C01 Tryby warunkowe

 0    23 fiszki    rlach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Warunek 0
rozpocznij naukę
Condition 0
Jest zawsze prawda, prawa natury
rozpocznij naukę
Is always true, laws of nature
Czas prosty, Czas prosty
rozpocznij naukę
Present Simple, Present Simple
Ja pracuję, Ja mam
rozpocznij naukę
I work, I have
Kiedy podgrzewasz wodę do 100 stopni Celsjusza, zagotuje się
rozpocznij naukę
When you heat water to 100 degrees Celcius, it boils
Pierwszy Tryb Warunkowy
rozpocznij naukę
First Condition
Jeśli ja robię, ja będę miał
rozpocznij naukę
If I do I will have
Warunek prawdopodobny
rozpocznij naukę
Condition probable
Wydarzenie które ma realną szansę, żeby zaistnieć
rozpocznij naukę
An event that has a real chance to be
Jeśli teraz to będę
rozpocznij naukę
If and Present Simple and will and infinitive
Jeśli Sara będzie jutro w szkole, przekażę jej książki
rozpocznij naukę
If Sara is at school tomorrow, I will give her the books
Drugi tryb warunkowy
rozpocznij naukę
Second condition
Jeśli zrobiłem, mógłbym mieć
rozpocznij naukę
If I did, I would have
Warunek mało prawdopodobny
rozpocznij naukę
Condition unlikely
Warunek który ma niewielką szansę żeby zaistnieć lub warunek nie może być spełniony
rozpocznij naukę
Condition that has a small chance to arise or condition cannot be met
Jeśli czas przeszły to mógłbym
rozpocznij naukę
If and Past Simple and would and infinitive
Gdybym miał dużo pieniędzy, pojechałbym (mógłbym) na wycieczkę dookoła świata
rozpocznij naukę
If I had a lot of money, I would go for a trip around the world
Trzeci tryb warunkowy
rozpocznij naukę
Third condition
Jeśli w przeszłości zrobiłbym to mógłbym mieć w przeszłości
rozpocznij naukę
If Past perfect would have had
Jeśli zrobiłbym to mógłbym mieć
rozpocznij naukę
If I had done I would have had
Jeśli robiłbym mógłbym w przeszłości
rozpocznij naukę
If and Past Perfect, Future Perfect in the Past would have left
Warunek niemożliwy, odnosi się do przeszłości, nie ma żadnych szans na spełnienie
rozpocznij naukę
Condition possible, refers to the past, there are no opportunities to meet
Gdybym spotkał Susan w poprzednim tygodniu ja mógłbym dać jej książkę
rozpocznij naukę
If I had met Susan last week I would have given her the book

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.