3 6 Nauka w szkole - zwroty

 0    39 fiszek    karpol
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

attend a course
rozpocznij naukę
uczęszczać na kurs

attend classes
rozpocznij naukę
uczęszczać na zajęcia

attend school
rozpocznij naukę
uczęszczać do szkoły

discuss set books
rozpocznij naukę
omawiać lektury

copy homework
rozpocznij naukę
przepisywać od kogoś pracę domową

robić kurs

do a project
rozpocznij naukę
robić projekt

do a task/an activity
rozpocznij naukę
wykonywać zadanie

do an exercivse
rozpocznij naukę
robić ćwiczenie

do an experiment
rozpocznij naukę
przeprowadzić eksperyment

odrabiać pracę domową

do one's best
rozpocznij naukę
bardzo się starać

dobrze sobie radzić

expel sb from school
rozpocznij naukę
wydalić kogoś ze szkoły

go to school
rozpocznij naukę
chodzić do szkoły

hand in homework
rozpocznij naukę
oddawać pracę domową

have a break
rozpocznij naukę
zrobić sobie przerwę/mieć przerwę

learn a new skill
rozpocznij naukę
nabyć nową umiejętność

make a good impression
rozpocznij naukę
zrobić dobre wrażenie

make a presentation
rozpocznij naukę
zrobić prezentację

make mistakes
rozpocznij naukę
robić błędy

robić notatki

make progress
rozpocznij naukę
robić postępy

memorise/learn by heart
rozpocznij naukę
uczyć się na pamięć

miss lessons
rozpocznij naukę
opuszczać lekcje

participate/take a part in a lesson
rozpocznij naukę
brać udział w lekcji

pay attention in class
rozpocznij naukę
uważać na lekcji

czytać mapy

set an essay
rozpocznij naukę
zadawać wypracowanie

set homework
rozpocznij naukę
zadawać pracę domową

skip classes/play truant
rozpocznij naukę
opuszczać zajęcia/chodzić na wagary

solve a problem
rozpocznij naukę
rozwiązywać zadanie matematyczne

uczyć się pilnie

study sources
rozpocznij naukę
studiować teksty źródłowe

take the register
rozpocznij naukę
sprawdzać listę obecności w dzienniku

turn up late/be late
rozpocznij naukę
spóźniać się

wipe the board
rozpocznij naukę
ścierać tablicę

work in groups
rozpocznij naukę
pracować w grupach

write an essay
rozpocznij naukę
pisać wypracowanie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.