Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA, Nauka w Szkole

5  1    63 fiszki    Letuu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
nieobecność
rozpocznij naukę
absence
nieobecny
rozpocznij naukę
absent
obecność
rozpocznij naukę
attendance
przerwa
rozpocznij naukę
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
rozpocznij naukę
bully
lekcja
rozpocznij naukę
class
olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline
stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade/mark
stypendium
rozpocznij naukę
grant/scholarship
wakacje
rozpocznij naukę
holiday
trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties
lekcja
rozpocznij naukę
lesson
przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break
nowy uczeń
rozpocznij naukę
newcomer
nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional
obecny
rozpocznij naukę
present
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate
czesne
rozpocznij naukę
school fee
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip
lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books
SKS
rozpocznij naukę
sports club
rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting
semestr
rozpocznij naukę
term
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
praca pisemna
rozpocznij naukę
written work
uczęszczać
rozpocznij naukę
attend
paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter
uczyć się
rozpocznij naukę
learn
zadawać
rozpocznij naukę
set
uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course
uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes
uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school
omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books
robić kurs
rozpocznij naukę
do a course
robić projekt
rozpocznij naukę
do a project
wykonywać zadanie
rozpocznij naukę
do a task/an activity
robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment
odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do homework
bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best
oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break
przygotowywać prezentację
rozpocznij naukę
make a presentation
robić, popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes
robić notatki
rozpocznij naukę
make notes
robić postępy
rozpocznij naukę
make progress
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons
brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class
czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps
zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay
zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
rozpocznij naukę
solve a problem
uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard
studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register
spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late/be late
ścierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board
write an essay
rozpocznij naukę
pisać wypracowanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.