Patomorfologia- zakaźne

 0    69 fiszek    figarska
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Variola ovina

Niesztowica owiec
rozpocznij naukę
Ecthyma contagiosum, Dermatitis pustulosa

Myksomatoza królików
rozpocznij naukę
Myxomatosis cuniculorum

Guzowaty wyprysk skóry bydła
rozpocznij naukę
Lumpy skin disease

Wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych bydła
rozpocznij naukę
Bovine virus diarrhea

Wirusowe zapalenie tętnic koni (EVA)
rozpocznij naukę
Arteritis infectiosa equorum

Pomór klasyczny świń
rozpocznij naukę
Pestis suum

Choroba skokowa owiec
rozpocznij naukę
Loupring ill

Stomatitis aphthosa epizootica, Aphthae epizooticae

Choroba pęcherzykowa świń
rozpocznij naukę
Morbus vesicularis suum

Choroba cieszyńska świń, enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń
rozpocznij naukę
Polioencephalomyelitis enzootica suum

Pomór królików
rozpocznij naukę
Pestis cuniculi

Pomór afrykański świń
rozpocznij naukę
Pestis africana suum

Wirusowe zapalenie jelit psów
rozpocznij naukę
Canine parvovirus enteritis

Panleukopenia kotów, zakaźne zapalenie jelit kotów, nosówka kotów, agranulocytoza
rozpocznij naukę
Panleukopenia infectiosa felinum, enteritis infectiosa felinum

Zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń (TGE)
rozpocznij naukę
Gastroenteritis infectiosa suum

Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów
rozpocznij naukę
Peritonitis infectiosa felinum

Wścieklizna
rozpocznij naukę
Lyssa

Choroba niebieskiego języka
rozpocznij naukę
Febris catarrhalis ovium

Choroba Rubartha, Zakaźne zapalenie wątroby psów
rozpocznij naukę
Hepatitis contagiosa canum (HCC)

Białaczka po łacińsku
Leucosis, leucaemia

Białaczka bydła
rozpocznij naukę
Leucaemia bovum (BLV)

Choroba maedi- visna
rozpocznij naukę
Maedi- visna disease

Niedokrwistość zakaźna koni
rozpocznij naukę
Anaemia infectiosa equorum

Influenza świń
rozpocznij naukę
Influenza suum

Influenza koni
rozpocznij naukę
Influenza equi

Enzootyczne zapalenie płuc bydła, enzootyczna bronchopneumonia cieląt, parainfluenza bydła
rozpocznij naukę
Bronchopneumonia enzootica bovum

Pomór bydła
rozpocznij naukę
Pestis bovina

Nosówka psów
rozpocznij naukę
Febris catarrhalis et nervosa canum, febris catarrhalis infectiosa canum

Choroba Aujeszky'ego
rozpocznij naukę
Morbus Aujeszky

Zakaźne zapalenia nosa i tchawicy u bydła oraz otręt bydła
rozpocznij naukę
Rhinotracheitis infectiosa bovum et vulvovaginitis pustulosa

Głowica bydła, zaraźliwa gorączka bydła
rozpocznij naukę
Coryza gangraenosa bovum

Choroba bornajska
rozpocznij naukę
Encephalomyelitis infectiosa equorum et ovium

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)
rozpocznij naukę
Bovine spongiform encephalopathy

Trzęsawka owiec, choroba kłusowa owiec
rozpocznij naukę
Paraplegia enzootica, Scrapie

Leptospiroza
rozpocznij naukę
Leptospirosis

Leptospiroza świń
rozpocznij naukę
Leptospirosis pomona

Leptospiroza psów
rozpocznij naukę
Leptospirosis canicola

Dyzenteria świń
rozpocznij naukę
Dysenteria suum, Gastrocolitis haemorrhagica necroticans suum

Bruceloza, choroba Banga
rozpocznij naukę
Brucellosis abortus infectiosus

Tularaemia

Malleus

Kolibakterioza
rozpocznij naukę
Colibacteriosis

Choroba obrzękowa świń
rozpocznij naukę
Morbus oedematosus

Salmonelloza bydła
rozpocznij naukę
Salmonellosis bovum

Salmonelloza świń
rozpocznij naukę
Salmonellosis suum

Pseudotuberkuloza, rodencjoza, yersinioza
rozpocznij naukę
Pseudotuberculosis rodentium

Pasterelloza
rozpocznij naukę
Pasteurellosis bovum, suum, cuniculorum

Nekrobacyloza
rozpocznij naukę
Necrobacillosis

Adenitis equorum/ coryza contagiosa equorum

Anthrax

Tetanus

Gangraena emphysematosa

Obrzęk złośliwy
rozpocznij naukę
Oedaema malignum

Zakaźne martwicowe zapalenie wątroby u owiec, bradsot niemiecki
rozpocznij naukę
Hepatitis infectiosa necrotica ovis

Dyzenteria beztlenowcowa jagniąt
rozpocznij naukę
Dysenteria agnorum anaerobica

Enterotoksemia owiec
rozpocznij naukę
Enterotoxaemia anaerobica ovis

Zakaźne martwicowe zapalenie jelit świń, zakaźna enterotoksemia świń
rozpocznij naukę
Infection necrotic enteritis of swine

Różyca świń
rozpocznij naukę
Rhusiopathia suum, erysipelas suum

Listeriosis

Gruźlica rzekoma owiec
rozpocznij naukę
Pseudotuberculosis ovis

Wrzodziejące zapalenie naczyć chłonnych u koni
rozpocznij naukę
Lymphangioitis ulcerosa equorum

Aktinomykoza (promienica) i aktinobacyloza
rozpocznij naukę
Actinomycosis et actinobacillosis

Tuberculosis

Paragruźlica, paratuberkuloza, przerostowy zakaźny nieżyt jelit bydła, choroba Johnego
rozpocznij naukę
Paratuberculosis, enteritis paratuberculosa bovum,

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa świń (ZZZN)
rozpocznij naukę
Rhinitis atrophicans infectiosa suum

Rozrostowe zapalenie jelit świń
rozpocznij naukę
Porcine Proliferative Enteritis- PPE

Zaraza płucna bydła
rozpocznij naukę
Pleuropneumonia contagiosa bovum

Mykoplazmowe zapalenie płuc świń
rozpocznij naukę
Mycoplasmal pneumoniae of swine- MPS


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.