Unregelmassige Verben

 0    42 fiszki    mara1302
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ankommen
rozpocznij naukę
angekommen s.-przyjeżdżać
anrufen
rozpocznij naukę
angerufen-dzwonić
aufstehen
rozpocznij naukę
aufgestanden s.-wstawać
beginnen
rozpocznij naukę
begonnen-zaczynać
bekommen
rozpocznij naukę
bekommen-dostawać, otrzymać
bleiben
rozpocznij naukę
geblieben s.-zostawać
bringen
rozpocznij naukę
gebracht-przynosić
dableiben
rozpocznij naukę
dageblieben s.-zostawać
denken
rozpocznij naukę
gedacht-myśleć
einladen
rozpocznij naukę
er lädt ein, eingeladen-zapraszać
einschlafen
rozpocznij naukę
er schläft ein, eingeschlafen s.-zasypiać
einziehen
rozpocznij naukę
eingezogen s.-wprowadzać się
entscheiden
rozpocznij naukę
entschieden-decydować
essen
rozpocznij naukę
er isst, gegessen-jeść
fahren
rozpocznij naukę
er fährt, gefahren s.-jechać
fernsehen
rozpocznij naukę
er sieht fern, ferngesehen-oglądać tv
finen
rozpocznij naukę
gefunden-znajdować, uważać za
geben
rozpocznij naukę
er gibt, gegeben-dawać
gefallen
rozpocznij naukę
er gefällt, gefallen-podobać się
gewinnen
rozpocznij naukę
gewonnen-wygrywać
haben
rozpocznij naukę
er hat, gehabt-mieć
kennen
rozpocznij naukę
gekannt-znać
kommen
rozpocznij naukę
gekommen s.-pochodzić, przychodzić
laufen
rozpocznij naukę
er läuft, gelaufen s.-biegać
lesen
rozpocznij naukę
er liest, gelesen-czytać
liegen
rozpocznij naukę
gelegen-leżeć
nehmen
rozpocznij naukę
er nimmt, genommen-brać
schlafen
rozpocznij naukę
er schläft, geschlafen-spać
schwimmen
rozpocznij naukę
geschwommen s.-pływać
schreiben
rozpocznij naukę
geschrieben-pisać
sein
rozpocznij naukę
er ist, gewesen s.-być
stattfinden
rozpocznij naukę
stattgefunden-odbywać się
teilnehmen
rozpocznij naukę
er nimmt teil, teilgenommen-uczestniczyć
treffen
rozpocznij naukę
er trifft, getroffen-spotykać
trinken
rozpocznij naukę
getrunken-pić
umziehen
rozpocznij naukę
umgezogen s.-przeprowadzać się
verbringen
rozpocznij naukę
verbracht-spędzać
vergessen
rozpocznij naukę
er vergisst, vergessen-zapominać
verlieren
rozpocznij naukę
verloren-przegrywać, gubić
werden
rozpocznij naukę
er wird, geworden s.- stawać się, zostać
wissen
rozpocznij naukę
er weiB, gewusst-wiedzieć
zurückkommen
rozpocznij naukę
zurückgekommen s.-wracać

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.