NAUKA I TECHINKA

 0    204 fiszki    OlaOlaxd
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przyswajać


chemical element
rozpocznij naukę
pierwiastek chemiczny

chemical reaction
rozpocznij naukę
reakcja chemiczna

concentrated
rozpocznij naukę
skoncentrowany, zagęszczony

zawierać

rozwój

rozpuszczać się


wyparować

wydychać

zgasić

chemical/mathematical formula
rozpocznij naukę
wzór formuła chemiczna/matematyczna

zamrozić, zamrażać, zamarzać


bakterie, zarazki

ciążenie, przyciąganie ziemskie

immune system
rozpocznij naukę
system odpornościowy

wiedza

scientific law
rozpocznij naukę
prawo zasada naukowa
drobnoustrój, zarazek

minerał

cząsteczka, molekuła

pomnożyć, zwielokrotnić, rozmnożyć

utleniać


tempo, prędkość

sól/słony

naukowy/a

scientifically
rozpocznij naukę
naukowo

naukowiec

scientific theory/method
rozpocznij naukę
teoria/ metoda naukowa

ciało stałe

statistically
rozpocznij naukę
statystycznie

statistical data
rozpocznij naukę
dane statystyczne

statystyka


szczepionka

witamina

archeologia

archaelogist
rozpocznij naukę
archeolog

biologia

biolog

chemia

chemik

computer science
rozpocznij naukę
informatyka

ekonomia

ekonomista

inżynieria

inżynier

genetyka

genetyk

geologia

geolog

lingwistyka

lingwista

mathematics/maths/math
rozpocznij naukę
matematyka

mathematician
rozpocznij naukę
matematyk

fizyka

fizyk

political science
rozpocznij naukę
politologia

political scientist
rozpocznij naukę
politolog

psychologia

psychologist
rozpocznij naukę
psycholog

social sciences
rozpocznij naukę
nauki społeczne

social scientist
rozpocznij naukę
specjalista w zakresie nauk społeczny

socjologia

socjolog

przeanalizować/ zrobić analizę

analiza

confirm a hypothesis/theory
rozpocznij naukę
potwierdzić hipotezę, teorię

wniosek

connection/link
rozpocznij naukę
związek, połączenie

ustalać, określać

odkryć, odkrywać

odkrycie

powielić, powtórzyć

dowody

doświadczenie, eksperyment

experiment on/with sth
rozpocznij naukę
przeprowadzać doświadczenia, eksperymentować na czymś

wyniki badań

hipoteza

postawić hipotezę

wynaleźć

wynalazca

wynalazek

badać

laboratory/lab
rozpocznij naukę
laboratorium, pracownia

obserwować, prowadzić obserwacje

observations
rozpocznij naukę
obserwacje

predict/make predictions
rozpocznij naukę
przewidywać

zapis, dokumentacja

reject a hypothesis, theory, idea
rozpocznij naukę
odrzucić hipotezę, teorię, pomysł

badania

pracownik naukowy, badacz

wyniki badań


study/survey of sth
rozpocznij naukę
badania/sondaż

próba, analizabateria, akumulator

przycisk


urządzenie

elektryczność, energia elektryczna

electro-magnetic induction ring
rozpocznij naukę
pierścień indukcyjny

electronic/ digital watch
rozpocznij naukę
elektroniczny/cyfrowy zegarek

internal combustion engine/motor
rozpocznij naukę
silnik spalinowy

oszacować

przyrząd, gadżet

gentically modified Gm foods
rozpocznij naukę
żywność modyfikowana genetycznie

słuchawki


maszyna

instrukcja obsługi

mobile phone
rozpocznij naukę
telefon komórkowy

nuclear power
rozpocznij naukę
energia jądrowa


remote control
rozpocznij naukę
pilot np. do telewizora

gniazdko, kontakt

dźwięk

switch on/off button
rozpocznij naukę
włącznik, wyłącznik

technologia

zmieniać, przemieniać, przekształcać

tranzystor

VCR/ video cassette recorder
rozpocznij naukę
magnetowid

kopia zapasowa

płyta kompaktowa

CD-ROM/DVD drive
rozpocznij naukę
stacja dysków na płyty

click/double click
rozpocznij naukę
kliknąć/kliknąć dwukrotnie na ekraniemkomputera

computer program
rozpocznij naukę
program komputerowy

computer programmer
rozpocznij naukę
informatyk

zepsuć się, awaria komputerabaza danych

skasować

dokument

download a file/data/a program
rozpocznij naukę
ściagnąć plik/dane/program z serweradyskietka

katalog

twardy dysk


information technology
rozpocznij naukę
informatyka

the Internet
rozpocznij naukę
internet


klawiatura

lose a document
rozpocznij naukę
stracić dokument

external memory
rozpocznij naukę
pamięć zewnętrzna

memory stick/ pendrive
rozpocznij naukę
przenośna karta pamięci

flat screen monitor
rozpocznij naukę
monitor płaski


w sieci

open a file/document/email
rozpocznij naukę
otworzyć plik/dokument/e-mail

PC/personal computer
rozpocznij naukę
komputer stacjonarny

kserokopiarka

drukować

laser printer
rozpocznij naukę
drukarka laserowa

przetwarzać

reboot/restart
rozpocznij naukę
restartować komputer

zachować, zapisać dokument

skaner


oprogramowanie

głośniki

port USB


strona internetowa

bezprzewodowy

astronauta


launch a rocket a spacecraft
rozpocznij naukę
wystrzelić rakietę statek kosmiczny


orbit/ in orbit
rozpocznij naukę
orbita/ na orbicie

rakieta

satelita

space/outer space
rozpocznij naukę
przestrzeń kosmiczna

spacecraft/spaceship
rozpocznij naukę
statek kosmiczny

space station
rozpocznij naukę
stacja kosmiczna/satelitarna

wszechświat

area/field/branch of science
rozpocznij naukę
dziedzina nauki

area/field of research
rozpocznij naukę
zakres badań

zepsuć się

carry out/conduct/do an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzać doświadczenie, eksperyment

carry out/do/conduct/undertake research
rozpocznij naukę
przeprowadzać badania

come to the conclusion that
rozpocznij naukę
dojść do wniosku, że

dowiedzieć się, odkryć

keep a record/records
rozpocznij naukę
prowadzić dokumentację

make a discovery
rozpocznij naukę
odkryć

make a funny noise
rozpocznij naukę
wydawać dziwne dźwięki

out of order
rozpocznij naukę
zepsuty, nie działa

patent an invention
rozpocznij naukę
opatentować wynalazek

press a button
rozpocznij naukę
nacisnąć guzik

specialise in
rozpocznij naukę
specjalizować się w

surf sites on the Internet/Net
rozpocznij naukę
surfować po internecie

wyłączyć

włączyć

win the Nobel Prize in...
rozpocznij naukę
otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie...


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.