czynności życiowe organizmów

 0    39 fiszek    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Podział organizmów ze względu na sposób odżywiania się.
rozpocznij naukę
samożywne(autotrofy)/cudzożywne(heterotrofy)

Organizmy samożywne dzieli się na:
rozpocznij naukę
fotosyntezujące/chemosyntezujące

Najważniejszy barwnik zdolny do pochłaniania energii świetlnej.
rozpocznij naukę
chlorofil

substraty fotosyntezy
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla/woda

katalizator fotosyntezy
rozpocznij naukę
energia świetlna

produkty fotosyntezy
rozpocznij naukę
glukoza/tlen

substraty chemosyntezy
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla/woda

katalizator chemosyntezy
rozpocznij naukę
energia chemiczna

produkty chemosyntezy
rozpocznij naukę
tlen/glukoza

Rodzaje cudzożywności.
rozpocznij naukę
saprobiontyzm/symbiotyzm/żerność/pasożytnictwo

Typy oddychania komórkowego.
rozpocznij naukę
oddychanie tlenowe/oddychanie beztlenowe(fermentacja)

Substraty oddychania komórkowego tlenowego.
rozpocznij naukę
glukoza/tlen

Produkty oddychania komórkowego tlenowego.
rozpocznij naukę
dwutlenek węgla/woda/energia

Wymiana polegająca na dostarczaniu tlenu i usuwaniu dwutlenku węgla.
rozpocznij naukę
wymiana gazowa

Rodzaje oddychania komórkowego beztlenowego.
rozpocznij naukę
fermenacja mlekowa/fermentacja alkoholowa

substrat fermentacji mlekowej
rozpocznij naukę
glukoza

produkty fermentacji melkowej
rozpocznij naukę
kwas mlekowy/energia

substrat fermentacji alkoholowej
rozpocznij naukę
glukoza

produkty fermentacji alkoholowej
rozpocznij naukę
alkohol etylowy/dwutlenek węgla/energia

Miejsce zachodzenia oddychania beztlenowego w komórce jądrowej.
rozpocznij naukę
cytoplazma podstawowa

Miejsce zachodzenia oddychania tlenowego w komórce jądrowej.
rozpocznij naukę
cytoplazma podstawowa/mitochondrium

Ilośc energii uwalnianej podczas oddychania tlenowego.
w cząsteczkach ATP
rozpocznij naukę
36 ATP

Ilość energii uwalnianej podczas fermentacji.
w cząsteczkach ATP
rozpocznij naukę
2 ATP

Trzy podstawowe rodzaje ruchu.
rozpocznij naukę
pełzakowaty/rzęskowy/mięśniowy

Wypustki cytoplazmatyczne używane przez komórki poruszające się ruchem pełzakowatym.
rozpocznij naukę
nibynóżki

Używane w ruchu rzęskowym do poruszania się.
rozpocznij naukę
rzęski/wici

Jest wynikiem prazy odpowiednich warstw lub pszczególnych mięśni.
rozpocznij naukę
ruch mięśniowy

Rodzaje ruchów u roślin.
rozpocznij naukę
tropizmy/nastie

Ruchy rośliny zależne od kierunku działania bodźca.
rozpocznij naukę
tropizmy

Ruchy rośliny niezależne od kierunk działania bodźca.
rozpocznij naukę
nastie

Reakcja rośliny na światło.
Zleżna od kierunku działania bodźca.
rozpocznij naukę
fototropizm

Reakcja rośliny na bodziec mechaniczny.
Zleżna od kierunku działania bodźca.
rozpocznij naukę
tigmotropizm

Reakcja na zmianę oświetlenia.
Nezależna od kierunku działania bodźca.
rozpocznij naukę
fotonastia

Reakcja na bodziec mechaniczny.
Nezależna od kierunku działania bodźca.
rozpocznij naukę
sejsmonastia

Dwa główne sposoby rozmnażania.
rozpocznij naukę
płciowe/bezpłciowe

Rozmnażanie z udziałem gamet.
rozpocznij naukę
płciowe

Rozmnażanie bez udziału gamet.
rozpocznij naukę
bezpłciowe

Następuje przez zwiększenie się liczby komórek i powiększanie się ich rozmiarów.
rozpocznij naukę
wzrost

Zespół przemian polegających na różnicowaniu się komórek oraz powstawaniu tkanek i narządów.
rozpocznij naukę
rozwój


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.