PNJA - Ethical Issues 4

 0    210 fiszek    marta89mu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

korzyść; zysk; zasiłek
rozpocznij naukę
benefit

starszy, senior
rozpocznij naukę
senior

nowicjusz, nowy student, student pierwszego roku
rozpocznij naukę
freshman

wylądować w łóżku
rozpocznij naukę
to fall into bed (with each other)

poczuć coś do siebie; zakochać się w sobie; rozkochać się w sobie
rozpocznij naukę
to have romantic feelings for somebody

w nadziei,że...
rozpocznij naukę
in the hope that...

ustalenie, układ, rozmieszczenie, przygotowania, porządkowanie, urządzenie, umowa, aranżacja
rozpocznij naukę
arrangement

obecny, aktualny
rozpocznij naukę
current

odwzajemniać (się), odpłacać, rewanżować
rozpocznij naukę
to reciprocate (one's feelings)

ostatecznie, w końcu
rozpocznij naukę
eventually

uświadomić sobie, zdać sobie sprawę
rozpocznij naukę
to realise

długotrwały; długoterminowy
rozpocznij naukę
long-term (relationship)

napływ; płynąć, przepływać, napływać, dopływać, spływać; krążyć (o krwi)
rozpocznij naukę
to flow

to get drunk

ciągnąć się; wlec
rozpocznij naukę
to wear on as the evening wears on...

spiknąć się; (-with) włóczyć się z kimś, trzymać się z kimś; połączyć z sobą urządzenia elektryczne/elektroniczne
rozpocznij naukę
to hook up

pokój, mieszkanie, apartament
rozpocznij naukę
apartment

furious (with)

być w błędzie
rozpocznij naukę
to ba at fault

być zmarnowanym (np. czas); być niewykorzystanym; być wykończonym; być uwalonym/pijanym
rozpocznij naukę
to be wasted

współlokator w pokoju
rozpocznij naukę
roommate

nadchodzący
rozpocznij naukę
upcoming

sprawdzić (coś)
rozpocznij naukę
to check out

obfity, duży
rozpocznij naukę
plentiful

niepełnoletni, małoletni
rozpocznij naukę
underage

być chętnym, aby coś zrobić
rozpocznij naukę
to be welcome to do something

postępować, rozwijać się, posuwać (się), przesuwać (się), przechodzić, odbywać się; nasilać, przebiegać, posuwać się do przodu; trwać
rozpocznij naukę
to progress (about the night)

źle się poczuć
rozpocznij naukę
to feel sick

akademik, internat
rozpocznij naukę
dorm

zemdleć; stracić przytomność; wyjść
rozpocznij naukę
to pass out


Emergency Medical Technician

teren szkolny, miasteczko uniwersyteckie; uniwersytecki
rozpocznij naukę
campus

zostać ukaranym grzywną
rozpocznij naukę
to get fined

zostać spisanym (np. przez policję)
rozpocznij naukę
to be "written up"

grzywna, mandat
rozpocznij naukę
fine

wpaść w tarapaty
rozpocznij naukę
to get in trouble

sprawić komuś kłopoty; wpakować kogoś w tarapaty
rozpocznij naukę
to make trouble for somebody

talon na zakupy (dawany w prezencie); bon towarowy (dawany w prezencie)
rozpocznij naukę
gift certificate

świadectwo, zaświadczenie, dyplom, certyfikat
rozpocznij naukę
certificate

prezent; podarunek; talent
rozpocznij naukę
gift

response

wstępny, wprowadzający, polecający.
rozpocznij naukę
introductory

ćwierć, czwarta część; kwartał; strona świata; astr. kwadra (Księżyca); dzielnica, rewir; źródło (informacji); am. moneta 25--centowa;
rozpocznij naukę
quarter

grupa (ludzi), gromada, paczka, wiązka (przewodów), kiść, pęk, pęczek, wiązanka, bukiet, grono
rozpocznij naukę
a bunch of

egzamin w środku semestru
rozpocznij naukę
midterm

krzywa, łuk, zagięcie, zakręt; (PL.) kobiece kształty
rozpocznij naukę
curve

wyjść imprezować
rozpocznij naukę
to go out partying

nie kłaść się spać/przesiedzieć (całą noc)
rozpocznij naukę
to stay up (all night)

przeglądać (coś); rzucić na (coś) okiem; przeanalizować; starannie sprawdzić
rozpocznij naukę
to go over (the material)

pewny; pewny siebie
rozpocznij naukę
confident

a statistical method of assigning grades designed to yield a pre-determined distribution of grades among the students in a class.
rozpocznij naukę
to grade on a curve

współlokator w akademiku/internacie
rozpocznij naukę
dormmate

to open a book in order to study (during a test)
rozpocznij naukę
to crack a book

mrugnąć do kogoś; puszczać do kogoś oko
rozpocznij naukę
to wink at

chwilowo, tymczasowo, przejściowo
rozpocznij naukę
temporarily

zauważyć; spostrzec
rozpocznij naukę
to notice

sneakily

wyciągać, wydobyć; wyjeżdżać (z miejsca postoju) i wjeżdżać na drogę; wyprzedzać; opuszczać (teren, firmę)
rozpocznij naukę
to pull out (something)

kartka ze ściągą
rozpocznij naukę
crib sheet

radzić się (sb kogoś); brać pod uwagę, rozważać;
rozpocznij naukę
to consult something

ściągnąć z internetu
rozpocznij naukę
to download

podawać (coś komuś); pominąć
rozpocznij naukę
to pass over

poinformować, zawiadomić
rozpocznij naukę
to inform (of)

ściąganie; oszukiwanie
rozpocznij naukę
cheating

kapuś, donosiciel
rozpocznij naukę
snitch

pozostać, zostać
rozpocznij naukę
to remain

virgin

pójść/dostać się do koledżu/do wyższej szkoły
rozpocznij naukę
to enter college

mieć wysokie wymagania dla siebie (?)
rozpocznij naukę
to have high standards for oneself

uważać; uznawać (za); szanować
rozpocznij naukę
to regard (something as something)

uczucie, afekt; przywiązanie, słabość (do czegoś, kogoś).
rozpocznij naukę
affection

naciskać na kogoś, aby coś zrobił
rozpocznij naukę
to press somebody to do something/for something

sexually

romance

poprawiać, rewidować, korygować, zmieniać, przyswajać (czytać wielokrotnie w celu nauczenia się)
rozpocznij naukę
to revise (one's beliefs)

szanować, poważać
rozpocznij naukę
to respect

dominujący trend, główny nurt
rozpocznij naukę
mainstream (views)

sugestia, propozycja
rozpocznij naukę
suggestion

prawny; prawowity; prawidłowy; ślubny, z prawego łoża; słuszny
rozpocznij naukę
legitimate

wychowywać (dziecko); zagaić; wywołać temat; zainicjować dyskusję na (jakiś) temat; podnosić (problem); zgłaszać (jakąś sprawę); przynosić; podnosić (problem); zgłaszać (jakąś sprawę); puścić pawia; rzygać (wymiotować)
rozpocznij naukę
to bring up

frequent

brak szacunku
rozpocznij naukę
a lack of respect (for)

virginity

to value

diler, osoba handlująca narkotykami
rozpocznij naukę
dealer

wyruszać, odjeżdżać
rozpocznij naukę
to move off

student drugiego roku
rozpocznij naukę
sophomore

zajmować się czymś; interesować się czymś; (być entuzjastą, hobbystą w jakiejś dziedzinie); siedzieć (w czymś); być (w coś) zaangażowanym; zajmować się (czymś); być (czymś) pochłoniętym
rozpocznij naukę
to be into something

user

rozprowadzać, rozdzielać, rozdawać, rozmieszczać, roznosić
rozpocznij naukę
to distribute something to somebody

to inform the authorities about someone
rozpocznij naukę
to rat somebody out

ryzykować, podejmować ryzyko
rozpocznij naukę
to run the risk of

wykopać/wyrzucić kogoś skądś;
rozpocznij naukę
to kick somebody out of

iść do więzienia
rozpocznij naukę
go to jail

doradca szkolny
rozpocznij naukę
school counselor

doradca; pocieszyciel
rozpocznij naukę
counselor

celujący student (któremu przypada zaszczyt wygłoszenia mowy pożegnalnej na zakończenie studiów)
rozpocznij naukę
valedictorian

przydział, wyznaczenie, asygnowanie, przypisanie, ustalenie, rozmieszczenie, rozkład, zadanie
rozpocznij naukę
assignment

niezależność
rozpocznij naukę
independence (of)

środowisko; otoczenie; środowisko naturalne
rozpocznij naukę
environment

problem, szkopuł; komplikacja, trudność, przeszkoda; niespodziewane popchnięcie, niespodziewane pociągnięcie, chwilowe zatrzymanie, zaczep, węzeł, pętla
rozpocznij naukę
hitch

nalegać, upierać się, obstawać; domagać się
rozpocznij naukę
to insist (on/upon)

dostępny (dla/ do), przystępny
rozpocznij naukę
accessible (for/to)

naruszyć czyjaś prywatność
rozpocznij naukę
to invade one's privacy

prywatność
rozpocznij naukę
privacy

najeżdżać, zaatakować znienacka, dokonać inwazji, nachodzić, wtargnąć
rozpocznij naukę
to invade

traktować kogoś jak...
rozpocznij naukę
to treat somebody as...

the act of sending sexually explicit messages or photographs, primarily between mobile phones
rozpocznij naukę
sexting

spotykać się; chodzić na randki
rozpocznij naukę
to date

to maintain

zażyłość, poufałość, intymność.
rozpocznij naukę
intimacy

pasja, namiętność, żar
rozpocznij naukę
passion

próba; staranie
rozpocznij naukę
attempt

naked

prośba, życzenie
rozpocznij naukę
(to make a) request

obrażać, urażać; naruszać (prawo), wykraczać (przeciw); popełniać (przewinienie)
rozpocznij naukę
to offend (against)

nagi, goły; obnażony.
rozpocznij naukę
nude (photo)

napisać do kogoś sms'a
rozpocznij naukę
to text somebody

przetwarzanie powtórne śmieci; zawracanie do obiegu, powtórne wykorzystanie (np. makulatury do produkcji papieru)
rozpocznij naukę
recycling

dylemat; problem; kłopot
rozpocznij naukę
dilemma

współmieszkaniec (w domu)
rozpocznij naukę
housemate

wydać imprezę
rozpocznij naukę
to throw a party

obwoluta, okładka, opakowanie
rozpocznij naukę
food wrappers

faworyzować, sprzyjać, ułatwiać, zaszczycać (kogoś swoją obecnością), darzyć względami, dawać pierwszeństwo
rozpocznij naukę
to favour

przez cały czas, całkowicie, kompletnie, wszędzie
rozpocznij naukę
throughout

podwórko za domem
rozpocznij naukę
backyard

w dół, na dół, ze schodów; na dole
rozpocznij naukę
downstairs

(US) śmiecie, odpadki, (pot.) głupstwa, bzdury, (komp.) niepotrzebne dane w pamięci komputera
rozpocznij naukę
garbage

pojemnik/kontener na śmieci
rozpocznij naukę
dumpster

zawartość, treść; zadowolony, szczęśliwy, ukontentowany
rozpocznij naukę
content

nadający się do odzysku; podlegający recyklingowi; przetwarzalny
rozpocznij naukę
recyclable


posegregować; kwalifikować
rozpocznij naukę
to sort

ekstra; dodatek; dodatkowy
rozpocznij naukę
extra

(pot.) kicz, szmira, chała, miernota, tandeciarz, prostak, (US) odpadki, śmiecie
rozpocznij naukę
trash

zapakować do worka/torby
rozpocznij naukę
to bag up

spać ze wszystkimi; sypiać ze wszystkimi dookoła (mieć wielu partnerów seksualnych)
rozpocznij naukę
to sleep around

być w połowie (drogi) czegoś
rozpocznij naukę
to be halfway through something

ocena (szkolna); stopień
rozpocznij naukę
grade

trójbój (sport.)
rozpocznij naukę
triathlon

być zaangażowanym w; być uwikłanym w
rozpocznij naukę
to be involved in

przyjazny, otwarty; wychodzący(poczta), opuszczający, uwychodzący, opuszczający, ustępujący
rozpocznij naukę
outgoing

dobrze wyglądający; przystojny/ładny
rozpocznij naukę
good-looking

mieć stosunek płciowy z kimś
rozpocznij naukę
to be intimate with somebody

wałęsać się, kręcić się
rozpocznij naukę
to fool around with somebody

"męska dziwka"
rozpocznij naukę
man-whore

okazać zainteresowanie daną osobą
rozpocznij naukę
to show an interest in somebody

przespać się z kimś
rozpocznij naukę
to sleep with somebody

w połowie drogi adj attr znajdujący się w połowie drogi; fig. połowiczny
rozpocznij naukę
halfway

sumienny, staranny, skrupulatny
rozpocznij naukę
conscientious

odmowa, odrzucenie (oferty), brak zgody
rozpocznij naukę
refusal

aptekarz, farmaceuta
rozpocznij naukę
pharmacist

wypełnić receptę na
rozpocznij naukę
to fill a prescription for

pigułki antykoncepcyjne (?)
rozpocznij naukę
birth control pills

etyka, zasady (system)
rozpocznij naukę
ethic

analiza/studium przypadku, studium, opracowanie
rozpocznij naukę
case study

środki antykoncepcyjne (doustne)
rozpocznij naukę
(oral) contraceptives

być na służbie/dyżurze
rozpocznij naukę
to be on duty

zamierzać coś zrobić
rozpocznij naukę
to intend to do something

odpowiedzieć twierdząco
rozpocznij naukę
to reply in the affirmative

potwierdzający, potakujący, twierdzący
rozpocznij naukę
affirmative

to be kidding

pobożny, szczery, gorliwy
rozpocznij naukę
devout

kończyć (się); zawierać; wnioskować
rozpocznij naukę
to conclude that

wydawać, rozdzielać, dysponować; wymierzać (sprawiedliwość); udzielać dyspensy; (o lekarstwach) sporządzać i wydawać; obchodzić się (with sth bez czegoś)
rozpocznij naukę
to dispense

zrealizować receptę (?)
rozpocznij naukę
to transfer the prescription

recepta, przepis, lekarstwo, zalecenie, nakaz
rozpocznij naukę
prescription

przenosić, przekazywać, przelewać, przerzucać, cedować, transferować
rozpocznij naukę
to transfer

niesprawiedliwy, krzywdzący, bezprawny, nieuczciwy
rozpocznij naukę
wrongful (beahviour)

stanowić, tworzyć, składać (się na), konstytuować, mieć kształty
rozpocznij naukę
to constitute

brać udział w
rozpocznij naukę
to participate in

znacząco, istotnie
rozpocznij naukę
significantly

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

przed czymś, wcześniej od; uprzedni, wcześniejszy, poprzedzający, ważniejszy
rozpocznij naukę
prior to

a manager who supervises the sales activity for a district
rozpocznij naukę
district manager

skarga, zażalenie
rozpocznij naukę
complaint

dział, sekcja, wydział; ministerstwo
rozpocznij naukę
department

rozporządzenie, przepis, nakaz, regulacja, regulowanie, regulamin, kierowanie, kontrolowani
rozpocznij naukę
regulation

farmacja, apteka
rozpocznij naukę
pharmacy

komisja egzaminacyjna
rozpocznij naukę
examining board

prawo administracyjne
rozpocznij naukę
administrative law

ćwiczyć, praktykować; poruszać; wykonywać, pełnić; zaprzątać (umysł, uwagę), niepokoić; sprawować (władzę)' wykazywać
rozpocznij naukę
to exercise (an objection)

zarzut; sprzeciw; przeszkoda
rozpocznij naukę
objection

zapewniać, gwarantować
rozpocznij naukę
to ensure

alternatywny, inny; alternatywa, inne rozwiązanie/sposób/wyjście
rozpocznij naukę
alternative (to)

mechanizm; procedura, sposób
rozpocznij naukę
mechanism (for)

leczenie, leki, lekarstwa
rozpocznij naukę
medication

opcja, możliwość (wyboru
rozpocznij naukę
option

otrzymywać, osiągać, uzyskiwać, dostawać, utrzymywać się (o sytuacji), obowiązywać, panować, istnieć
rozpocznij naukę
to obtain

conduct

dobro, dobrobyt, opieka społeczna
rozpocznij naukę
welfare

bezpieczeństwo, pewność, osłona
rozpocznij naukę
safety

znacznie, poważnie, istotnie, zasadniczo
rozpocznij naukę
substantially

odstępować; odbiegać (od tematu)
rozpocznij naukę
to depart form

skrzywdzić; wyrządzić krzywdę
rozpocznij naukę
to harm

panujący, rządzący, u władzy; decyzja, werdykt, orzeczenie; postanowienie
rozpocznij naukę
ruling

licencja, koncesja; pozwolenie
rozpocznij naukę
licence

wykonywać (utwór), dokonywać, działać, spełniać, odgrywać (rolę), odprawiać, występować (na scenie), odtwarzać (rolę)
rozpocznij naukę
to notify

wykonywać (utwór), dokonywać, działać, spełniać, odgrywać (rolę), odprawiać, występować (na scenie), odtwarzać (rolę)
rozpocznij naukę
to perform

access to

odmawiać; nie zgadzać się (na coś)
rozpocznij naukę
to decline to dosomething

na podstawie
rozpocznij naukę
on the basis of

zawodowy; profesjonalny; fachowy
rozpocznij naukę
professional

usługa; obsługa; serwis
rozpocznij naukę
servicee

obowiązek, powinność; służba, dyżur; cło
rozpocznij naukę
duty

świadome macierzyństwo, planowanie rodziny; antykoncepcja; regulacja rodziny
rozpocznij naukę
birth control

ustny; doustny
rozpocznij naukę
oral

chemistry

wino/piwo płynęło strumieniami
rozpocznij naukę
the wine/beer flowed freely


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.