Szkoła PODSTAWA

 0    157 fiszek    OlaOlaxd
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

akademia

independent school
rozpocznij naukę
szkoła niepubliczna/społeczna

junior high school/middle school
rozpocznij naukę
gimnazjum

kindergarten/nursery school
rozpocznij naukę
przedszkole

primary/elementary school
rozpocznij naukę
szkoła podstawowa

private school
rozpocznij naukę
szkoła prywatna

public school
rozpocznij naukę
szkoła prywatna

secondary/high school
rozpocznij naukę
szkoła średnia

single-sex school
rozpocznij naukę
szkoła tylko dla chłopców, dziewcząt

state/public school
rozpocznij naukę
szkoła państwowa

uniwersytet

canteen/dining room
rozpocznij naukę
stołówka

klasa

świetlica

computer room
rozpocznij naukę
pracownia komputerowa

korytarz

gym/gymnasium
rozpocznij naukę
sala gimnastyczna

headmaster`s office
rozpocznij naukę
gabinet dyrektora

laboratory/lab
rozpocznij naukę
pracownia

biblioteka

sekretariat

boisko do zabawy

sala do nauki biologii, chemii, fizykii

sports field
rozpocznij naukę
boisko sportowe

pokój nauczycielski

places in a school
rozpocznij naukę
miejsca w szkole

people in a school
rozpocznij naukę
ludzie w szkole

classmate/schoolmate
rozpocznij naukę
kolega/żanka ze szkoły/klasy

college/university student
rozpocznij naukę
student

deputy head/assistant principal
rozpocznij naukę
zastępca dyrektora

form teacher
rozpocznij naukę
wychowawca

head teacher/principal/headmaster
rozpocznij naukę
dyrektor

headmistress
rozpocznij naukę
dyrektorka

egzaminator

wykładowca

nauczyciel, profesor

pupil/student
rozpocznij naukę
uczeń

uczeń

uczennica

nauczyciel

teaching staff
rozpocznij naukę
grono pedagogiczne

przedmioty

Art and Design
rozpocznij naukę
plastyka


English language and literature
rozpocznij naukę
język angielski

foreign language
rozpocznij naukę
języki obce

geografia

historia

IT/ Information Technology
rozpocznij naukę
informatyka

ICT/ Information and Communication Technology
rozpocznij naukę
technologia informacyjna

Mathematics/Maths
rozpocznij naukę
matematyka


PE/ Physical Education
rozpocznij naukę
wychowanie fizyczne

Religious Education
rozpocznij naukę
religia

Science Biology, Chemistry, Physics
rozpocznij naukę
nauki przyrodnicze

school objects
rozpocznij naukę
szkolne rzeczy, przybory

blackboard/whiteboard/board
rozpocznij naukę
tablica


copybook/exercise book/notebook
rozpocznij naukę
zeszyt

segregator

teczka tekturowa


strój gimnastyczny

piórniktextbook/coursebook
rozpocznij naukę
podręcznik

interactive whiteboard
rozpocznij naukę
tablica interaktywna

zeszyt do ćwiczeń

nieobecność

obecność

attend school/classes/a course
rozpocznij naukę
uczęszczać do szkoły, na lekcje, na kurs

być obecnym

być nieobecnym

get/obtain a certificate
rozpocznij naukę
otrzymać/dostać świadectwo

get/obtain a degree
rozpocznij naukę
uzyskać stopień

get/obtain a diploma
rozpocznij naukę
otrzymać dyplom

get into university
rozpocznij naukę
dostać się na uczelnie

graduate from a university
rozpocznij naukę
skończyć uczelnie

absolwent

leave school
rozpocznij naukę
skończyć szkołę


break/lunch break
rozpocznij naukę
przerwa, przerwa na lunch

termin wykonania pracy

robić kurs

stopień, ocena

wakacje

learn sth/about sth
rozpocznij naukę
uczyć się czegoś, o czymś

lesson/class
rozpocznij naukę
lekcja

ocena (w punktach)

uczyć się na pamięć

miss lessons
rozpocznij naukę
opuszczać lekcje

stypendium

wycieczka szkolna

lektury szkolne


write an essay
rozpocznij naukę
pisać wypracowanie

written work
rozpocznij naukę
praca pisemna

egzaminy

academic results
rozpocznij naukę
wyniki w nauce

academic standards
rozpocznij naukę
poziom nauczania

cheat in an exam
rozpocznij naukę
ściągać

do/take/sit an exam
rozpocznij naukę
przystępować do egzaminu

do well/badly in an exam
rozpocznij naukę
egzamin poszedł komuś dobrze,źle

examination/exam
rozpocznij naukę
egzamin

arkusz egzaminacyjny

fail an exam/test
rozpocznij naukę
nie zdać egzaminu

get the results of a test/exam
rozpocznij naukę
dostawać wyniki testu/egzaminu

mark/correct/grade exam papers
rozpocznij naukę
sprawdzać testy

pass an exam
rozpocznij naukę
zdać egzamin

prepare for an exam
rozpocznij naukę
przygotowywać się do egzaminu

retake an exam
rozpocznij naukę
ponownie przystępować do egzaminu

revise for an exam
rozpocznij naukę
powtarzać materiał do egzaminu

school-leaving test/exam
rozpocznij naukę
egzamin na zakończenie szkoły

score/get 100 marks in an exam/test
rozpocznij naukę
uzyskać, dostać 100 pkt na egzaminie

study for a test/exam
rozpocznij naukę
uczyć się do testu, egzaminu

university entrance exam
rozpocznij naukę
egzamin wstępny na uczelnię

aktywny

ambitny

chętny do współpracy

uncooperative
rozpocznij naukę
niechętny do współpracy

wymagający

sprawiedliwy, niesprawiedliwy

gifted/talented
rozpocznij naukę
utalentowany

hard-working
rozpocznij naukę
pracowity

z wyobraźnią


zmotywowany

motywujący

bierny

professional
rozpocznij naukę
profesjonalny

punktualny


systematyczny

discuss set books
rozpocznij naukę
omawiać lektury

do an exercise
rozpocznij naukę
robić ćwiczenie

do an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzać eksperyment

odrabiać pracę domową

do one`s best
rozpocznij naukę
bardzo się starać

do a project
rozpocznij naukę
robić projekt

wykonywać zadanie, robić ćwiczenie

hand in homework
rozpocznij naukę
oddawać pracę domową

have a break
rozpocznij naukę
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę

learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć

make mistake
rozpocznij naukę
robić błędy

make progress
rozpocznij naukę
robić postępy

make/take notes
rozpocznij naukę
robić notatki

make a presentation
rozpocznij naukę
przygotowywać prezentację

mark homework/a test
rozpocznij naukę
sprawdzać pracę domową, test

set an essay
rozpocznij naukę
zadawać wypracowanie

set homework
rozpocznij naukę
zadawać pracę domową

solve a problem
rozpocznij naukę
rozwiązywać zadanie <matematyczne>

staff meeting
rozpocznij naukę
rada pedagogiczna

uczyć się pilnie

study/read maps
rozpocznij naukę
czytać mapy

study sources
rozpocznij naukę
studiować teksty źródłowe

take part/ participate in a lesson
rozpocznij naukę
brać udział w lekcji


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.