PODSTAWY FINANSÓW

 0    9 fiszek    doris647
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Instytucje finansowe
rozpocznij naukę
Instytucje, których przedmiotem działania jest utrzymywanie i obrót instrumentami finansowymi.
Instytucje emitujące instrumenty finansowe
rozpocznij naukę
1. Instytucje emitujące pieniądz 2. Instytucje emitujące inne instrumenty finansowe(instrumenty nie będące pieniądzem) np. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne
rozpocznij naukę
Inwestorzy instytucjonalni, których przedmiotem działania jest lokowanie środków zgromadzonych od podmiotów.
Podział funduszy inwestycyjnych
rozpocznij naukę
1. ze względu na przedmiot obrotu 2. ze względu na formę prawną funduszu
Fundusz inwestycyjny otwarty
rozpocznij naukę
Fundusz, który na żądanie uczestnika funduszu zbywa lub odkupuje jednostki uczestnictwa.(zmienny)
Fundusz inwestycyjny zamknięty
rozpocznij naukę
Fundusz, który emituje certyfikaty jednostek uczestnictwa.(stały)
Rynki finansowe
rozpocznij naukę
Rynki na których przedmiotem są instrumenty finansowe.
Podział rynków finansowych
rozpocznij naukę
1. ze względu na przedmiot obrotu: a) Rynek kapitałowy-rynek na, którym przedmiotem obrotu są instrumenty kapitałowe(długoterminowe) b)Rynek pieniężny- rynek na, którym przedmiotem obrotu są instrumenty pieniężne(krótkoterminowe do 1 roku) c)Rynek walutowy- rynek na, którym dokonuje się tranzakcji kupna-sprzedaży walut różnych państw. 2. ze względu na cel dokonania transakcji Rynek finansowy: a) Rynek pierwotny-wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu. Cel-pozyskanie kapitału; Uczestnicy-em
Zasady funkcjonowania rynku finansowego
rozpocznij naukę
1. Sformalizowane-opisane w przepisach zasady ogólnie obowiązujące i egzekwowane z mocy prawa.(ustawa, regulamin, rozporządzenia, akty prawne, zarządzenia) 2. Niesformalizowane-niepisane, mają charakter zwyczajowy a jeśli są zapisane to nie mają ogólnie obowiązującej mocy prawnej i mogą to być wewnętrzne zarządzenia i regulaminy instytucji finansowej.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.