Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA, Nauka w Szkole

5  1    63 fiszki    Letuu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

nieobecność
rozpocznij naukę
absence

absent

attendance


uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
rozpocznij naukę
bully


olimpiada szkolna
rozpocznij naukę
competition

obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory

termin wykonania pracy
rozpocznij naukę
deadline

stopień, ocena
rozpocznij naukę
grade/mark

grant/scholarship

holiday

trudności w nauce
rozpocznij naukę
learning difficulties


przerwa na lunch
rozpocznij naukę
lunch break

newcomer

nieobowiązkowy
rozpocznij naukę
optional

present

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
school certificate

school fee

wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip

lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books

sports club

rada pedagogiczna
rozpocznij naukę
staff meeting


timetable

praca pisemna
rozpocznij naukę
written work

uczęszczać
rozpocznij naukę
attend

paplać, trajkotać
rozpocznij naukę
chatter

learn


uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
attend a course

uczęszczać na zajęcia
rozpocznij naukę
attend classes

uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
attend school

omawiać lektury
rozpocznij naukę
discuss set books

do a course

robić projekt
rozpocznij naukę
do a project

wykonywać zadanie
rozpocznij naukę
do a task/an activity

robić ćwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise

przeprowadzić eksperyment
rozpocznij naukę
do an experiment

odrabiać pracę domową
rozpocznij naukę
do homework

bardzo się starać
rozpocznij naukę
do one's best

oddawać pracę domową
rozpocznij naukę
hand in homework

zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
rozpocznij naukę
have a break

przygotowywać prezentację
rozpocznij naukę
make a presentation

robić, popełniać błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

robić notatki
rozpocznij naukę
make notes

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
memorise/learn by heart

opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
miss lessons

brać udział w lekcji
rozpocznij naukę
participate/take part in a lesson

uważać na lekcji
rozpocznij naukę
pay attention in class

czytać mapy
rozpocznij naukę
read maps

zadawać wypracowanie
rozpocznij naukę
set an essay

zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework

opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
rozpocznij naukę
skip classes/play truant

rozwiązywać zadanie matematyczne
rozpocznij naukę
solve a problem

uczyć się pilnie
rozpocznij naukę
study hard

studiować teksty źródłowe
rozpocznij naukę
study sources

sprawdzać listę obecności w dzienniku
rozpocznij naukę
take the register

spóźnić się
rozpocznij naukę
turn up late/be late

ścierać tablicę
rozpocznij naukę
wipe the board

write an essay
rozpocznij naukę
pisać wypracowanie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.