Ryśka - J. Janicka

 0    147 fiszek    maxbaksik
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Angriff

der Uberfall

uberfallen

entfuhren

szantażować
rozpocznij naukę
erpressen

die Geisel

die Opfer

der Entfuhrer

das Losegeld

grozić czymś
rozpocznij naukę
mit etwas drohen

Kindnapper

problem miłosny
rozpocznij naukę
Liebeskummer

die Besatzung

kapitan lotu
rozpocznij naukę
der Flugkapitan

pasażerowie
rozpocznij naukę
die Insassen

pod jego siedzeniem
rozpocznij naukę
unter seinem Sitz

wspólnik w przestępstwie
rozpocznij naukę
der Komplize

der Schlussel

zaszyfrowany
rozpocznij naukę
verschlusselt

stawiać opór
rozpocznij naukę
sich zur Wehr stezen / Wiederstand leisten

bronić się
rozpocznij naukę
sich wehren

to będzie go dużo kosztowało
rozpocznij naukę
Das wird inh teuer zu stehen kommen.

pozwolenie, zezwolenie
rozpocznij naukę
die Genehmigung

Młody Grek uprowadził samolot.
rozpocznij naukę
Ein junger Grieche entfuhrte ein Flugzeug.

Groził pilotowi, że zabije pasażerów.
rozpocznij naukę
er hat dem Pilot gedroht, dass er die Passagieren toten wird.

Porywacz został pojmany.
rozpocznij naukę
Der Entfuhrer wurde festgenommen.

Nie stawiał oporu.
rozpocznij naukę
Er hat der Wiederstand nicht geleistet.

W stolicy ogłoszono alarm.
rozpocznij naukę
In der Hauptstadt ist Alarm ausgelost worden.

Z powodu złej pogody samolot wystartował z opuźnieniem.
rozpocznij naukę
Wegen des schlechtes Wetters ist der Flugzeug mit eine Verspatung gestartet.

Nikt nie został ranny.
rozpocznij naukę
Niemand wurde verletzt.

Telewizja transmitowała
rozpocznij naukę
Das Fernsehen hat ubertragen

Cockpit

der Vorurteil

eitel

trochę bardziej punktulanie
rozpocznij naukę
ein Tick punktlicher

upijać się
rozpocznij naukę
sich betrunken

verursachen

często płakać bez powodu
rozpocznij naukę
jemand hat nah am Wasser gebaut

gadać o wszystkim możliwym
rozpocznij naukę
uber Gott und die Welt plaudern

wisiec na linii
rozpocznij naukę
in der Leistung halten

etwas aufs Spiel setzen

coś idzie na kogoś konto, ktoś jest czemuś winien
rozpocznij naukę
etwas geht auf jemandes Konto

odświeżać makijaż
rozpocznij naukę
Makeup auffrischen

cień do powiek
rozpocznij naukę
der Lidschatten

der Schatten

tolerować alkohol
rozpocznij naukę
Alkohol tragen

coś komuś przypisywać
rozpocznij naukę
jemanden etwas unterstellen

organy zmyslów
rozpocznij naukę
die Sinnenorgane

verbinden, verknupfen

das Hormon

spóźnienie
rozpocznij naukę
die Verzogerung

lądowanie awaryjne
rozpocznij naukę
die Notlandung

przyjmować pozycję
rozpocznij naukę
in Stellung gehen

wyczerpywać wenę
rozpocznij naukę
jemandes Weisheit ist zu Ende

ryzykować życie
rozpocznij naukę
im Stich lassen


der Flughafen

materiał szkodliwy
rozpocznij naukę
der Treibstoff

der Sitz

das Haupt

redlich, ehrlich

finster

die Herberge

das Unterkommen, die Unterkunft

rozsławiać coś
rozpocznij naukę
verkundigen

die Zelle

die Faser

zapamiętywać
rozpocznij naukę
sich merken

das Geruch

assoziieren

wiederholen

zachowywać w pamięci
rozpocznij naukę
im Gedachtnis behalten

der Fluss

połączenie
rozpocznij naukę
Verbindung

zespalać, łączyć
rozpocznij naukę
im Verbindung bringen

Anwenden

dalsze przekazywanie
rozpocznij naukę
die Weiterleitung

die Bedrohung

błyskawicznie
rozpocznij naukę
blitschnell

obawiać się
rozpocznij naukę
sich furchten

loben

verhohnen, verspotten

der Hohn

der Verspot

starać się, trudzić
rozpocznij naukę
sich bemuhen

der Gebieter

porzucić jakiś zamiar
rozpocznij naukę
etwas uber den Haufen werfen

die Begabung

odszyfrować
rozpocznij naukę
entzifern

bohmische Dorfer

verbergen

herrisch

wzbraniać się
rozpocznij naukę
sich weigern

wpadać w rozpacz
rozpocznij naukę
in Verzweiflung geraten

przygnębiony
rozpocznij naukę
verdrossen

einsilbig

zdolność do
rozpocznij naukę
Geschick fur

Besprechung

coś znosić
rozpocznij naukę
etwas ertragen

wyjście z sytuacji
rozpocznij naukę
Ausweg auf Situation

wymiana informacji
rozpocznij naukę
Austausch von Informationen

plaudern

die Quasselstrippe

rozpoczynać związek
rozpocznij naukę
eine Beziehung eingehen

die Flucht

przekraczać
rozpocznij naukę
passieren

być na coś łasym
rozpocznij naukę
auf etwas erpicht sein

łączyć na z
rozpocznij naukę
zusammenlegen

die Kapazitaten

szpon, pazur
rozpocznij naukę
die Klaue

pazurami i zebami
rozpocznij naukę
mit Klauen und Zahnen

ringen

das Wagnis

urząd śledczy
rozpocznij naukę
die Ermittlungsbehorde

pojmować, rozumieć
rozpocznij naukę
einsehen

odchodzi z niczym
rozpocznij naukę
leer ausgehen

czegoś nadużywać
rozpocznij naukę
etwas missbrauchen

uberlegen

obłowić się w grosz
rozpocznij naukę
sein Scherflein ins Trockene bringen

scinać warkocze
rozpocznij naukę
alte Zopfe abschneiden

marsz na szczyt
rozpocznij naukę
der Gipfelmarsch

der Bergsteiger, Bergganger

alpinista, ktory sie wysoko wspina
rozpocznij naukę
der Hohensturmer

przewodnik górski
rozpocznij naukę
der Bergfuhrer

Westentasche

wspinać się na
rozpocznij naukę
hinaufsteigen

verleiden

Rummel

zugeben

przez całe jego życie
rozpocznij naukę
sein ganzes Leben

schmiedeln

części zapasowe
rozpocznij naukę
die Ersatzteile

anstrengenddie Stiefmutter

die Hexe

Abreise

Sattel

heftig


festschnallen

schnarren

der Wirt

umbringen

berauben

hacken


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.