Czasowniki Nieregularne

 0    66 fiszek    zioota12
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
być
rozpocznij naukę
be/was/were/been
stawać się
rozpocznij naukę
become/became/become
zaczynać
rozpocznij naukę
begin/began/begun
gryźć
rozpocznij naukę
bite/bit/bitten
łamać
rozpocznij naukę
break/broke/broken
wybierać
rozpocznij naukę
choose/chose/chosen
przychodzić
rozpocznij naukę
come/came/come
robić
rozpocznij naukę
do/did/done
rysować
rozpocznij naukę
draw/drew/drawn
prowadzić samochód
rozpocznij naukę
drive/drove/driven
jeść
rozpocznij naukę
eat/ate/eaten
upadać
rozpocznij naukę
fall/fell/fallen
latać
rozpocznij naukę
fly/flew/flown
zapomnieć
rozpocznij naukę
forget/forgot/forgotten
zamrażać
rozpocznij naukę
freeze/froze/frozen
dawać
rozpocznij naukę
give/gave/given
iść
rozpocznij naukę
go/went/gone
rosnąć
rozpocznij naukę
grow/grew/grown
chować
rozpocznij naukę
hide/hid/hidden
wiedzieć, znać
rozpocznij naukę
know/knew/known
leżeć
rozpocznij naukę
lie/lay/lain
jeździć (np. konno)
rozpocznij naukę
ride/rode/ridden
rosnąć, wstawać
rozpocznij naukę
rise/rose/risen
biegać
rozpocznij naukę
run/ran/run
pokazywać
rozpocznij naukę
show/showed/shown
śpiewać
rozpocznij naukę
sing/sang/sung
mówić
rozpocznij naukę
speak/spoke/spoken
kraść
rozpocznij naukę
steal/stole/stolen
pływać
rozpocznij naukę
swim/swam/swum
wziąć
rozpocznij naukę
take/took/taken
rzucać
rozpocznij naukę
throw/threw/thrown
wstać
rozpocznij naukę
wake/woke/woken
ubierać
rozpocznij naukę
wear/wore/worn
pisać
rozpocznij naukę
write/wrote/written
przynosić
rozpocznij naukę
bring/brought/brought
budować
rozpocznij naukę
build/built/built
kupować
rozpocznij naukę
buy/bought/bought
łapać
rozpocznij naukę
catch/caught/caught
czuć
rozpocznij naukę
feel/felt/felt
znaleźć
rozpocznij naukę
find/found/found
dostać
rozpocznij naukę
get/got/got
zawieszać
rozpocznij naukę
hang/hung/hung
trzymać
rozpocznij naukę
keep/kept/kept
uczyć się
rozpocznij naukę
learn/learned/learned
wychodzić
rozpocznij naukę
leave/left/left
zgubić
rozpocznij naukę
lose/lost/lost
znaczyć coś
rozpocznij naukę
mean/meant/meant
spotkać
rozpocznij naukę
meet/met/met
spędzać
rozpocznij naukę
spend/spent/spent
czytać
rozpocznij naukę
read/read/read
wysyłać
rozpocznij naukę
send/sent/sent
błyszczeć
rozpocznij naukę
shine/shone/shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot/shot/shot
siedzieć
rozpocznij naukę
sit/sat/sat
spać
rozpocznij naukę
sleep/slept/slept
stać
rozpocznij naukę
stand/stood/stood
uczyć
rozpocznij naukę
teach/taught/taught
myśleć
rozpocznij naukę
think/thought/thought
rozumieć
rozpocznij naukę
understand/understood/understood
wygrać
rozpocznij naukę
win/won/won
kosztować
rozpocznij naukę
cost/cost/cost
ciąć
rozpocznij naukę
cut/cut/cut
uderzyć
rozpocznij naukę
hit/hit/hit
zranić
rozpocznij naukę
hurt/hurt/hurt
upuścić
rozpocznij naukę
put/put/put
ustalić, zadać
rozpocznij naukę
set/set/set

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.