geografia - procesy, pojęcia

 0    30 fiszek    kampawlik9
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

proces erozyjny polegający na ścieraniu podłoża skalnego przez luźny materiał skalny przemieszczany przez prądy rzeczne i morskie, falowanie wód, przypływy i odpływy morskie, lodowce i wiatry

tworzenie skały zwięzłej ze skał luźnych polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych

przenoszenie pary wodnej w kierunku poziomym (między obszarami lądów i oceanów)

zdzieranie materiału podłoża skalnego przez lodowiec (detersja i detrakcja)

szlifowanie powierzchni skał wskutek uderzeń ziaren piasku niesionego przez wiatr

przenoszenie przez wiatr piasków i pyłów

pogłębianie dna rzeki spowodowane ruchem wirowym wody, w rezulatcie powstają zagłębienia, misy, kotły i nisze eworsyjne (np. pod wodospadem)

rozkład substancji organicznych pod wpływem edafonu

szczyt o strzelistym kształcie wycięty przez wsteczną erozję glacjalną

rozległa kotlina powstała w miejscu wybuchu wulkanu eksplozywnego

przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej

rodzaj progu rzecznego zbudowanego ze skał bardzo odpornych na erozję (najczęściej krystalicznych), sąsiadujących ze skałami mniej odpornymi, wyżłobionymi głębiej przez rzekę

strefa kipieli
rozpocznij naukę
przybrzeżna strefa morza, w której załamują się fale

małe ciało niebieskie poruszające się w układzie planetarnym, posiada komę, czyli gazową otoczkę (tzw. warkocz)

okruchy skalne wyrzucane przez wulkany do 6cm średnicy

pełny rozkład glinokrzemianów w klimacie równikowym (wilgotnym i ciepłym) nadaje glebie czerwony kolor

utrzymywanie prawidłowych stosunków wodnych w glebie przez jej nawadnianie lub odwadnianie

punkt przeciwny zenitowi

określanie wysokości w terenie za pomocą teodolitu i łaty mierniczej

parowanie

prawierównia

płaszczowina
rozpocznij naukę
zespół fałdów leżących oderwany od macierzystego podłoża i przesunięty nawet o kilka kilometrów na skutek poziomych nacisków bocznych

pływy syzygijne
rozpocznij naukę
największe pływy występujące w czasie pełni i nowiu kiedy sumuje się przyciąganie Słońca i Księżyca

pływy kwadrowe
rozpocznij naukę
mają miejsce w 1 i 3 kwadrze, kiedy oddziaływanie Księżyca jest częściowo zniwelowane przez Słońce

rozległa kotlina powstała z kilku uwałów, efekt krasu powierzchniowego, występują m.in. w Górach Dynarskich

miejsce w którym rzeka wpływa pod powierzchnię ziemi

procesy egzogeniczne
rozpocznij naukę
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zewnętrznymi, np. wietrzenie, erozja, ruchy masowe, diageneza.

procesy endogeniczne
rozpocznij naukę
procesy wpływające na obraz powierzchni ziemi wywołane czynnikami zwewnętrznymi, np. procesy sejsmiczne, wulkaniczne, górotwórcze.

produkt krajowy brutto

transpiracja
rozpocznij naukę
parowanie z powierzchni roślin i organizmów żywych


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.