PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

 0    209 fiszek    OlaOlaxd
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

granica

stolica

citizen/citizenship
rozpocznij naukę
obywatel/obywatelstwo

constitution
rozpocznij naukę
konstytucja

krajowy

emigrować

emigracja

imperium

wygnanie


foreign national/foreigner
rozpocznij naukę
obcokrajowiec

homeland/home country
rozpocznij naukę
ojczyzna

imigrant

imigracja

immigration policy
rozpocznij naukę
polityka imigracyjna

independence
rozpocznij naukę
niepodległość

mieszkaniec

królestwo

monarchia

monarcha

państwo, kraj

national anthem
rozpocznij naukę
hymn państwowy

national flag
rozpocznij naukę
flaga

national identity
rozpocznij naukę
tożsamość narodowa

narodowość

ludność

prowincja

uchodźca

republika

mieszkaniec

royal family
rozpocznij naukę
rodzina królewska

państwo

naród

ambasador

władze

civil servant
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy

conservative
rozpocznij naukę
konserwatywny

constitutional monarchy
rozpocznij naukę
monarchia konstytucyjna

demokracja

demokratyczny

manifestować, protestować

demonstration
rozpocznij naukę
manifestacja, demonstracja

dyplomata

ambasada

rządzić

head of state
rozpocznij naukę
głowa państwa

human rights
rozpocznij naukę
prawa człowieka

instytucja

król/królowa

left wing/right wing
rozpocznij naukę
lewicowy/prawicowy

liberalny

minority government
rozpocznij naukę
mniejszościowy rząd

większość

burmistrz

cabinet minister
rozpocznij naukę
minister

opinion poll
rozpocznij naukę
badanie opini publicznej

opozycja

party member
rozpocznij naukę
członek partii

polityka rządu, społeczna

political leader
rozpocznij naukę
przywódca polityczny

political system
rozpocznij naukę
system polityczny

polityk

polityka

prezydent

prime minister, PM
rozpocznij naukę
premier rządu

referendum

reforma

socjalista


rząd

the secret service/the intelligence service
rozpocznij naukę
służby specjalne/wywiadowcze

town/city council
rozpocznij naukę
Rada Miejska

town councillor
rozpocznij naukę
radny/a miasta

town/city hall
rozpocznij naukę
ratusz

Congress USA
rozpocznij naukę
Kongres Stanów Zjednoczonych


wybierać

general/local elections
rozpocznij naukę
powszechne/lokalne wybory

House of Commons UK
rozpocznij naukę
Izba Gmin

House of Lords UK
rozpocznij naukę
Izba Lordów

House of Representatives
rozpocznij naukę
Izba Reprezentantów

MP= Member of Parliament
rozpocznij naukę
członek parlamentu

Senat

głosować

European Union
rozpocznij naukę
Unia Europejska

International Monetary Fund
rozpocznij naukę
Międzynarodowy Fundusz Walutowy

North Atlantic Treaty Organisation
rozpocznij naukę
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

United Nations
rozpocznij naukę
Organizacja Narodów Zjednoczonych

World Health Organisation
rozpocznij naukę
Światowa Organizacja Zdrowia

przestępczość

discrimination
rozpocznij naukę
dyskryminacja

homelessness
rozpocznij naukę
bezdomnośćterroryzm

unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie

black market
rozpocznij naukę
czarny rynek

budżet


handelkarta kredytowa

waluta

strong/weak/free-market economy
rozpocznij naukę
silna/słaba/wolnorynkowa gospodarka

ekonomia

finance/financial
rozpocznij naukę
finanse/finansowy


gross domestic product GDP
rozpocznij naukę
produkt krajowy brutto

dochód, dochody

przemysł

inflacja

invest/investment
rozpocznij naukę
iwestować/inwestycja


small business
rozpocznij naukę
małe przedsiębiorstwo


związek zawodowy


aresztować

be under arrest
rozpocznij naukę
zostać aresztowanym

złapać kogoś

rozprawa sądowa o morderstwo

private detective
rozpocznij naukę
prywatny detektyw

dowody

fingerprints
rozpocznij naukę
odciski palców

zakładnik

prowadzić dochodzenie

investigation
rozpocznij naukę
śledztwo, dochodzenie

solve a mystery
rozpocznij naukę
rozwiązać zagadkę


anti-social behaviour
rozpocznij naukę
postawa, zachowanie antyspołeczne

podpalenie

podpalacz

napaść

zaatakować kogoś

szantażować, szantaż

szantażysta

włamywacz

włamywać się

włamanie

przestępca

handlarz narkotyków

nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię

porwać

porywacz

porwanie

napaść, napadać na kogoś

bandyta uliczny

rozbój

mordować, morderstwo

morderca

pick sb`s pocket
rozpocznij naukę
kraść z kieszeni

kieszonkowiec

pickpocketing
rozpocznij naukę
kradzież kieszonkowa

gwałcić, gwałt

gwałciciel

obrabować bank

bandyta napadający na banki

armed robbery
rozpocznij naukę
rabunek z użyciem broni

kraść w sklepie

kradzież sklepowa

złodziej sklepowy

przemycać

przemytnik

przemyt


kradzież

złodziej

przemoc

announce the verdict
rozpocznij naukę
ogłosić werdykt


death penalty
rozpocznij naukę
kara śmierci

oskarżony

obrona

zaprzeczać

mandat, grzywna


niewinny

więzienie


ława przysięgłych

prawnik

life imprisonment
rozpocznij naukę
dożywotnie więzienie

minor/serious offence
rozpocznij naukę
drobne/poważne przestępstwo

kara, grzywna

prison sentence
rozpocznij naukę
kara pozbawienia wolności

oskarżenie

police officer
rozpocznij naukę
policjant


punishment for sth
rozpocznij naukę
kara za coś

zwolnić

podejrzany

zeznawać

rozprawa


świadek

accuse sb on sth
rozpocznij naukę
oskarżać kogoś o coś

break the law
rozpocznij naukę
naruszyć, złamać prawo

wybuchnąć <np. o wojnie>

włamać się do

commit a crime
rozpocznij naukę
popełnić przestępstwo

discriminate against sb
rozpocznij naukę
dyskryminować kogoś

form a cabinet/government
rozpocznij naukę
utworzyć rząd

get out of jail/prison
rozpocznij naukę
wyjść, opuścić więzienie, areszt

stanąć przed sądem

join a political party/a trade union
rozpocznij naukę
wstąpić do partii, związku zawodowego

plant a bomb
rozpocznij naukę
podłożyć bombę

sentence sb to
rozpocznij naukę
skazać na kogoś na...

win/gain independence
rozpocznij naukę
uzyskać, zdobyć niepodległość


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.