C04 Czas teraźniejszy doskonały prezent perfekt

 0    16 fiszek    rlach
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Teraźniejszy doskonały
rozpocznij naukę
Present perfect
Podmiot plus hev lub has plus trzecia forma czasownika
rozpocznij naukę
Subject and have or has and third form verb
Pracuję dla tej firmy od dwóch lat
rozpocznij naukę
You have worked for this firm for two years
On pracuje dla tej firmy od dwóch lat
rozpocznij naukę
He has worked for this firm for two years
Czy już odrobiłeś swoją pracę domową?
rozpocznij naukę
Have you done your homework yet?
Czy on juz odrobił swoją pracę domową?
rozpocznij naukę
Has he done his homework yet?
Nie widziałem jej przedtem
rozpocznij naukę
I have not seen her before
On nie widział jej przedtem
rozpocznij naukę
He hasn't seen her before
używamy, gdy mówimy o czynnościach, w których czas trwania nie został podany lub jest nieistotny, na przykład
rozpocznij naukę
We use when we speak of the action, in which the duration is not specified or is irrelevant, for example
Byłem w Hollywood
rozpocznij naukę
I have been to Hollywood
czynności, które zaczęły się w określonym czasie w przeszłości i trwają aż to teraz, na przykład
rozpocznij naukę
activities that began at a certain time in the past and can last until now, for example
Ona jest weterynarzem od dwóch lat
rozpocznij naukę
She has been a vet for two years
czynności, które zaczęły się w przeszłości i jeszcze się nie skończyły, na przykład
rozpocznij naukę
operations, which began in the past and have not resulted, for example
Napisałem dzisiaj dwa listy.(mam do napisania więcej niż dwa albo dzień jeszcze się nie skończył)
rozpocznij naukę
I have written two letters today
czynności przeszłe, które mają skutek w teraźniejszości, na przykład
rozpocznij naukę
activities of the past, which have effect in the present, for example
Zgubiłem portfel(właśnie to zauważyłem)
rozpocznij naukę
I have lost my wallet

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.