Business English - Transport and Distribution

 0    15 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ładunek, fracht
Ten ładunek jet płatny przy odbiorze.
rozpocznij naukę
freight
This freight is payable upon final delivery.
załadunek, zaokrętowanie
Zaokrętowanie pasażerów odbywało się sprawnie pomimo złej pogody.
rozpocznij naukę
embarkation
The embarkation of the passengers went smoothly despite the bad weather.
koszty dostawy
strona ponosząca koszty dostawy jest zobowiązana ubezpieczyć transport.
rozpocznij naukę
delivery costs
The party incurring the delivery costs is obliged to insure the shipment.
ładunek
W przyszłym tygodniu dostaniemy ładunek indyjskiego jedwabiu.
rozpocznij naukę
cargo
We have a cargo of Indian silk arriving next week.
cło
Za artykuły komercyjne wwożone do kraju trzeba zapłacić cło.
rozpocznij naukę
customs
Customs have to be paid on commercial items entering the country.
zlecenie stałe
Onie mają stałe zlecenie na trzy worki cementu tygodniowo.
rozpocznij naukę
standing order
They have a standing order for three bags of cement a week.
rozprowadzać
Proszę rozprowadzić te ulotki wśród pracowników biura.
rozpocznij naukę
to distribute
Please distribute these leaflets amongst your office staff.
wysyłać
Wysłaliśmy tę paczkę wcześniej kurierem.
rozpocznij naukę
to dispatch
We dispatch the parcel earlier via courier.
brak w zaopatrzeniu
Strajk kierowców ciężarówek doprowadził do braków w zaopatrzeniu.
rozpocznij naukę
supply shortage
The lorry drivers strike led to supply shortages.
płatność gotówką przy odbiorze, za pobraniem
Klienci proszeni są o płatność gotówką przy odbiorze.
rozpocznij naukę
cash on delivery
All clients are requested to pay cash on delivery.
koszty dystrybucji
Cena bananów ma pójśc w górę z powodu wysokiej ceny transportu i kosztów dystrybucji.
rozpocznij naukę
distribution costs
The cost of bananas is set to increase, due to high shipment and distribution costs.
przesyłka, dostawa
W następnym tygodniu otrzymamy nową dostawę ubrań.
rozpocznij naukę
consignment
We will receive a new consignment of clothes next week.
nadmiar, nadwyżka
Te przedmioty są nadwyżką w stosunku do zapotrzebowania.
rozpocznij naukę
surplus
These items are all surplus to requirements.
przeniesienie, przemieszczenie
Przeniesienie wielu zakładów produkcyjnych do Europy Środkowej i Wschodniej spowodowało znaczny wzrost bezrobocia w Europie Zachodniej.
rozpocznij naukę
relocation
The relocation of many factories to Middle and Eastern Europe has caused widespread unemployment in westarn Europe.
kanał dystrybucyjny
Nasz firma ma własne, bardzo wydajne kanały dystrybucyjne.
rozpocznij naukę
channel of distribution
Our company has its very own effective channels of distribution.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.