NAUKA I TECHINKA

 0    204 fiszki    OlaOlaxd
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
assimilate
rozpocznij naukę
przyswajać
cell
rozpocznij naukę
komórka
chemical element
rozpocznij naukę
pierwiastek chemiczny
chemical reaction
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna
concentrated
rozpocznij naukę
skoncentrowany, zagęszczony
contain
rozpocznij naukę
zawierać
development
rozpocznij naukę
rozwój
dissolve
rozpocznij naukę
rozpuszczać się
earth
rozpocznij naukę
ziemia
evaporate
rozpocznij naukę
wyparować
exhale
rozpocznij naukę
wydychać
extinguish
rozpocznij naukę
zgasić
chemical/mathematical formula
rozpocznij naukę
wzór formuła chemiczna/matematyczna
freeze
rozpocznij naukę
zamrozić, zamrażać, zamarzać
gas
rozpocznij naukę
gaz
germs
rozpocznij naukę
bakterie, zarazki
gravity
rozpocznij naukę
ciążenie, przyciąganie ziemskie
immune system
rozpocznij naukę
system odpornościowy
knowledge
rozpocznij naukę
wiedza
scientific law
rozpocznij naukę
prawo zasada naukowa
liquid
rozpocznij naukę
ciecz
mass
rozpocznij naukę
masa
melt
rozpocznij naukę
topnieć
microbe
rozpocznij naukę
drobnoustrój, zarazek
mineral
rozpocznij naukę
minerał
molecule
rozpocznij naukę
cząsteczka, molekuła
multiply
rozpocznij naukę
pomnożyć, zwielokrotnić, rozmnożyć
oxidise
rozpocznij naukę
utleniać
oxygen
rozpocznij naukę
tlen
rate
rozpocznij naukę
tempo, prędkość
salt/salty
rozpocznij naukę
sól/słony
scientific
rozpocznij naukę
naukowy/a
scientifically
rozpocznij naukę
naukowo
scientist
rozpocznij naukę
naukowiec
scientific theory/method
rozpocznij naukę
teoria/ metoda naukowa
solid
rozpocznij naukę
ciało stałe
statistically
rozpocznij naukę
statystycznie
statistical data
rozpocznij naukę
dane statystyczne
statistics
rozpocznij naukę
statystyka
steam
rozpocznij naukę
para
vaccine
rozpocznij naukę
szczepionka
vitamin
rozpocznij naukę
witamina
archaeology
rozpocznij naukę
archeologia
archaelogist
rozpocznij naukę
archeolog
biology
rozpocznij naukę
biologia
biologist
rozpocznij naukę
biolog
chemistry
rozpocznij naukę
chemia
chemist
rozpocznij naukę
chemik
computer science
rozpocznij naukę
informatyka
economics
rozpocznij naukę
ekonomia
economist
rozpocznij naukę
ekonomista
endineering
rozpocznij naukę
inżynieria
engineer
rozpocznij naukę
inżynier
genetics
rozpocznij naukę
genetyka
geneticist
rozpocznij naukę
genetyk
geology
rozpocznij naukę
geologia
geologist
rozpocznij naukę
geolog
linguistics
rozpocznij naukę
lingwistyka
linguist
rozpocznij naukę
lingwista
mathematics/maths/math
rozpocznij naukę
matematyka
mathematician
rozpocznij naukę
matematyk
physics
rozpocznij naukę
fizyka
physicist
rozpocznij naukę
fizyk
political science
rozpocznij naukę
politologia
political scientist
rozpocznij naukę
politolog
psychology
rozpocznij naukę
psychologia
psychologist
rozpocznij naukę
psycholog
social sciences
rozpocznij naukę
nauki społeczne
social scientist
rozpocznij naukę
specjalista w zakresie nauk społeczny
sociology
rozpocznij naukę
socjologia
sociologist
rozpocznij naukę
socjolog
analyse
rozpocznij naukę
przeanalizować/ zrobić analizę
analysis
rozpocznij naukę
analiza
confirm a hypothesis/theory
rozpocznij naukę
potwierdzić hipotezę, teorię
conclusion
rozpocznij naukę
wniosek
connection/link
rozpocznij naukę
związek, połączenie
determine
rozpocznij naukę
ustalać, określać
discover
rozpocznij naukę
odkryć, odkrywać
discovery
rozpocznij naukę
odkrycie
duplicate
rozpocznij naukę
powielić, powtórzyć
evidence
rozpocznij naukę
dowody
experiment
rozpocznij naukę
doświadczenie, eksperyment
experiment on/with sth
rozpocznij naukę
przeprowadzać doświadczenia, eksperymentować na czymś
findings
rozpocznij naukę
wyniki badań
hypothesis
rozpocznij naukę
hipoteza
hypothesise
rozpocznij naukę
postawić hipotezę
invent
rozpocznij naukę
wynaleźć
inventor
rozpocznij naukę
wynalazca
invention
rozpocznij naukę
wynalazek
investigate
rozpocznij naukę
badać
laboratory/lab
rozpocznij naukę
laboratorium, pracownia
observe
rozpocznij naukę
obserwować, prowadzić obserwacje
observations
rozpocznij naukę
obserwacje
predict/make predictions
rozpocznij naukę
przewidywać
record
rozpocznij naukę
zapis, dokumentacja
reject a hypothesis, theory, idea
rozpocznij naukę
odrzucić hipotezę, teorię, pomysł
research
rozpocznij naukę
badania
researcher
rozpocznij naukę
pracownik naukowy, badacz
results
rozpocznij naukę
wyniki badań
study
rozpocznij naukę
zbadać
study/survey of sth
rozpocznij naukę
badania/sondaż
test
rozpocznij naukę
próba, analiza
theory
rozpocznij naukę
teoria
aerial
rozpocznij naukę
antena
battery
rozpocznij naukę
bateria, akumulator
button
rozpocznij naukę
przycisk
cable
rozpocznij naukę
kabel
device
rozpocznij naukę
urządzenie
electricity
rozpocznij naukę
elektryczność, energia elektryczna
electro-magnetic induction ring
rozpocznij naukę
pierścień indukcyjny
electronic/ digital watch
rozpocznij naukę
elektroniczny/cyfrowy zegarek
internal combustion engine/motor
rozpocznij naukę
silnik spalinowy
estimate
rozpocznij naukę
oszacować
gadget
rozpocznij naukę
przyrząd, gadżet
gentically modified Gm foods
rozpocznij naukę
żywność modyfikowana genetycznie
headphones
rozpocznij naukę
słuchawki
lens
rozpocznij naukę
soczewka
machine
rozpocznij naukę
maszyna
manual
rozpocznij naukę
instrukcja obsługi
mobile phone
rozpocznij naukę
telefon komórkowy
nuclear power
rozpocznij naukę
energia jądrowa
plug
rozpocznij naukę
wtyczka
remote control
rozpocznij naukę
pilot np. do telewizora
socket
rozpocznij naukę
gniazdko, kontakt
sound
rozpocznij naukę
dźwięk
switch on/off button
rozpocznij naukę
włącznik, wyłącznik
technology
rozpocznij naukę
technologia
transform
rozpocznij naukę
zmieniać, przemieniać, przekształcać
transistor
rozpocznij naukę
tranzystor
VCR/ video cassette recorder
rozpocznij naukę
magnetowid
backup copy
rozpocznij naukę
kopia zapasowa
CD
rozpocznij naukę
płyta kompaktowa
CD-ROM/DVD drive
rozpocznij naukę
stacja dysków na płyty
click/double click
rozpocznij naukę
kliknąć/kliknąć dwukrotnie na ekraniemkomputera
computer program
rozpocznij naukę
program komputerowy
computer programmer
rozpocznij naukę
informatyk
crash
rozpocznij naukę
zepsuć się, awaria komputera
cursor
rozpocznij naukę
kursor
data
rozpocznij naukę
dane
database
rozpocznij naukę
baza danych
delete
rozpocznij naukę
skasować
document
rozpocznij naukę
dokument
download a file/data/a program
rozpocznij naukę
ściagnąć plik/dane/program z serwera
error
rozpocznij naukę
błąd
file
rozpocznij naukę
plik
floppy disk
rozpocznij naukę
dyskietka
folder
rozpocznij naukę
katalog
hard disk
rozpocznij naukę
twardy dysk
icon
rozpocznij naukę
ikona
information technology
rozpocznij naukę
informatyka
the Internet
rozpocznij naukę
internet
key
rozpocznij naukę
klawisz
keyboard
rozpocznij naukę
klawiatura
lose a document
rozpocznij naukę
stracić dokument
external memory
rozpocznij naukę
pamięć zewnętrzna
memory stick/ pendrive
rozpocznij naukę
przenośna karta pamięci
flat screen monitor
rozpocznij naukę
monitor płaski
mouse
rozpocznij naukę
mysz
online
rozpocznij naukę
w sieci
open a file/document/email
rozpocznij naukę
otworzyć plik/dokument/e-mail
PC/personal computer
rozpocznij naukę
komputer stacjonarny
photocopier
rozpocznij naukę
kserokopiarka
print
rozpocznij naukę
drukować
laser printer
rozpocznij naukę
drukarka laserowa
process
rozpocznij naukę
przetwarzać
reboot/restart
rozpocznij naukę
restartować komputer
save
rozpocznij naukę
zachować, zapisać dokument
scanner
rozpocznij naukę
skaner
screen
rozpocznij naukę
ekran
software
rozpocznij naukę
oprogramowanie
speakers
rozpocznij naukę
głośniki
USB port
rozpocznij naukę
port USB
virus
rozpocznij naukę
wirus
website
rozpocznij naukę
strona internetowa
wireless
rozpocznij naukę
bezprzewodowy
astronaut
rozpocznij naukę
astronauta
comet
rozpocznij naukę
kometa
launch a rocket a spacecraft
rozpocznij naukę
wystrzelić rakietę statek kosmiczny
meteor
rozpocznij naukę
meteor
orbit/ in orbit
rozpocznij naukę
orbita/ na orbicie
rocket
rozpocznij naukę
rakieta
satellite
rozpocznij naukę
satelita
space/outer space
rozpocznij naukę
przestrzeń kosmiczna
spacecraft/spaceship
rozpocznij naukę
statek kosmiczny
space station
rozpocznij naukę
stacja kosmiczna/satelitarna
universe
rozpocznij naukę
wszechświat
area/field/branch of science
rozpocznij naukę
dziedzina nauki
area/field of research
rozpocznij naukę
zakres badań
break down
rozpocznij naukę
zepsuć się
carry out/conduct/do an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzać doświadczenie, eksperyment
carry out/do/conduct/undertake research
rozpocznij naukę
przeprowadzać badania
come to the conclusion that
rozpocznij naukę
dojść do wniosku, że
find out
rozpocznij naukę
dowiedzieć się, odkryć
keep a record/records
rozpocznij naukę
prowadzić dokumentację
make a discovery
rozpocznij naukę
odkryć
make a funny noise
rozpocznij naukę
wydawać dziwne dźwięki
out of order
rozpocznij naukę
zepsuty, nie działa
patent an invention
rozpocznij naukę
opatentować wynalazek
press a button
rozpocznij naukę
nacisnąć guzik
specialise in
rozpocznij naukę
specjalizować się w
surf sites on the Internet/Net
rozpocznij naukę
surfować po internecie
switch off
rozpocznij naukę
wyłączyć
switch on
rozpocznij naukę
włączyć
win the Nobel Prize in...
rozpocznij naukę
otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie...

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.