budowa komórki

 0    39 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

W jego obrębie powstają elementy budujące rybosomy.
rozpocznij naukę
jąderko

Zawiera materiał genetyczny, jest otoczone podwójną błoną.
rozpocznij naukę
jądro komórkowe

Są miejscem syntezy białek.
rozpocznij naukę
rybosomy

Żel, w którym przebiega wiele reakcji chemicznych komórki.
rozpocznij naukę
cytozol

Małe pęcherzyki, w których rozkładają się niektóre związki organiczne oraz substancje toksyczne.
rozpocznij naukę
peroksysomy

Zachodzi w nim oddychanie komórkowe.
rozpocznij naukę
mitochondrium

Związek przenoszący energię.
rozpocznij naukę
ATP

Pofałdowania wnikające w głąb mitochondrium.
rozpocznij naukę
grzebienie mitochondrialne

Wypełnia mitochondrium.
rozpocznij naukę
matrix

System włókien białkowych, które rozciągają się wewnątrz cytozolu.
rozpocznij naukę
cytoszkielet

Wzmacnia komórkę i umożliwia przemieszczanie się organelli.
rozpocznij naukę
cytoszkielet

Białkowe struktury odgrywające ważną rolę, podczas podziału komórki.
rozpocznij naukę
centriole

Pęcherzyki, w których rozkładaja się niepotrebne składniki komórki oraz substancje pochodzące z zewnątrz.
rozpocznij naukę
lizosomy

System spłaszczonych pęcherzyków, w których białka i lipidy są modyfikowane oraz kierowane do miejsca przeznaczenia.
rozpocznij naukę
Aparat Golgiego

System błon tworzących przedziały komórkowe.
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna

Powstają tam nowe błony komórkowe i unieszkodliwiane są trujące związki chemiczne.
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna

Jakie są rodzaje siateczki śródplazmatycznej?
rozpocznij naukę
gładka(bezziarnista)/szorstka(ziarnista)

Jest miejscem modyfikacji białek
nazwa i typ organelli
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna szorstka

Stanowi magazyn jonów wapnia.
nazwa i typ organelli
rozpocznij naukę
siateczka śródplazmatyczna gładka

Oddziela wnętrze komórki od otoczenia.
rozpocznij naukę
błona komórkowa

Zapewnia odbieranie sygnałów ze środowiska zewnętrznego.
rozpocznij naukę
błona komórkowa

Umożlwia tranport substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki.
rozpocznij naukę
błona komórkowa

Co buduje błonę komórkową?
rozpocznij naukę
lipidy/białka

Występują na błonie komórkowej, tworząc warstwę chroniącą przed urazami mechanicznymi i zetknięciem niektórych substancji z powierzchnią komórki.
rozpocznij naukę
łańcuchy cukrowe

Bierne przemieszczanie się cząsteczek przez błony bez udziału energii i białek błonowych.
rozpocznij naukę
dyfuzja prosta

Bierne przemieszczanie się cząsteczek przez błony za pomocą specjalnych białek błonowych.
rozpocznij naukę
dyfuzja ułatwiona

Aktywne przenoszenie związków przez błony zachodzące z udziałem białek błonowych, wykorzystujących do pracy energię.
rozpocznij naukę
transport aktywny

Ma postać pęcherza wypełnionego płynem.
rozpocznij naukę
wakuola

Składa się z nich płyn wewnątrz wakuoli.
rozpocznij naukę
woda/białka zapasowe

Utrzymuje odpowiedni stan uwodnienia komórki.
rozpocznij naukę
wakuola

Pełni funkcję ochronną i nadaj komórce krztałt.
rozpocznij naukę
ściana komórkowa

Jest miejscem przebiegu fotosyntezy.
rozpocznij naukę
chloroplast

Małe koliste cząsteczki DNA.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
rozpocznij naukę
plazmidy

Decydują o dodatkowych właściwościach komórki.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
rozpocznij naukę
plazmidy

Buduje ścianę komórkową u roślin.
rozpocznij naukę
celuloza

Buduje ścianę komórkową u bakterii.
rozpocznij naukę
mureina

Buduje ścianę komórkową u grzybów.
rozpocznij naukę
chityna

Umożliwia przemieszczanie się komórki.
w komórce bezjądrowej (bakteryjnej)
rozpocznij naukę
rzęska

Kolista cząsteczka DNA stanowiąca odpowiednik jądra komórkowego.
rozpocznij naukę
genofor


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.