Phrasal Verbs

 0    339 fiszek    fishka4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

odpowiadać niegrzecznie, pyskować, odwarknąć (How dare you answer back like that?!)

answer for sb/sth
rozpocznij naukę
odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność, ręczyć za (You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!)

ask after sb
rozpocznij naukę
pytać o kogoś, dopytywać sie (He seems to be really interested - he keeps asking after you.)

zaprosić kogoś (do kina, restauracji)(You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!)

back sb/sth up
rozpocznij naukę
popierać, potwierdzać (Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?)

wycofywać się (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.)

odwołać (np. spotkanie) (They had to call the meeting off because their partners asked for more time to decide on conditions.)

1. zepsuć się (They got caught quite easily as their runaway car broke down after few miles.) 2. załamywać się, kończyć się niepowodzeniem 3. rozkładać na czynniki pierwsze (analizować)

poszukiwać, gonić, ścigać (John is after a job in marketing.)

break up (with sb)
rozpocznij naukę
zerwać z kimś (I didn't know Leven has broken up with Joe!)

wybuchać (He burst out laughing when he heard this joke for the first time.) krzyknąć; wykrzyknąć

opiekować się, troszczyć (She cares for her younger sister.)

wypełniać, wykonać, zrealizować (I hope she will carry out her research as it may be a real breakthrough.)

zgłosić się do odprawy (All the passengers should check in one hour before the departure.)

odznaczyć; usunąć zaznaczenie (np. na liście) (Please check off all the names on the list to make sure everyone's present.)

1. sprawdzać (Can somebody check out who is at the door?) 2. wymeldowywać się (z hotelu)

check up on sth/sb
rozpocznij naukę
1. patrzeć (komuś) na ręce (nadzorować, czuwać nad czymś) 2. sprawdzić, czy wszystko jest w porządku; sprawdzić, co się dzieje

1. posprzątać (Clean up your room before you leave.) 2. pobić (kogoś) (pokonać kogoś)

clear sth out
rozpocznij naukę
1. posprzątać dokładnie (Next weekend I'm gonna finally clear my wardrobe out.) 2. zmywać się; spadać (wyjść)

1. przejaśniać się (o pogodzie), 2. posprzątać; sprzątać (np. pokój) 3. wyjaśniać, rozwiązywać 4. przechodzić (o chorobie)

1. zachmurzyć się (As the sky clouded over, we had to resign from sunbathing that day.) 2. (o oczach) zachodzić mgłą (his eyes clouded over, he twitched and then died.) 3. (o wyrazie twarzy) spochmurnieć

zdarzać się (He said he had no idea how all these things may have come about in his company.)

1. sprawiać wrażenie (John came across as being an extremely shy person.) 2. dać; zapłacić 3. natknąć się (na coś); spotkać (coś); znaleźć (coś) 4. rozłożyć nogi; ściągnąć majtki; pójść na całość (zgodzić się na stosunek)(You kiss me as though you're going to come across, but then you say no.)

rozpadać się (We need a new bed, the old one is coming apart.)

wracać (Don't wait for me, I don't know when I'll be coming back.)

pojawiać się, ukazywać się (The first issue of this newspaper came out in 1956.)

polegać na (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public transport.)

depend on sth
rozpocznij naukę
zależeć (od czegoś)

zanikać, cichnąć

wymierać, zanikać

do away with sth
rozpocznij naukę
1. pozbywać się 2. zlikwidować, znieść, zakazać

radzić sobie bez czegoś (I'm afraid she'll have to do without my help.)

wpaść (z wizytą) (Do not hesitate to drop in whenever you're in the neighbourhood.)

rzucać szkołę (przestać uczęszczać do szkoły) (I have decided not to drop out of school. I'm going to continue.)

zjeść na mieście (Do you feel like eating out today's evening?)

rozpadać się (Her relationship fell apart after two years. When Mark left Eve, her whole world fell apart.)

fall for sb/sth
rozpocznij naukę
zakochać się (I fell for her the moment I saw her for the first time.)

oddawać (w walce, bójce) (Don't stand like this! Fight back!)

wypełniać (Please fill in the application form.)

fill (sth) up
rozpocznij naukę
wypełnić, zapełnić (The room was filled up with people.)

dowiedzieć się (Did you find out how much he had paid?)

fool around/about
rozpocznij naukę
wygłupiać się (Stop fooling around with the knife or you'll get hurt)

uciec

get away with sth
rozpocznij naukę
uchodzić na sucho (We all knew he was lying but he managed to get away with it.)

1. wracać 2. odzyskiwać

1. zasmucać, przygnębiać 2. notować; zapisywać 3. udać się gdzieś; pojechać gdzieś (I'll get down there in the morning.)

1. przychodzić, przyjeżdżać 2. wsiadać, wchodzić

1. wysiadać, wychodzić 2. zdejmować (ubranie) 3. odwalić się; odczepić się

1. radzić sobie (How is she getting on in the marketing course?) 2. być w dobrych stosunkach 3. kontynuować (coś) 4. przechodzić (do czegoś) 5. kontaktować się (z kimś); skontaktować się

1. wysiadać 2. wynosić się 3. wychodzić, spotykać się z ludźmi 4. wychodzić na jaw 5. wykręcać się (You can get out of gym class if you say you have a headache.)

1. dochodzić do siebie, pogodzić się z czymś 2. znaleźć rozwiązanie problemu 3. przekazać (It may be difficult to get over these ideas to everyone.)

get round/around
rozpocznij naukę
1. ominąć problem, znaleźć rozwiązanie (We still have to get around the lack of resources.) 2. zabierać się (za coś) (I never got round to taking my driving test.)

1. poradzić sobie z czymś, przejść przez coś 2. łaczyć (rozmowę telefoniczną) 2. wytłumaczyć; pozwolić zrozumieć

get together (with sb)
rozpocznij naukę
spotykać się (Let's get together and talk about it.)

wstawać

1. prowadzić pannę młodą do ołtarza 2. wyjawiać; wyjawić; zdradzić (np. sekret) 3. rozdawać; rozdać; rozdzielać

oddawać

1. poddawać się komuś, czemuś 2. dać (komuś) (czemuś) spokój (poddać się, zrezygnować z czegoś)

1. rozdawać (Could you give out the leaflets to everyone?) 2. wyczerpywać się 3. wydzielać; wydawać (o zapachu, cieple, świetle etc.)

1. poddawać się 2. przestać coś robić

1. rozpoczynać (We can't go ahead with the project without him.) 2. proszę bardzo!; śmiało!; działaj!; kontynuuj!

wyjeżdżać, iść (sobie)

wracać

1. upływać (czas) (As time went by, her fear grew more and more.), 2. przechodzić (She was standing at the window and watching people go by.) 3. kierować się (regułą)

1. spadać 2. zatonąć (o statku) 3. ułożyć się do snu 4. psuć się; mieć usterkę

1. wybuchać 2. wyłączać się, gasnąć 3. (o jedzeniu) psuć się 4. wypadać (źle/dobrze)

1. kontynuować, trwać 2. (sztuce teatralnej) mieć premierę; rozpoczynać pokazy

1. wychodzić, wyjeżdżać 2. gasnąć 3. chodzić ze sobą, spotykać się

go through sth
rozpocznij naukę
przechodzić przez coś, cierpieć

1. pasować do siebie (In my opinion the dark shirt and this tie go together perfectly.) 2. iść w parze (np. o zjawiskach)

1. zatonąć 2. plajtować

1. rosnąć (The price of bread has gone up again) 2. iść na górę; iść w górę

1. pasować (White wine best goes with fish) 2. towarzyszyć, dziać się jako skutek czegoś (Riots usually go with unnecessary bloodshed.)

obywać się bez czegoś (You'll have to go without bonus this month.)

dorastać

oddawać, wręczać (Please finish writing and hand in the essays.)

wydawać, wręczać, rozpowszechniać (My job is to stand on the pavement and hand out leaflets to people.)

1. czekać przez chwilę 2. trzymać się

odkładać słuchawkę (She was so annoying that I just hung up.)

iść/jechać w określonym kierunku, zmierzać do (The troops were heading for the capital city)

otrzymywać od kogoś wiadomość (I haven't heard from him for ages)

odgryźć się (You have to hit back after what he's told you.)

powstrzymywać, zatrzymywać (Bodyguards had to hold back the crowd as Madonna stepped out of the car.)

czekać chwilę (Hold on a second, I'm almost ready.)

pośpieszyć się

przyłączać się

trzymać się z daleka od czegoś

kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy

keep up (with)
rozpocznij naukę
nadążać, być na bieżąco (I can't keep up with computers, it's all changing too fast for me.)

rozpoczynać mecz (piłki nożnej) (What time do they kick off?)

opuszczać, pomijać (Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out.)

zawodzić

opiekować się, pilnować

rozglądać się (Look around and check if you find something interesting for you.)

przyglądać się, patrzeć

spoglądać w przeszłość (When I look back, I must admit that I don't regret anything in my life.)

look forward to
rozpocznij naukę
cieszyć sie na coś, bardzo czekać na (I'm looking forward to hearing from you soon.)

badać, przyglądać się (The police are looking into the cause of the accident.)

1. uważać 2. wyglądać (np. przez okno)

look through
rozpocznij naukę
przeglądać; wertować; kartkować (She looked through the fashion magazines but found nothing interesting.)

sprawdzać (Could someone look up this word in a dictionary?)

poruszać się w kierunku czegoś (He tried to make for the exit but was too drunk to reach it.)

być stworzonym dla kogoś/siebie (Mary and Paul seem to be made for each other.)

myśleć o, sądzić o (What do you make of Peter? I think he's very intelligent.)

1. robić makijaż (I always make up before I leave house.) 2. wymyśleć (I wouldn't believe her! I bet she has made the story up!) 3. wynagradzać (coś komuś); zadośćuczynić

mess about/around
rozpocznij naukę
nie robić nic specjalnego, kręcić się bez celu (Will you stop messing around and start working?)

wprowadzać się

wyprowadzać się

umierać, odchodzić

przechodzić, przejeżdżać obok (Every day I pass by this shop when I'm on my way to work.)

zemdleć

1. podnosić 2. odebrać, zabrać 3. nauczyć się (bez formalnych lekcji) (I picked up a lot of new words during my trip to London.)

podłączyć (np. do kontaktu)

zburzyć (They had to pull down the old building to built a new shopping centre there.)

1. wjeżdżać na stację (The train from Manchester is pulling in on platform 1.) 2. zjeżdżać na pobocze

1. wyjeżdżać ze stacji (A train has just pulled out of the station.) 2. włączać się do ruchu

zatrzymać się, zaparkować (A blue car has just pulled up near the cinema.)

1. odłożyć na miejsce 2. odkładać 3. cofać wskazówki zegara, przestawiać godzinę

przesunąć wskazówkę do przodu, zmienić czas na późniejszy

1. kłaść 2. ośmieszać kogoś, upokarzać

odkładać, przełożyć na inny termin

1. zakładać (na siebie) 2. zapalić (światło) (Put on the light please.)

gasić (światło, ogień, etc.) (Put out the lights, I'm tired and want to go sleep. Put the cigarette out, it's non-smoking area.)

znosić (How do you put up with him? He's so irritating.)

czytać na głos (ow I will read out the names of our competition winners.)

odnosić się, być powiązanym (This book relates to the case of JFK's assasination.)

zadzwonić ponownie (She can't talk at the moment, can you ring back later?)

dzwonić, telefonować (Ring me up in the evening.)

zaokrąglić w górę (Round it up to 50 zlotys, please.)

zaokrąglać w dół (They rounded it down to $3000.)

wykluczyć (The police had ruled him out as a suspect.)

spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem (She run across her old love when she was buying present for her husband.)

uciekać

1. potkać kogoś przypadkiem (You won't believe whom I ran into this morning!) 2. natrafiać (You'll run into problems if you take this case.)

kończyć się, brakować

podbiec

zepsuć, zniszczyć

odprowadzać kogoś (All my friends came to see me off at the airport.)

przejrzeć (podstęp) (I didn't see her through and now I'm toasted.)

wyprzedawać

wysyłać, nadsyłać (Please send in application forms before the end of the month.)

wyruszyć, rozpocząć podróż (We set off early in the morning)

wyruszać, rozpoczynać podróż (We are planning to set out at about 8)

osiedlić się, zamieszkać na stałe

zastrzelić, zestrzelić

wpisać na listę

wypisać się

zapisać się

pojawiać się

zwalniać

mówić za kogoś

przyspieszać

rozejść się (I'm not with Susan any more, we split up two weeks ago.)

odsunąć się

1. być w gotowości (The antiterrorist squads are standing by behind this building) 2. pomagać; okazywać pomoc 3. popierać

1. oznaczać (o inicjałach) 2. kandydować 3. popierać; występować w obronie (czegoś)

zaczynać coś od nowa

nie kłaść się, iść do łóżka później (Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play.)

bronić się, zaatakować kogoś (If we attack them, they will strike back for sure.)

podsumować

włączać

wyłączyć

zaskoczyć (I was taken aback when I heard Sue married Tom.)

1. być podobnym (do kogoś w rodzinie) (Peter takes after his father, he's very tall.) 2. gonić (kogoś); puścić się w pogoń za (kimś)

1. wystartować 2. naśladować, parodiować (She is really good at taking her teacher off.) 3. zdejmować, ściągać

usuwać

1. zatrudniać (Our company wants to take on two new programmers.) 2. przyjmować na siebie (odpowiedzialność) 3. zająć się (czymś); zajmować się (czymś)

przejmować (obowiązki)

brać/zabierać się za coś

wyśledzić, wytropić (They managed to track down that stolen jewellry from the Royal Collection.)

odrzucić (propozycję) (Mark asked Susan to marry him but she turned him down.)

wyłączać

włączać

okazać się (It turned out that we've bought the same skirt.)

zwracać się (z prośbą) (He turned to the judge to postpone the date of the trial.)

pojawić się, znaleźć się (He disappeared as quick as he had turned up.)

identify with
rozpocznij naukę
utożsamiać się (Many girls try to identify with their idols.)

zmywać

uważać

pochłaniać, zagłębiać się (After having her first baby, she was totally immersed in family life.)

impose sth on/upon
rozpocznij naukę
narzucać coś (Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans.)

zapisywać

folgować sobie/ pozwalać sobie na coś (I indulged in a cup of hot chocolate in the morning.)

inform on sb
rozpocznij naukę
informować/donosić

infringe on/upon
rozpocznij naukę
naruszać/łamać (This new law will infringe on freedom of speech, I'm afraid)

inquire into
rozpocznij naukę
wypytywać o coś/badać/dochodzić (The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail.)

insist on/upon
rozpocznij naukę
domagać się/upierać się (Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer's questions.)

interfere with
rozpocznij naukę
majstrować przy czymś/zakłócać (I don't want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home.)

palić się do zrobienia czegoś/nie móc się doczekać (I was itching for the lesson to end, as we were supposed to have a match right after it.)

wyszarpnąć/ wyciągnąć (He fought for a while with the cord but finally yanked out the plug from the socket.)

zmusić kogoś, przycisnąć (She told us just the news - we will need to nail her down to reveal more details.)

nazwać po kimś (Jacky was named after her grandmother.)

zawęzić (We wanted to narrow down the list of candidates for the elections.)

przysnąć, zdrzemnąć się (He usually nods off in front of the TV.)

nose about/around
rozpocznij naukę
szukać/węszyć (Call the security! Somebody was nosing around in my office.)

notować/zapisywać (Please note down the following emergency numbers.)

sprzeciwiać się, oponować (The President objected to the idea of further cuts in defence spending.)

trzymać się (np. zasad) (If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled.)

dążyć do czegoś/być skierowanym na coś (Most of his books are aimed at teenager readers)

associate with
rozpocznij naukę
łączyć /wiązać coś z czymś (It's ridiculous to associate happiness with full bank account...)

liczyć na coś (Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn't get it.)

pobić kogoś/ poturbować (He was dragged out of the car and beaten up by the street gang.)

pochylić się (Johnny! Bend down and do your shoelaces.)

blend in/into
rozpocznij naukę
wtapiać się (Chameleons can blend in with their surroundings.)

boss about/ round
rozpocznij naukę
rządzić/ dyrygować kimś (I hate when somebody wants to boss me around!)

wyłamać się (He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio.)

1. uciec z więzienia 2. wybuchać (o wojnie lub epidemii)

break through
rozpocznij naukę
przełamać coś/ przedrzeć się (The soldiers are reported to successfully break through the enemy's trenches.)

breeze into (the building, etc
rozpocznij naukę
wchodzić gdzieś pewnie (She usually breezes into the meeting and shares her opinions with everybody present.)

breeze through
rozpocznij naukę
przejść przez coś z łatwością (He breezed through the university entrance exams.)

rozjaśnić, upiększyć (She put some flowers to the vase to brighten the room up.)

spowodować (Now we can just wait what these changes will bring about.)

bring sb around/round
rozpocznij naukę
ocucić (We tried to bring her round but in vain.)

przywrócić

obalić (The present acute crisis in economy may bring the government down.)

bring together
rozpocznij naukę
pogodzić/ polepszyć stosunki (The disaster brought the local community together.)

wychować (She was brought up to respect other people.)

zignorować, odrzucić (He brushed aside his advisor's ideas and consequently lost the campaign.)

podszlifować, odświeżyć (umiejętności) (He went to France to brush up on his French before the exam.)

spotkać, 'wpaść' na kogoś (I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed.)

opatulić (he bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet.)

wtargnąć (The crowd burst in the palace and started the plunder.)

wtrącać się, mieszać do czegoś (She got mad as he butted in once again with his stupid remarks.)

zapiąć guziki (Button up Billy, will you? It's quite cold today.)

wpaść do kogoś (Call in for a cup of coffee when you are in town.)

uspokoić się (They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down.)

kontynuować (The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation.)

dogonić, dorównać (You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.)

zdradzać (żonę/męża) (She had a nervous breakdown when she discovered that her husband has been cheating on her.)

rozchmurzyć się, poweseleć (She went to the hairdresser to cheer herself up after the test.)

chew sth over
rozpocznij naukę
rozgryźć coś, 'przeżuć' (OK. There is no need to hurry - you can just chew it over and give the answer next week.)

'wyluzować'

zrzucić się (We all chipped in for our parents' present.)

spaść (This shelf is overloaded! It may come down any minute!)

come around/round
rozpocznij naukę
odzyskać przytomność (As she was the only witness of the accident, the police officer waited till she came round to ask her some questions.)

come down on
rozpocznij naukę
ostro coś krytykować/ 'zjechać' (The press came down on his new play.)

come down with
rozpocznij naukę
zachorować (He came down with flu and had to stay in bed.)

rozluźnić się, zrelaksować (I like to wind down watching movies with my friends.)

come out with
rozpocznij naukę
wyskakiwać z czymś (She came out with her accusations quite unexpectedly.)

liczyć na kogoś (

skreślić, wykreślić (Your essay is too long - cross some sentences out.)

przytulić się (I often cuddle up to my pony when I feel unhappy.)

ograniczyć coś (I try to cut down on sweets and coffee)

ograniczyć, skrócić (I think you should cut down hours you spend in front of computer screen.)

1. zajechać drogę (He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him.) 2. wtrącić się, przerwać (She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.)

odciąć (Electricity has been cut off for the whole week.)

zajmować się, radzić sobie z czymś (Do you think you can deal with this sort of problem?)

zdecydować się na coś

zagłębiać się (I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful.)

pozbawić czegoś (Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.)

poświęcać się (She devoted all her life to fighting for human rights.)

'dokopać się' do informacji (I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed.)

zapiąć, zasunąć (Could you help me do up my dress?)

odwlec, odciągnąć (Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise.)

podrzucić kogoś gdzieś po drodze (I'm going to the city centre now, so if you want I can drop you off to the library.)

rozpamiętywać coś (Jimmy! Stop moaning and dwelling on your past mistakes! The show must go on!)

zanikać (The ink writing has faded away and now it is barely visible.)

zostawać z tyłu (The horse started the race quite promising but then fell behind on the last bend. Tom has fallen behind in his English recently.)

pokłócić się (i zerwać znajomość) (I haven't seen him since we fell out last week. And I don't think I want to...)

współczuć (We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts.)

focus on/upon
rozpocznij naukę
koncentrować się (His research focuses on developing new information technologies.)

składać (You can fold the map up - I know where we are.)

frolic about/around
rozpocznij naukę
wygłupiać się, bawić (He loves frolicking around with his dog.)

spędzać czas

mieć przy sobie (Do you have any money on you?)

podgrzać (His rude answer heated up the discussion.)

opóźniać (The flight to London was held up due to bad weather conditions.)

podłączyć (Have you hooked up to the Internet yet?)

wyciszyć (sprawę, aferę) (The government will do anything to hush it up as one of the ministers was involved in the case.)

zapisać coś szybko (She called the helpline and jotted down a few telephone numbers.)

relaksować się (Tonight I just want to kick back in front of TV.)

zrzucić buty (She rushed into the house, kicked off her shoes and ran upstairs.)

potrącić (o samochodzie) (She is in hospital after being knocked down by a car.)

zwalać z nóg (All these drinks yesterday just knocked me out. His doctor gave him some tranquilizers that have knocked him down.)

knuckle down
rozpocznij naukę
przysiąść nad czymś (He usually does nothing all year round and knuckles down right before the exam.)

'wylądować' (He landed up living in a cardbox under the bridge.)

lavish on/upon
rozpocznij naukę
nie szczędzić, nie żałować (His parents lavish a lot of money and attention on his education.)

zwalniać (Many people working in this factory were laid off without previous notice.)

ustawić w rzędzie (She lined up her books on the shelf.)

zasypać, zapełnić (His inaugural speech was littered with cliches and empty rhetoric.)

look down on sb
rozpocznij naukę
pogardzać, parzeć z góry (She looks down on people of lower financial status than hers.)

szukać

'wisieć' nad kimś (I can't fully relax with my exams looming ahead.)

wyłaniać się, majaczyć (The castle's gloomy silhouette loomed up in the horizon.)

zrozumieć, dostrzec, dosłyszeć (I know this song but they sing so fast that I have never managed to make the words out.)

nadrabiać, rekompensować (She spends so much probably making up for the years when she was penniless.)

pasować, zgadzać się (They will have to be interrogated once again as their stories proved not to match up.)

topić (Put some butter on the pan and wait till it melts down. Then add onion rings.)

wtapiać się (She watched him for a while but then he merged in the crowd.)

wymierzać (The court meted out such severe penalty that even the victim was stunned.)

eksperymentować (Do not mess with mixing alcohol.)

mess with sb
rozpocznij naukę
zadzierać z kimś

myśleć, zastanawiać się (I hate going shopping with her! She mulls over everything for hours and then buys nothing.

przekazać (Have you passed on the message I sent you?)

oddać dług

odpłacić się, odegrać się (I'm going to pay him back for all these stinging remarks.)

spłacić (I hope to pay this loan off before the deadline.)

wybrać (We spent hours looking for presents and finally picked out some books.)

przycisnąć kogoś (He didn't tell me much. We will need to pin him down to details.)

wkurzać (slang) (She was absolutely pissed off with his behaviour.)

wskazać, zwrócić uwagę (She pointed out common writing mistakes her students should be aware of.)

szlifować, odświeżyć (His Spanish is not bad but he should polish it up a bit.)

złożyć na karb czegoś (She was unbearable yesterday but we put it down to the problems she has in her marriage.)

odstręczać, zniechęcać (Oh yeah, he is handsome but his manners put me off!)

ględzić, rozwlekać (I almost fell asleep when he started rambling on about his childhood.)

sięgnąć po coś (Could you reach out to press this button, please.)

sprowadzać, doprowadzać do (Their accusations reduced her to tears)

wspominać, odnosić się do czegoś (In his academic writning he always refers to Profesor Johnson's research.)

rely on/upon
rozpocznij naukę
polegać na (He relies on her common sense in situations like this one.)

przypominać, kojarzyć (She reminds me of a girl I knew years ago)

uciec się do czegoś (To gain their goals they even resorted to violence.)

skutkować (His negligence resulted in severe health problems)

wytrzeć (You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub it out and write once again.)

'zjechać' (The press will run the Congress down for passing this bill.)

sail through
rozpocznij naukę
zrobić coś z łatwością (She sailed through all the examinations. We sailed through the passport control.)

zaoszczędzić (I want to save up for a new computer)

scribble down
rozpocznij naukę
nabazgrać, bazgrać (You can't scribble down like that - nobody can read it.)

popisywać się, przechwalać się (What a jerk! All he can do is just showing off!)

wymknąć się (Go for it! Don't let that opportunity slip away!)

porządkować, rozwiązywać (problem) (She needs to sort out things concerning their relationship)

'szarpnąć się', zaszaleć (She needed some entertainment so decided to splash out in the city centre.)

rozciągać się (The forests spread out to the horizon.)

stawiać na szali, ryzykować (He staked his own reputation on and decided to support the strike.)

stand up for
rozpocznij naukę
trwać przy swoich przekonaniach, zasadach (You should always stand up for your beliefs.)

zapobiec czemuś (In this climate you should drink a lot of water to stave off dehydration.)

wyrastać z czegoś, mieć początek (His shyness stems from his low self-esteem.)

trzymać się czegoś (It looks yummy but I need to stick to my diet, you know...)

zaopatrzyć się (I think we should stock up with beer - your friends are coming tonight...)

zniżać się do czegoś (I don't think Sally would stoop to sharing the details of their intimate life with tabloids.)

nabierać (She was taken in by his lofty promises.)

polubić (I took to her the moment I saw her smile.)

odróżnić (They ceased fire as it was too dark to tell allies apart from enemies.)

opierniczyć (He told me off for not being ready with the project yet.)

dorzucić coś gratis (If you buy this coat, madam, we will throw the gloves in.)

lądować (The plane touched down safely and on time.)

szmuglować, rozprowadzać (They were charged with trafficking in drugs.)

pociągać za sobą (This street fight may trigger off more serious events.)

turn in/into
rozpocznij naukę
zamienić się w, przeistoczyć się (You wouldn't recognize her - she has turned into a dedicated women rights fighter.)

obudzić się (He woke up too late and had to leave without breakfast.)


Komentarze:

Kub napisał: 2012-11-18 12:06:04
I jeszcze z przykładami! No rewelacja normalnie :)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.