WykładRóżnice03

 0    9 fiszek    anky91
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ekstrawersja-introwersja a pamięć.
rozpocznij naukę
- Podstawowa metoda badania związku między ekstrawersją a pamięcią- UCZENIE SIĘ LISTY PAR ELEMENTÓW 1. Howarth i Eysenck- uczenie się 7 par elementów; odtwarzanie drugiego elementu na podstawie pierwszego w parze; manipulowano czasem po jakim następowało odtwarzanie. *WYNIK: W warunkach bezpośredniego odtwarzania ekstrawertycy przypomnieli sobie 2 razy więcej elementów niż introwertycy.[Do zapamiętania par elementów trzeba stworzyć odpowiednie powiązania dla par.> Zdolność do pamiętania zależy o
Ekstrawersja-introwersja a pamięć robocza.
rozpocznij naukę
1) Eksperyment Liebermana: przyjęto założenia modelu pamięci roboczej Baddeleya: centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna, notes wzrokowo-przestrzenny. > Zadania mierzące zakres STM w niewielkim stopniu wymagają dynamicznej pracy CSW- lepszym zadaniem jest przeszukiwanie STM w paradygmacie Sternberga. *WYNIKI: EKSTRAWERTYCY PRZESZUKUJĄ PAMIĘĆ KRÓCEJ; istotność statystyczna dla 1,2 elementów- dalej korelacja jest nieistotna; Ogólnie: SZYBCIEJ REAGUJĄ EKSTRAWERTYCY. ******* Jeśli są różnice
Pamięć proceduralna a ekstrawersja-introwersja.
rozpocznij naukę
- Corr i inni: porównał szybkość uczenia proceduralnego u E i I (zadanie wymagało wykrycia utajonej reguły dotyczącej miejsca pojawiania się bodźca w kolejnych ekspozycjach na ekranie komputera) *WYNIK: SZYBSZE UCZENIE PROCEDURALNE WYKAZUJĄ INTROWERTYCY *** > Lokalizacja pamięci proceduralnej: zwoje podstawy mózgu (część międzymózgowia) podlegają wpływowi układu siatkowatego i dopaminy.
Ekstrawersja-introwersja a uwaga.
rozpocznij naukę
* Ekstrawertycy cechują się niższym poziomem pobudzenia korowego - ich poziom wykonania zależy więc od wielkości stymulacji, której dostarcza zadanie. * Gale, Hill: zadania monotonne wymagające ciągłej czujności: W ZADANIACH MONOTONNYCH PRZEWAGA INTROWERTYKÓW (tylko w zadaniach wzrokowych, nie słuchowych) * Zadania bardziej wymagające, mniej monotonne: LEPSI EKSTRAWERTYCY (introwertycy tracą przewagę ponieważ poziom ich pobudzenia przekracza wartość optymalną) * Wieczorem ekstrawertycy funkcjonu
Koncepcja rodzajów pobudzenia Thayera.
rozpocznij naukę
*Aktywacja typu A (pobudzenie energetyczne) - osoby pobudzone w znaczeniu aktywacji A czują się energiczne, aktywne i gotowe do działania, natomiast osoby niepobudzone czują się ospałe, śpiące i zmęczone (funkcja mobilizująca) [układ siatkowaty] * Aktywacja typu B (pobudzenie napięciowe)- osoby pobudzone czują się napięte i zestresowane (funkcja lękotwórcza) [układ limbiczny] - Te dwa rodzaje aktywacji mogą mieć różne wartości i wchodzić w interakcje.
Neuropsychologiczna teoria temperamentu Graya.
rozpocznij naukę
- Teoria ta uwzględnia mechanizmy fizjologiczne cech temperamentalnych; wywodzi się z badań na zwierzętach. * INTROWERTYCY SĄ BARDZIEJ WRAŻLIWI NIŻ EKSTRAWERTYCY NA KARY I BRAK NAGRÓD (uczą się szybciej jeśli bodźcem bezwarunkowym jest kara/ EKSTRAWERTYCY SĄ BARDZIEJ WRAŻLIWI NIŻ INTROWERTYCY NA NAGRODY I BRAK KAR [Ogólną wrażliwość na wzmocnienia odzwierciedla wymiar neurotyczności] * Ekstrawersja i neurotyzm to cechy WTÓRNE będące wynikiem interakcji dwóch bardziej podstawowych cech: lęku i im
Układy sterujące zachowaniem emocjonalnym wg koncepcji Graya.
rozpocznij naukę
* Behawioralny układ hamujący (BIS): warunkuje wrażliwość na sygnały kary, braku nagrody lub nowości oraz reakcje na te bodźce; Różnice indywidualne w lękliwości- zmniejsza tendencję do działania, reakcja na negatywne bodźce. Aktywności BIS towarzyszy subiektywny stan zwany LĘKIEM. - Reaktywność BIS (próg wrażliwości, szybkość działania) decyduje o różnicach indywidualnych w poziomie lęku jako cechy. * Behawioralny układ aktywacyjny (BAS): warunkuje wrażliwość na sygnały nagrody i braku kary ora
Co to jest lęk?
rozpocznij naukę
Stan, w którym jednostka reaguje na zagrożenie (bodźce skojarzone z karą bądź brakiem nagrody) lub na niepewność (nowość) reakcją typu, zatrzymaj się, przypatrz się uważnie, posłuchaj i przygotuj się do działania"
Badania inspirowane koncepcją Graya (system BAS)
rozpocznij naukę
* System BAS jest związany ze zniekształceniem niejednoznacznych informacji w kierunku pozytywnym, natomiast BIS powoduje zniekształcenia w kierunku negatywnym (Gomez) - Skala BIS/BAS (20-itemowy kwestionariusz) - uzupełnianie fragmentów słów - rozpoznawanie słów - swobodne przypominanie słów *WYNIKI: Korelacje cząstkowe- wrażliwość BIS i BAS. > Osoby uzyskujące wyższe wyniki na skali BAS częściej uzupełniają słowa wyrazami pozytywnymi (BIS- negatywnymi) > BAS- pozytywne słowa prawidłowo rozpozn

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.