niemiec, niemiec

 0    112 fiszek    klaudia13913
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
piec
rozpocznij naukę
backen, buk, gebacken
rozkazywać
rozpocznij naukę
befehlen, befahl, befohlen
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen, begann, begonnen
gryżć
rozpocznij naukę
beißen, biss, gebissen
udowodnić
rozpocznij naukę
beweisen, bewies, bewiesen
ubiegać się
rozpocznij naukę
bewerben sich, bewarb, beworben
wygiąć skręcić
rozpocznij naukę
biegen, bog, gebogen
oferować
rozpocznij naukę
bieten, bot, geboten
wiązać
rozpocznij naukę
binden, band, gebunden
prosić
rozpocznij naukę
bitten, bat, gebeten
pozostawać
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, geblieben
smażyć piec
rozpocznij naukę
braten, briet, gebraten
łamać
rozpocznij naukę
brechen, brach, gebrochen
przyjmować
rozpocznij naukę
empfangen, empfing, empfangen
polecać
rozpocznij naukę
empfehlen, empfahl, empfohlen
decydować
rozpocznij naukę
entscheiden, entschied, entschieden
przestraszyć się
rozpocznij naukę
erschrecken, erschrank, erschrocken
jeść
rozpocznij naukę
essen, aß, gegessen
jechać wieźć
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, gefahren
upaść
rozpocznij naukę
fallen, fiel, gefallen
łapać
rozpocznij naukę
fangen, fing, gefangen
znajdować
rozpocznij naukę
finden, fand, gefunden
latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, geflogen
uciekać
rozpocznij naukę
fliehen, floh, geflohen
płynąć
rozpocznij naukę
fließen, floß, geflossen
marznąć
rozpocznij naukę
frieren, fror, gefroren
rodzić
rozpocznij naukę
gebären, gebar, geboren
dawać
rozpocznij naukę
geben, gab, gegeben
iść
rozpocznij naukę
gehen, ging, gegangen
udać się
rozpocznij naukę
gelingen, gelang, gelungen
mieć ważność odnosić się uchodzić
rozpocznij naukę
gelten, galt, gegolten
jeść zażywać
rozpocznij naukę
genießen, genoss, genossen
zdarzać się
rozpocznij naukę
geschehen, geschah, geschehen
wygrać
rozpocznij naukę
gewinnen, gewann, gewonnen
podlewać
rozpocznij naukę
gießen, goss, gegossen
zrónać
rozpocznij naukę
gleichen, glich, geglichen
sięgać
rozpocznij naukę
greifen, griff, gegriffen
trzymać
rozpocznij naukę
halten, hielt, gehalten
wisieć
rozpocznij naukę
hängen, hing, gehangen
podnosić
rozpocznij naukę
heben, hob, gehoben
nazywać się
rozpocznij naukę
heißen, hieß, geheißen
pomagać
rozpocznij naukę
helfen, half, geholfen
brzmieć
rozpocznij naukę
klingen, klang, geklungen
przychodzić
rozpocznij naukę
kommen, kam, gekommen
ładować
rozpocznij naukę
laden, lud, geladen
kazać pozwalać
rozpocznij naukę
lassen, ließ, gelassen
biec
rozpocznij naukę
laufen, lief, gelaufen
cierpieć
rozpocznij naukę
leiden, litt, gelitten
pożyczać
rozpocznij naukę
leihen, lieh, geliehen
czytać
rozpocznij naukę
lesen, las, gelesen
leżeć
rozpocznij naukę
liegen, lag, gelegen
kłamać
rozpocznij naukę
lügen, log, gelogen
mierzyć
rozpocznij naukę
messen, maß, gemessen
brać
rozpocznij naukę
nehmen, nahm, genommen
gwizdać
rozpocznij naukę
pfeifen, pfiff, gepfiffen
radzić
rozpocznij naukę
raten, riet, geraten
rwać drzeć
rozpocznij naukę
reißen, riss, gerissen
jeździć konno ujeźdzać
rozpocznij naukę
reiten, ritt, geritten
wąchać pachnieć
rozpocznij naukę
riechen, roch, gerochen
wołać
rozpocznij naukę
rufen, rief, gerufen
stworzyć
rozpocznij naukę
schaffen, schuf, geschaffen
świecić wydawać się
rozpocznij naukę
scheinen, schien, geschienen
popychać
rozpocznij naukę
schieben, schob, geschoben
strzelać
rozpocznij naukę
schießen, schoss, geschossen
spać
rozpocznij naukę
schlafen, schlief, geschlafen
bić uderzać
rozpocznij naukę
schlagen, schlug, geschlagen
zamykać
rozpocznij naukę
schließen, schloss, geschlossen
wyrzucać
rozpocznij naukę
schmeißen, schmiss, geschmissen
stopić się
rozpocznij naukę
schmelzen, schmolz, geschmolzen
krajać ciąć
rozpocznij naukę
schneiden, schnitt, geschnitten
pisać
rozpocznij naukę
schreiben, schrieb, geschrieben
krzyczeć
rozpocznij naukę
schreien, schrie, geschrien
milczeć
rozpocznij naukę
schweigen, schwieg, geschwiegen
pływać
rozpocznij naukę
schwimmen, schwamm, geschwommen
przysięgać
rozpocznij naukę
schwören, schwor, geschworen
widzieć
rozpocznij naukę
sehen, sah, gesehen
być
rozpocznij naukę
sein, war, gewesen
śpiewać
rozpocznij naukę
singen, sang, gesungen
obniżyć się
rozpocznij naukę
sinken, sank, gesunken
siedzieć
rozpocznij naukę
sitzen, saß, gesessen
rozmawiać
rozpocznij naukę
sprechen, sprach, gesprochen
skakać
rozpocznij naukę
springen, sprang, gesprungen
stać
rozpocznij naukę
stehen, stand, gestanden
kraść
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, gestohlen
wspinac się
rozpocznij naukę
steigen, stieg, gestiegen
umierać
rozpocznij naukę
sterben, starb, gestorben
popychać
rozpocznij naukę
stoßen, stieß, gestoßen
skreślać malować
rozpocznij naukę
streichen, strich, gestrichen
kłócić się
rozpocznij naukę
streiten, stritt, gestritten
nosić
rozpocznij naukę
tragen, trug, getragen
spotykać
rozpocznij naukę
treffen, traf, getroffen
pędzić
rozpocznij naukę
treiben, trieb, getrieben
deptać
rozpocznij naukę
treten, trat, getreten
pić
rozpocznij naukę
trinken, trank, getrunken
czynić
rozpocznij naukę
tun, tat, getan
przerywać
rozpocznij naukę
unterbrechen, unterbrach, unterbrochen
podpisać
rozpocznij naukę
unterschreiben, unterschrieb, unterschrieben
zepsuć się
rozpocznij naukę
verderben, verdarb, verdorben
zapominać
rozpocznij naukę
vergessen, vergaß, vergessen
porównać
rozpocznij naukę
vergleichen, verglich, verglichen
zgubić przegrać
rozpocznij naukę
verlieren, verlor, verloren
uniknąć
rozpocznij naukę
vermeiden, vermied, vermieden
zniknąć
rozpocznij naukę
verschwinden, verschwand, verschwunden
przebaczyć
rozpocznij naukę
verzeihen, verzieh, verziehen
rosnąć
rozpocznij naukę
wachsen, wuchs, gewachsen
myć prać
rozpocznij naukę
waschen, wusch, gewaschen
zjednywać reklamować
rozpocznij naukę
werben, warb, geworben
stawać się
rozpocznij naukę
werden, wurde, geworden
rzucać
rozpocznij naukę
werfen, warf, geworfen
ważyć
rozpocznij naukę
wiegen, wog, gewogen
ciągnąć
rozpocznij naukę
ziehen, zog, gezogen
zmuszać
rozpocznij naukę
zwingen, zwang, gezwungen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.