27. DESKOWANIE DREWNIANE

 0    76 fiszek    kwietnic2
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
DESKOWANIE DREWNIANE
rozpocznij naukę
TIMBER FORMWORK
DESKI
rozpocznij naukę
BOARDS
WYKONAĆ SZCZELNE STYKI
rozpocznij naukę
JOINTS SHOULD BE MADE TIGHT
ODESKOWANIE
rozpocznij naukę
SHUTTRTING
OSZALOWANIE
rozpocznij naukę
SCHAINNG
LEGARY, RYGLE
rozpocznij naukę
JOISTS
NAKŁADKA, KLEPKA
rozpocznij naukę
FISH PLATE
PODSTEMPLOWANIE
rozpocznij naukę
PROPPING
KLAMRA BUDOWLANA,ŚCISK
rozpocznij naukę
CLAMP
STĘŻENIE UKOŚNE
rozpocznij naukę
SKEW BRACING
KLIN
rozpocznij naukę
WEDGE
PODWALINA
rozpocznij naukę
GROUND BEAM PLANK, SLEEPER
KRZYŻULEC
rozpocznij naukę
BRACE
STEMPEL
rozpocznij naukę
STAMP, PROP
DESKOWANIE, SZALOWANIE
rozpocznij naukę
FORMWORK, SHUTTERING
DESKOWANIE MUSI ZAPEWNIAĆ GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ BETONU
rozpocznij naukę
SHUTTERING SHOULD SECURE A SMOOTH FINISH TO THE RESULTANT CONCRETE SURFACE
ROZSZALOWANIE, ROZDESKOWANIE
rozpocznij naukę
STRIKING
ODSPOJENIE, DEMONTAŻ I USÓWANIE DESKOWANIA MUSI BYĆ WYKONANE BEZ UDERZEŃ I WSTRZĄSÓW
rozpocznij naukę
EASING, STRIKING AND REMOVING OF FORMWORK SHOULD BE DONE WITHOUT SHOCK OR VIBRATION
TERMIN ROZDESKOWANIA
rozpocznij naukę
STRIKING TIME
SZCZEGÓŁY
rozpocznij naukę
DETAILS
SZALOWANIE MOŻE BYC WYKONANE ZE STALI LUB DREWNA DESKOWANIE
rozpocznij naukę
FORMWORK MAY BE MADE IN STEEL OR TIMBER
DESKOWANIE TRACONE
rozpocznij naukę
PERMANENT SHUTTERING
TARCZA DESKOWANIA TADYCYJNEGO
rozpocznij naukę
SHUTTERBOARD
PŁYTA SZALUNKOWA STALOWA
rozpocznij naukę
STEEL SHUTTER
TOLERANCJE WYMIAROWE
rozpocznij naukę
TOLERANCES
ŚCIĄGACZ, NAPINACZ
rozpocznij naukę
TURNBUCKLE
WKŁADKA ROZPOROWA, ROZPÓRKA
rozpocznij naukę
SPACER
BOLEC ALBO PRĘT DO BANANÓW
rozpocznij naukę
BOLD OR ROD
DRUT ŚCIĄGAJĄCY
rozpocznij naukę
TIE PULING WIRE
NARZEDZIA DO BUDOWY DESKOWAŃ PATRZ NARZĘDZIA CIESIELSKIE I NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE
rozpocznij naukę
FOR FORMWORK TOOLS SEE CARPENTER'S TOOLS AND ELECTRIC TOOLS
DESKOWANIA NOWOCZESNE SYSTEMOWE
rozpocznij naukę
MODERN FORMWORKS
DESKOWANIE WIELOKROTNEGO UŻYCIA
rozpocznij naukę
REUSABLE FORMWORK
DESKOWANIE RUCHOME
rozpocznij naukę
MOBILE FORMWORK
DESKOWANIE PRZEJEZDNE, PRZETACZANE
rozpocznij naukę
TRAVELLING FORMWORK
DESKOWANIE WZNOSZĄCE SIĘ
rozpocznij naukę
CLIMBING FORMWORK
SYSTEMY DESKOWAŃ
rozpocznij naukę
FORMWORK SYSTEMS
DESKOWANIA STOLIKOWE STROPÓW
rozpocznij naukę
FLOOR TABLE FORMWORKS
DESKOWANIE ZE STALOWĄ RAMĄ
rozpocznij naukę
FORMWORK WITH STEEL FRAME
DŹWIGAREK DESKOWANIA
rozpocznij naukę
FORMWORK GIRDER
PŁYTA DESKOWANIA
rozpocznij naukę
FORMWORK SLAB
DŹWIGAR STALOWY
rozpocznij naukę
STEEL GIRDER
STĘŻENIE
rozpocznij naukę
DIAGONAL BRACE
PODSTAWKA ŚRUBOWA ID
rozpocznij naukę
SCREWED MANDREL
NAKRĘTKA SZYBKOOBROTOWA NA PODSTAWCE
rozpocznij naukę
QUICK JACK NUT
PODSTAWA ŚRUBOWA
rozpocznij naukę
BASE PLATE
RAMA STALOWA
rozpocznij naukę
STEEL FRAME
GŁOWICA
rozpocznij naukę
HEAD PLATE
ZAPREZENTOWANO TU SYSTEM DESKOWAŃ PERI WEDŁUG "DESKOWANIA INFORMATOR TECHNICZNY 2002"
rozpocznij naukę
HEAR ARE PRESENTED PERI SYSTEMS OF FORMWORKS BY "FORMWORK PERI HANDBOOK 2002"
DESKOWANIE DŹWIGARKOWE
rozpocznij naukę
GIRDER FORMWORK
GŁOWICA PRZELOTOWA
rozpocznij naukę
GLAWHEAD
GŁOWICA KRZYŻOWA
rozpocznij naukę
CROSSHEAD
PODPORA ALUMINIOWA
rozpocznij naukę
ALUMINIUM PROP
TRÓJNÓG UNIWERSALNY
rozpocznij naukę
UNIVERSAL TRIPOD
PANEL ALUMINIOWY STROPU
rozpocznij naukę
ALUMINIUM PANEL
GŁOWICA PODPOROWA
rozpocznij naukę
PROPHEAD
ALUMINIOWY DŹWIGAR PODŁUŻNY
rozpocznij naukę
ALUMINIUM MAIN BEAM
LEKKI ALUMINIOWY SYSTEM PANELOWY
rozpocznij naukę
LIGHT WEIGHT ALU PANEL SYSTEM
DŹWIGARKI DESKOWANIA
rozpocznij naukę
FORMWORK GIRDERS
UNIWERSALNE DESKOWANIE ŚCIAN
rozpocznij naukę
UNIVERSAL WALL FORMWORK
ELEMENT NORMALNY SZALUNKU
rozpocznij naukę
NORMAL PANEL
ZAMEK
rozpocznij naukę
COUPLER
ŚCIĄG
rozpocznij naukę
TIE ROD
NAROŻNIKOWY ELEMENT PRZEGUBOWY
rozpocznij naukę
ARTICULATED CORNR PANEL
POMOST BETONIARSKI
rozpocznij naukę
CONCRETE WORK PLATFORM
POMOST ROBOCZY
rozpocznij naukę
WORKING PLATFORM
POMOST WSPINAJĄCY SIĘ
rozpocznij naukę
CLIMBING PLATFORM
POMOST PODCIĄGANY
rozpocznij naukę
PULLED UP PLATFORM
DESKOWANIE ŚCIAN SYSTEMU ASP AUTOMATYCZNIE WSPINAJĄCE SIĘ
rozpocznij naukę
AUTOMATIC CLIMBING SYSTEM OF WALL FORMWORK ACS
DESKOWANIE SŁUPÓW PROSTOKĄTNYCH
rozpocznij naukę
RECTANGULAR COLUMN FORMWORK
OPATENTOWANY ZACISK, NAPINACZ
rozpocznij naukę
PATENTED CLAMPING
PRZYKŁAD
rozpocznij naukę
EXAMPLE
JARZMO DESKOWANIA SŁUPA
rozpocznij naukę
COLUMN FRAME
STALOWE FORMY SŁUPÓW OKRĄGŁYCH
rozpocznij naukę
CIRCULAR COLUMN FORMWORK IN STEEL
ŚREDNICE SŁUPÓW STOPNIOWANE CO 50 mm OD 250 DO 700
rozpocznij naukę
COLUMN DIAMATERS FROM 250 TO 700 IN 50 MM INCREMENTS
INNE SYSTEMY DESKOWAŃ
rozpocznij naukę
OTHER FORMWORK SYSTEMS
DESKOWANIE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU Z SZYBKIM ŁĄCZNIKIEM CLIP
rozpocznij naukę
THE ONE MAN FORMWORK SYSTEM WITH THE QUICK ACTION CLIP

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.