Plastyczne Konczyce frazy1

 0    53 fiszki    plastyczne
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Chciałbym
rozpocznij naukę
I would like to
Nie chciałbym
rozpocznij naukę
I wouldn’t like to
Chciałbym zamówić bilet
rozpocznij naukę
I would like to book a ticket
Nie chciałbym zmieniac szkoły
rozpocznij naukę
I wouldn’t like to change school
Czy mógłbym
rozpocznij naukę
could I
Kiedy mógłbym
rozpocznij naukę
when could I
Kiedy mógłbym cię odwiedzić
rozpocznij naukę
when could I visit you
Mam zamiar
rozpocznij naukę
I am going to
Mam zamiar znaleźć pracę
rozpocznij naukę
I am going to find a Job
Muszę
rozpocznij naukę
I have to
Muszę cię ostrzec że
rozpocznij naukę
I have to warn you that
Żeby
rozpocznij naukę
to
Musiałem
rozpocznij naukę
I had to
Nie muszę powtarzać egzaminu
rozpocznij naukę
I don’t have to retake the exam
Musiałem złożyć zażalenie na
rozpocznij naukę
I had to complain about
Nie musiałem długo czekać na przesyłkę
rozpocznij naukę
I didn’t have to wait for the delivery for long
Zaproponuj spotkanie w sobotę (why)
rozpocznij naukę
why don’t we meet on Saturday
Zaproponuj urządzenie przyjęcia (what)
rozpocznij naukę
what about giving a party
Prosić o pomoc
rozpocznij naukę
ask for help
Muszę prosić cie o pomoc
rozpocznij naukę
I have to ask you for help
Prosić kogoś żeby
rozpocznij naukę
ask sbd to
Mama poprosiła mnie żebym zadzwonił
rozpocznij naukę
mum asked me to call
Chcę znaleźć pracę
rozpocznij naukę
I want to find a job
Nie chcę sprzedawać mojego ipoda
rozpocznij naukę
I don't want to sell my ipod
Chcę
rozpocznij naukę
I want to
Nie chcę
rozpocznij naukę
I don't want to
Będę musiał
rozpocznij naukę
I will have to(nowa)
Nie będę musiał
rozpocznij naukę
I won't have to(nowa)
Mogę
rozpocznij naukę
I can
Nie mogę
rozpocznij naukę
I can't
Mogłem
rozpocznij naukę
I could
mogłem oglądać telewizję po 8
rozpocznij naukę
I could watch tv after 8)
Nie mogłem
rozpocznij naukę
I couldn't
Nie mogłem znaleźć tego adresu
rozpocznij naukę
I couldn't find this address
powinieneś leżeć w łóżku
rozpocznij naukę
You should lie in bed
Nie powinienieś palić
rozpocznij naukę
you shouldn't smoke
Zapomniałem
rozpocznij naukę
I forgot
Zapomniałem wziąć książkę
rozpocznij naukę
I forgot to take the book
Zdecydowałem
rozpocznij naukę
I decided
Zdecydowałem się zaprosić Jamesa
rozpocznij naukę
I decided to invite James)
że
rozpocznij naukę
that
który które którzy itp (ludzie)
rozpocznij naukę
who
który
rozpocznij naukę
które itp (nie ludzie), which
on mi kazał
rozpocznij naukę
he told me to
tata kazał mi się uczyć
rozpocznij naukę
dad told me to study
lubię grać w tenisa
rozpocznij naukę
I like playing tennis
chciałbym żebyś ty
rozpocznij naukę
I would like you to
Chciałbym żebyś przysłał mi zdjęcia
rozpocznij naukę
I would like you to send me the photos
Pamiętać żeby
rozpocznij naukę
remember to
Czy pamiętałeś żeby zadzwonić do Jamesa
rozpocznij naukę
did you remember to call James
w przyszłym miesiącu
rozpocznij naukę
next month
w zeszłym miesiącu
rozpocznij naukę
last month
w tym tygodniu
rozpocznij naukę
this week

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.