephone was my only means of communication.
rozpocznij naukę
Telefon był moim jedynym środkiem łączności.

He hasn’t heard from her since November.
rozpocznij naukę
On nie słyszał jej od listopada.

When our discussion was over she stood up to leave.
rozpocznij naukę
Gdy nasza dyskusja się skończyła, ona wstała by wyjść.

You’re going skiing in January.
rozpocznij naukę
Jedziesz na narty w styczniu.

We weren’t very good at our job.
rozpocznij naukę
Nie byliśmy bardzo dobrzy w naszej pracy.

He doesn’t approve of her idea.
rozpocznij naukę
On nie popiera jej idei.

Sebastian slept badly that night.
rozpocznij naukę
Sebastian źle spał tej nocy.

They didn’t usually call him during the day.
rozpocznij naukę
Oni zwykle nie dzwonili to niego w ciągu dnia.

What was it?
rozpocznij naukę
Co to było?

She could see the happiness on his face.
rozpocznij naukę
Ona mogła zobaczyć szczęście na jego twarzy.

I haven’t been there since April 2004.
rozpocznij naukę
Nie byłem tam od kwietnia 2004 r.

They received full credit for this course.
rozpocznij naukę
Oni otrzymali pełny kredyt na ten kurs.

You were half conscious.
rozpocznij naukę
Byłaś półprzytomny.

He’s not available in the office until July 7th.
rozpocznij naukę
On nie jest dostępny w biurze do 7 lipca.

Sebastian likes it here so far.
rozpocznij naukę
Sebastianowi podoba sie tutaj do tej pory.

I bought the computer on credit.
rozpocznij naukę
Kupiłem komputer na kredyt.

There are 11 people in there.
rozpocznij naukę
Jest 11 osób tam.

She will say it only once.
rozpocznij naukę
Ona powie to tylko raz.

Could I share this book with Sebastian?
rozpocznij naukę
Czy mogę udostępnić tę książkę Sebastianowi?

It’s actually a bigger problem than it appears to be.
rozpocznij naukę
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.

Make sure that you locked the door.
rozpocznij naukę
Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz.

What’s the capital of Greece?
rozpocznij naukę
Co jest stolicą Grecji?

You’re too full to eat the main course.
rozpocznij naukę
Jesteś zbyt pełny by zjeść danie główne.

Where can we put our stuff?
rozpocznij naukę
Gdzie możemy umieścić nasze rzeczy?

They told me many awful things.
rozpocznij naukę
Oni powiedzieli mi wiele strasznych rzeczy.

Breakfast had always been Sebastian favourite meal.
rozpocznij naukę
śniadanie zawsze było Sebastiana ulubionym posiłkiem.

She often watches films in the evening but today she’s reading book.
rozpocznij naukę
Ona często ogląda filmy w godzinach wieczornych, ale dziś ona czyta książkę.

He’s never seen him so furious.
rozpocznij naukę
On nigdy nie widział go tak wściekłego.

Worried people phoned the police.
rozpocznij naukę
Zaniepokojeni ludzie zadzwonili na policję.

She’s completely forgotten about my birthday.
rozpocznij naukę
Ona całkowicie zapomniała o moich urodzinach.

They stayed at the party beyond midnight.
rozpocznij naukę
Oni zostali na imprezie poza północ.

Don’t clear the table my son doesn’t finished yet.
rozpocznij naukę
Nie sprzątać stołu, mój syn jeszcze nie skończył.

Who’s who?
rozpocznij naukę
Kto jest kto?

Sebastian’s got to be kidding me.
rozpocznij naukę
Sebastian chyba żartujesz mi

He lost control of the car
rozpocznij naukę
On stracił kontrolę nad samochodem

You need to talk with them.
rozpocznij naukę
Ty potrzebujesz porozmawiać z nimi.

One day she’ll be famous.
rozpocznij naukę
Pewnego dnia ona będzie sławna.

We’ll never guess who.
rozpocznij naukę
My nigdy nie zgadniemy kto.

It is your highest priority.
rozpocznij naukę
To jest twój najwyższy priorytet.

We are trying to estimate the number of people we will need.
rozpocznij naukę
My staramy się oszacować liczbę osób kturych będziemy potrzebować.

Ask Sebastian to explain it to you when he’s sober.
rozpocznij naukę
Zapytaj Sebastiana by wyjaśnił ci kiedy jest trzeźwy.

He read a book about it but he can’t remember the title.
rozpocznij naukę
On przeczytał książkę o tym, ale nie pamięta tytułu.

I told her that directly.
rozpocznij naukę
Powiedziałem jej to bezpośrednio.

He is ready to order.
rozpocznij naukę
On jest gotowy by zamówić

You have three times more students.
rozpocznij naukę
Masz trzy razy więcej studentów.

How is it going?
rozpocznij naukę
Jak leci?

They don’t work neither don’t they go to school.
rozpocznij naukę
Oni nie pracują ani nie chodzą do szkoły.

This is a serious stuff no kidding.
rozpocznij naukę
To jest poważna sprawa nie żartuję.

I co?

Many hands make light work.
rozpocznij naukę
Wiele rąk sprawia prace lżejszą

Don’t look now.
rozpocznij naukę
Nie patrz teraz.

shy po angielsku
nieśmiały


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.