10. Nauka i Technologia - całość

 0    171 fiszek    nicky007
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

astronomer

czarna dziura
rozpocznij naukę
black hole

gwiazdozbiór
rozpocznij naukę
constellation

eclipse

zrównanie dnia z nocą
rozpocznij naukę
equinox

rozszerzać się
rozpocznij naukę
expand

galaxy

rok świetlny
rozpocznij naukę
light year

orbita; obieg [wokół Słońca]; obiegać, obracać się wokół [Słońca]
rozpocznij naukę
orbit

czerwony olbrzym
rozpocznij naukę
red giant

obracać się dookoła własnej osi
rozpocznij naukę
rotate

układ słoneczny
rozpocznij naukę
solar system

przesilenie [letnie, zimowe]
rozpocznij naukę
solstice

supernova

wszechświat
rozpocznij naukę
universe

jednoska odległości
rozpocznij naukę
unit of distanceite

jednostka czasu
rozpocznij naukę
unit of time

biały karzeł
rozpocznij naukę
white dwarf

equator

szerokość geograficzna
rozpocznij naukę
latitude

długość geograficzna
rozpocznij naukę
longitude

południk

północna półkula
rozpocznij naukę
northern hemisphere

południowa półkula
rozpocznij naukę
southern hemisphere

zwierzęta mięsożerne
rozpocznij naukę
carnivore


kod genetyczny
rozpocznij naukę
genetic code

genetics

modyfikowany genetycznie
rozpocznij naukę
GM [genetically modified]

zwierzę roślinne
rozpocznij naukę
herbivore

organy wewnętrzne
rozpocznij naukę
internal organs

predator

rozmnażanie płciowe
rozpocznij naukę
sexual reproduction

species

structure of DNA


palnik bunsenowski
rozpocznij naukę
Bunsen burner

związek chemiczny
rozpocznij naukę
chemical compound

reakcja chemiczna
rozpocznij naukę
chemical reaction

chlorine


crystal

element

hydrochloric acid

hydrogen

sole mineralne
rozpocznij naukę
mineral salts

molecule

kwas azotowy
rozpocznij naukę
nitric acid

dwutlenek azotu
rozpocznij naukę
nitrogen dixide


układ okresowy [pierwiastków]
rozpocznij naukę
periodic table

precipitate

solution

test tube


addition

działanie arytmetyczne
rozpocznij naukę
arithmetic operation

współcznynnik
rozpocznij naukę
coefficient

constant

układ współrzędnych
rozpocznij naukę
coordinate system

divide

division

equation

mathematician

multiplication

tabliczka mnożenia
rozpocznij naukę
multiplication table

multiply

równianie kwadratowe
rozpocznij naukę
quadratic equation

subtract

subtraction

variable


przyciągać
rozpocznij naukę
attract

electron

cząstka elementarna
rozpocznij naukę
elementary particle

gravity


ładunek dodatni
rozpocznij naukę
positive charge

ładunek ujemny
rozpocznij naukę
negative charge

physicist

teoria kwantów
rozpocznij naukę
quantum theory

prędkość światła
rozpocznij naukę
the speed of light

velocity

udostępnić coś komuś
rozpocznij naukę
allow sb access to sth

archeologist

sekcja zwłok
rozpocznij naukę
autopsy

analizować wyniki badań
rozpocznij naukę
analyse findings

dowody, materiał dowodowy
rozpocznij naukę
[body of] evidence

historia choroby
rozpocznij naukę
case history

przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment

chemist

współpracować (z kimś) nad projektem
rozpocznij naukę
collaborate (with sb) on a project

potwierdzić hipotezę
rozpocznij naukę
confirm a hypothesis

sformułować hipotezę
rozpocznij naukę
formulate a hypothesis

grupa kontrolna
rozpocznij naukę
control group

zależność
rozpocznij naukę
correlation

demonstrate

prowadzić badania
rozpocznij naukę
do research

prowadzić wykopaliska
rozpocznij naukę
excavate

investigate

związek pomiędzy
rozpocznij naukę
link between

istotna praca naukowa
rozpocznij naukę
major study

opublikować raport/badania
rozpocznij naukę
publish a report/study

psychologist

dokumentacja
rozpocznij naukę
records

odrzucić pomysł
rozpocznij naukę
reject an idea

czynnik ryzyka
rozpocznij naukę
risk factor

rozgałęźnik, przejściówka
rozpocznij naukę
adapter

sprzęt, oprzyrządowanie
rozpocznij naukę
apparatus

elektryczna maszynka do golenia
rozpocznij naukę
electric shaver

urządzenie elektryczne1
rozpocznij naukę
electrical appliance

urządzenie elektryczne2
rozpocznij naukę
electrical device

przedłużacz
rozpocznij naukę
extension lead

zbiornik na paliwo
rozpocznij naukę
gas tank

hairdryer

light bulb


socket

vehicle

prąd zmienny
rozpocznij naukę
alternating current

proch strzelniczy
rozpocznij naukę
gunpowder

silnik spalinowy
rozpocznij naukę
internal combustion engine

silnik odrzutowy
rozpocznij naukę
jet engine


microchip

prasa drukarska
rozpocznij naukę
printing press

maszyna parowa
rozpocznij naukę
steam engine


pogarszanie się umiejętności czytania i pisania
rozpocznij naukę
decline in literacy skills

gapić się na ekran
rozpocznij naukę
gape at the screen

in excess

oszustwo internetowe
rozpocznij naukę
Internet scam

in moderation

agresja fizyczna i słowna
rozpocznij naukę
physicial and verbal aggression

cierpieć na bezsenność
rozpocznij naukę
suffer from insomnia

ludzie uzależnieni od telewizji
rozpocznij naukę
TV addicts

zdobywać wiedzę
rozpocznij naukę
acquire knowledge

przyswajać sobie dane
rozpocznij naukę
assimilate data

poprawiać szybkość reakcji
rozpocznij naukę
enhance reaction speed

wolny przepływ informacji
rozpocznij naukę
free flow of information

angażować uwagę użytkownika
rozpocznij naukę
involve the user

zajmować się kilkoma zadaniami równocześnie
rozpocznij naukę
multi-task

oferować rozmaite możliwości
rozpocznij naukę
provide diverse opportunities

spowolnić proces starzenia się mózgu
rozpocznij naukę
slow down the ageing of the brain

świadomość przestrzenna
rozpocznij naukę
spatial awereness

stymulować, pobudzać
rozpocznij naukę
stimulate

szerokopasmowe łącze internetowe
rozpocznij naukę
broadband

przeglądarka internetowa
rozpocznij naukę
browser

nagrywac dane na płytę CD
rozpocznij naukę
burn data to a CD

database

desktop

ściagać z Internetu
rozpocznij naukę
download

przeciągnąć ikonkę
rozpocznij naukę
drag the icon

rozwijane menu [w programach komputerowych]
rozpocznij naukę
drop-down menu

rozszerzenie pliku
rozpocznij naukę
file extension

zapora sieciowa
rozpocznij naukę
firewall

zawiesić się
rozpocznij naukę
freeze up

protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
rozpocznij naukę
http [hypertext transfer protocol]

dostęp do Internetu
rozpocznij naukę
Internet access

skrzynka odbiorcza
rozpocznij naukę
inbox

sieć lokalna
rozpocznij naukę
LAN [local area network]

wyświetlacz ciekłokrystaliczny
rozpocznij naukę
LCD [liquid crystal display]

połączyć się z Internetem
rozpocznij naukę
log on to the Internet

karta pamięci
rozpocznij naukę
memory stick

urządzenia peryferyjne
rozpocznij naukę
peripherals

RAM [Random Access Memory]

uruchomić ponownie komputer
rozpocznij naukę
reboot

rozdzielczość ekranu
rozpocznij naukę
screen resolution

przewijać w górę/dół [tekst na ekranie komputera]
rozpocznij naukę
scroll up/down

przestać reagować na komendy użytkownika
rozpocznij naukę
stop responding

przesyłać dane z komputera
rozpocznij naukę
upload


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.