geografia - procesy, pojęcia

 0    30 fiszek    kampawlik9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
abrazja
rozpocznij naukę
proces erozyjny polegający na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry
diageneza
rozpocznij naukę
tworzenie skały zwięzłej ze skał luźnych polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych
adwekcja
rozpocznij naukę
przenoszenie pary wodnej w kierunku poziomym (między obszarami lądów i oceanów)
egzaracja
rozpocznij naukę
zdzieranie materiału podłoża skalnego przez lodowiec (detersja i detrakcja)
korazja
rozpocznij naukę
szlifowanie powierzchni skał wskutek uderzeń ziaren piasku niesionego przez wiatr
deflacja
rozpocznij naukę
przenoszenie przez wiatr piasków i pyłów
eworsja
rozpocznij naukę
pogłębianie dna rzeki spowodowane ruchem wirowym wody, w rezulatcie powstają zagłębienia, misy, kotły i nisze eworsyjne (np. pod wodospadem)
humifikacja
rozpocznij naukę
rozkład substancji organicznych pod wpływem edafonu
karling
rozpocznij naukę
szczyt o strzelistym kształcie wycięty przez wsteczną erozję glacjalną
kaldera
rozpocznij naukę
rozległa kotlina powstała w miejscu wybuchu wulkanu eksplozywnego
kaptaż
rozpocznij naukę
przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej
katarakta
rozpocznij naukę
rodzaj progu rzecznego zbudowanego ze skał bardzo odpornych na erozję (najczęściej krystalicznych), sąsiadujących ze skałami mniej odpornymi, wyżłobionymi głębiej przez rzekę
strefa kipieli
rozpocznij naukę
przybrzeżna strefa morza, w której załamują się fale
kometa
rozpocznij naukę
małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, posiada komę, czyli gazową otoczkę (tzw. warkocz)
lapilla
rozpocznij naukę
okruchy skalne wyrzucane przez wulkany do 6cm średnicy
lateryzacja
rozpocznij naukę
pełny rozkład glinokrzemianów w klimacie równikowym (wilgotnym i ciepłym) nadaje glebie czerwony kolor
melioracje
rozpocznij naukę
utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych w glebie przez jej nawadnianie lub odwadnianie
nadir
rozpocznij naukę
punkt przeciwny zenitowi
niwelacja
rozpocznij naukę
określanie wysokości w terenie za pomocą teodolitu i łaty mierniczej
ewaporacja
rozpocznij naukę
parowanie
peneplena
rozpocznij naukę
prawierównia
płaszczowina
rozpocznij naukę
zespół fałdów leżących oderwany od macierzystego podłoża i przesunięty nawet o kilka kilometrów na skutek poziomych nacisków bocznych
pływy syzygijne
rozpocznij naukę
największe pływy występujące w czasie pełni i nowiu kiedy sumuje się przyciąganie Słońca i Księżyca
pływy kwadrowe
rozpocznij naukę
mają miejsce w 1 i 3 kwadrze, kiedy oddziaływanie Księżyca jest częściowo zniwelowane przez Słońce
poljo
rozpocznij naukę
rozległa kotlina powstała z kilku uwałów, efekt krasu powierzchniowego, występują m.in. w Górach Dynarskich
ponor
rozpocznij naukę
miejsce w którym rzeka wpływa pod powierzchnię ziemi
procesy egzogeniczne
rozpocznij naukę
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zewnętrznymi, np. wietrzenie, erozja, ruchy masowe, diageneza.
procesy endogeniczne
rozpocznij naukę
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zwewnętrznymi, np. procesy sejsmiczne, wulkaniczne, górotwórcze.
PKB
rozpocznij naukę
produkt krajowy brutto
transpiracja
rozpocznij naukę
parowanie z powierzchni roślin i organizmów żywych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.