Psychopato liczby

 0    143 fiszki    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
jaki procent seniorów cierpi na zaburzenia psychiczne?
rozpocznij naukę
20%
ile lat trwa zazwyczaj otępienie typu Alzheimera?
rozpocznij naukę
4-16 lat
jaki procent ludzi w wieku 65 lat i jaki po 85 r.ż. choruje na otępienie typu alzheimera?
rozpocznij naukę
65 lat: 3%, po 85 r.ż: 40%
ile osób (na mln) choruje na otępienie typu alzheimera?
rozpocznij naukę
11 mln
ile osób w polsce choruje na otępienie typu alzheimera
rozpocznij naukę
200 000
o ile procent mózg chorych na alzheimera jest mniejszy w porównaniu z osobami zdrowymi w tym samym wieku?
rozpocznij naukę
10-15%
o ile procent spada liczba neuronów w niektórych obszarach przy Alzheimerze?
rozpocznij naukę
nawet do 80 %
z którymi chromosomami sprzężony jest zespół Picka?
rozpocznij naukę
3 i 17
w którym chromosomie zmiany przy Huntingtonie?
rozpocznij naukę
4
jaki % populacji szacunkowo stanowią upośledzeni umysłowo + ile z tego w stopniu średnim, a ile w ciężkim?
rozpocznij naukę
2-4%, średni 0,5%, ciężki 0,25%
procent w populacji upośledzonych, osoby o upośledzeniu u stopniu: lekkim, umiarkowanym, ciężkim, głębokim
rozpocznij naukę
lekkim 85%, umiarkowanym 10%, ciężkim 4%, głębokim 1%
wyniki testów iq u osób upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym: skala słowna/bezsłowna + ogółem
rozpocznij naukę
jakie jest ryzyko, że dziecko będzie upośledzone jeśli ma rodziców o upośledzeniu w stopniu lekkim?
rozpocznij naukę
50-60%
co się dzieje z chromosomami w Downie?
rozpocznij naukę
trisomia chromosomu 21, 47 zamiast 46 chromosomów
co się dzieje z chromosomami w Zespole Wiliamsa?
rozpocznij naukę
utrata części chromosomu 7
co się dzieje z chromosomami w zespole Pataua?
rozpocznij naukę
trisomia chromosomu 13
co się dzieje z chromosomami w Zespole Edwardsa?
rozpocznij naukę
trisomia chromosomu 18
jaki procent dzieci ma FAS?
rozpocznij naukę
0,5-6% dzieci kobiet nadużywających alko
jak szacuje się rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych (autyzm, zespoły nadpobudliwości ruchowej, zab. Zachowania i zab. Lękowe i nastroju) w populacji dzieci upośledzonych?
rozpocznij naukę
3-50%
ile razy autyzm jest częstszy w populacjo dzieci upośledzonych niż u dzieci zdrowych?
rozpocznij naukę
100
ile razy częściej chłopcy niż dziewczynki chorują na zespół sawanta?
rozpocznij naukę
6
ile litrów na rok pili w latach 80tych?
rozpocznij naukę
9,5-10,5
jaki % społeczeństwa w polsce jest alkoholikami + ile to osób?
rozpocznij naukę
3-4% CZYLI 700-900 tys.
ile razy więcej osób cierpi z powodu posiadania w rodzinie alkoholika?
rozpocznij naukę
3-4
ilu alkoholików rocznie podejmuje leczenie? ile utrzymuje roczną abstynencję?
rozpocznij naukę
150 000, abstynencję utrzymuje 1/3
ile osób podejmuje leczenie w związku z nadużywaniem innych środków psychoaktywnych?
rozpocznij naukę
10 000
6 faz upicia zwykłego + promile
rozpocznij naukę
1. 0,3-0,5 promila, 2.0,5-0,7 promila, 3.0,7-2 promile,4.2-3 promile, 5.3-4 promile, 6. powyżej 4 promile
procent zawartości THC w marihuanie, haszyszu i oleju haszyszowym
rozpocznij naukę
marihuana 1-10%, haszysz 10-15%, olej 15-30%
ile różnych substancji psychoaktywnych zawierają subst. wytwarzane z konopii?
rozpocznij naukę
60
u jakiej części alkoholików podczas trwania zespołu abstynencyjnego pojawia się majaczenie drżenne?
rozpocznij naukę
15%
jaka część dorosłych alkoholików przejawia symptomy organicznego uszkodzenia mózgu o różnym charakterze?
rozpocznij naukę
10%
Ryzyko „dziedziczności” alkoholizmu Krewni I stopnia w linii męskiej Krewni I stopnia w linii żeńskiej
rozpocznij naukę
męskiej 40%, żeńskiej 20%
ryzyko dziedziczalności alkoholizmu: MZ mężczyźni, DZ mężczyźni, MZ kobiety, DZ kobiety
rozpocznij naukę
MZ: mężczyźni 60%, kobiety 39%, DZ: mężczyźni 31%, kobiety 22%
jaki wg kendler jest wpływ dziedziczności na alkoholizm?
rozpocznij naukę
0,5
jaki % bliźniąt używało w czasie wojny wietnamskiej środki psychoaktywne? ile uzależnionych?
rozpocznij naukę
10%, uzależnionych 9,5%
% zgodności dziedziczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych u MZ i DZ w wojnie wietnamskiej
rozpocznij naukę
MZ 26%, DZ 16,5%
jaki % wariancji zjawiska nadużywania lub uzależnienia od marihuany można wytłumaczyć wpływem czynników genetycznych o charakterze uogólnionej podatności?
rozpocznij naukę
22%
jaki % wariancji zjawiska nadużywania lub uzależnienia od marihuany można wytłumaczyć wpływem specyficznej podatności na ten środek?
rozpocznij naukę
11%
jaki % wariancji zjawiska nadużywania lub uzależnienia od marihuany można wytłumaczyć wpływem czynników rodzinnych, które warunkują też nadużywanie innych środków?
rozpocznij naukę
17%
jaki % wariancji zjawiska nadużywania lub uzależnienia od marihuany można wytłumaczyć wpływem specyficznych dla marihuany czynników rodzinnych?
rozpocznij naukę
12%
jaki % alkoholików/narkomanów podejmuje się terapii wglądowej?
rozpocznij naukę
3%
w jakim wieku najczęściej ujawniają się zaburzenia afektywne?
rozpocznij naukę
15-30 lat
2 szczyty chorowania na depresję
rozpocznij naukę
1 – ok. 30. r.ż. 2 – po 60. r.ż.
ile razy częstsze są zaburzenia afektywne od np. schizofrenii czy innych zespołów paranoidalnych
rozpocznij naukę
10-20 razy
zaburzenia depresyjne nawracające: która dekada życia, ile epizodów i ile muszą trwać?
rozpocznij naukę
przypadają na 5 dekadę życia i charakteryzują się co najmniej 2 epizodami trwającymi min. 2 tygodnie, zazwyczaj jednak 3-12 m-cy
jaki % kobiet zapada na depresję poporodową?
rozpocznij naukę
10-15%
ile trwają symptomy manii a ile depresji w dwubiegunówce?
rozpocznij naukę
mania 2 tyg- 4-5mc, depresja roku
ryzyko zachorowania na zaburzenia afektywne dwubiegunowe?
rozpocznij naukę
1% k i m
jaki procent pacjentów ma co najmniej 4 epizody manii i depresji w roku?
rozpocznij naukę
5-10%
w jakiej części zaburzenia afektywne dwubiegunowe są odziedziczalne?
rozpocznij naukę
12-20%
w jakiej części zaburzenia afektywne jednobiegunowe są odziedziczalne?
rozpocznij naukę
7%
ryzyko zachorowania dla krewnych I stopnia na depresję dwubiegunową + ryzyko w populacji
rozpocznij naukę
8%, w populacji 1%
ryzyko zachorowania dla krewnych I stopnia na ciężką depresję jednobiegunową + w populacji
rozpocznij naukę
9 %, w populacji 3 %
Wskaźniki zgodności występowania zaburzeń afektywnych na podst. badań nad bliźniętami
rozpocznij naukę
markery w chromosomach dla depresji dwubiegunowej
rozpocznij naukę
18p11, 18q22, 21q21 oraz w chromosomie 4p16
2 geny przypuszczalnie odpowiedzialne za schizofrenię i zaburzenia dwubiegunowe
rozpocznij naukę
gen COMT chromosomu 22, gen G72/G30 chromosomu 13.
czas leczenia chorych z depresją
rozpocznij naukę
umiarkowanie i ciężko chorzy: 6-8 tyg, kontynuowanie farmakoterapii 4-6 m-cy
ryzyko zachorowania na schizofrenię
rozpocznij naukę
1%
jaki % chorych na schizofrenię donosi o słyszeniu głosów kierujących ich zachowaniem
rozpocznij naukę
50%
u ilu % pierwszy raz leczonych pacjentów cierpiących z powodu schizofrenii (zarówno młodych jak i starych) stwierdzono nasilenie depresji?
rozpocznij naukę
u 20%
jaki % schizofreników cierpi okresowo na różne zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
rozpocznij naukę
8-13%
najczęściej w jakim przedziale wiekowym stwierdza się początek schizofrenii hebefrenicznej?
rozpocznij naukę
15-25 lat
oczekiwania częstości nawrotów w pierwszym roku po ostrej manifestacji objawów %
rozpocznij naukę
60%
dziedziczenie schizofrenii u MZ i DZ
rozpocznij naukę
MZ 30-50 %, DZ 8-14%
ryzyko dziedziczenia schizofrenii u krewnych I i II stopnia
rozpocznij naukę
I stopnia 12 (3-17 Gershon), II stopnia 3%
Adoptowane dzieci matek chorych na schizofrenię wykazały większe prawdopodobieństwo zachorowania niż adoptowane dzieci rodziców niechorujących, jakie?
rozpocznij naukę
18,8%
dlaczego badania dot. masy mózgu u schizofreników są niejasne?
rozpocznij naukę
U niektórych wzrost masy nawet do 10% U innych ubytek rzedu 4-6 %
jaki procent pacjentów schizofrenicznych podczas pierwszego rzutu nie reaguje na neuroleptyki?
rozpocznij naukę
30%
zgodnie z modelem Hirscha podatność-stres, u jakiego procentu chorych ryzyko nawrotu schizofrenii przypisano wydarzeniom życiowym?
rozpocznij naukę
23%
Rozpowszechnienie stanów dysocjacyjnych w Ameryce Północnej i Niemczech %
rozpocznij naukę
USA 10%, DE 13%
na jaki wiek przypada szczyt podatności na stany dysocjacyjne?
rozpocznij naukę
3 dekada życia (między okresem pokwitania a 35 rokiem życia)
u jakiej części pacjentów zaburzenia pod postacią somatyczną przyjmują postać przewlekłą i trwają całe życie? u której płci bardziej?
rozpocznij naukę
u 2%, K>M
kiedy zaczyna się chorować na hipohondrię?
rozpocznij naukę
40 r.ż
jak diagnozujemy hipohondrię
rozpocznij naukę
dwie choroby w ciągu pół roku
jaki procent anorektyków to chłopcy?
rozpocznij naukę
5-10%
jaki procent młodzieży ma Jadłowstręt w okresie adolescencji?
rozpocznij naukę
0,5-1%
jaki procent dorosłych ma Jadłowstręt?
rozpocznij naukę
0,2-0,8%
bulimia - jaki procent młodzieży i dorosłych?
rozpocznij naukę
młodzież 2%, dorośli 1,3%
jaki procent anorektyków umiera?
rozpocznij naukę
6%
na podstawie jakich 2 wskaźników diagnozujemy zaburzenia odżywiania?
rozpocznij naukę
Masa ciała o 15% mniejsza niż oczekiwana dla wieku i wzrostu. Wskaźnik masy ciała Queteleta 17,5kg/m2 lub mniej
temperatura ciała i akcja serca u ludków z zab. odż.
rozpocznij naukę
temp. 36 st., akcja serca 60 uderzeń/minutę
ile procent masy ciała trzeba zrzucić żeby zauważyła rodzina?
rozpocznij naukę
40-60%
jaka część pacjentów zgłaszających się na leczenie klasyfikuję się do grupy niespecyficznych zaburzeń odżywania (np. wszystko jak w anoreksji, ale jest miesiączka)?
rozpocznij naukę
1/3
Zgodność bliźniąt MZ i DZ co do masy ciała i grubości powłok skórnych
rozpocznij naukę
MZ 56%, DZ 5%
gen znaleziony na którym chromosomie ma wpływ na nadwagę u kobiet?
rozpocznij naukę
na 4.
jaka część populacji choruje na narkolepsję?
rozpocznij naukę
0,05%
ile lat zajmuje diagnoza narkolepsji?
rozpocznij naukę
15 lat
jakie jest kryterium diagnostyczne narkolepsji?
rozpocznij naukę
zasypianie na 10-20 minut kilka razy dziennie
zapadalność na osobowość borderline + ile procent z tego to babeczki?
rozpocznij naukę
1-2%, w tym 75% kobiet
rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych w USA i PL
rozpocznij naukę
USA 60%, PL 75,5%
procentowe występowanie zdarzeń traumatycznych: groźny wypadek, przemoc w dzieciństwie, świadek śmierci kogoś bliskiego/napadu bandyckiego, utrata bliskiej osoby
rozpocznij naukę
24 % -groźny wypadek 23% - przemoc w dzieciństwie 22% - świadek śmierci kogoś bliskiego/napadu bandyckiego 21% - utrata bliskiej osoby
PTSD w USA ile %?
rozpocznij naukę
0,5-1,3%
występowanie ASD u zgwałconych kobiet, ile % z nich przechodzi w PTSD?
rozpocznij naukę
ASD 80-90%, 50% z nich przechodzi w PTSD
chromosomalna przyczyna podatności na lęk
rozpocznij naukę
chromosom 15
jaki % dzieci w USA ma poważne, wymagające terapii problemy? ile z nich uzyskuje faktyczną pomoc?
rozpocznij naukę
15-22%, 20% uzyskuje pomoc
średni wiek wystąpienia zaburzenia
rozpocznij naukę
13-25 lat
gdy dziecko ma ile lat, to można już diagnozować niektóre zaburzenia?
rozpocznij naukę
7 lat
ile % dzieci w wieku między 2. a 14. rokiem życia doświadcza co najmniej jednego specyficznego lęku? który jest powszechny?
rozpocznij naukę
90%, lęk przed ciemnością powszechny
ile trwa okres ponownego przystowsowania się dziecka w wieku przedszkolnym po rozwodzie rodziców?
rozpocznij naukę
2-3 lata
przejawy ponownego przystowsowania się dziecka w wieku przedszkolnym po rozwodzie rodziców?
rozpocznij naukę
wyraża się to w: agresji, depresji, nieposłuszeństwa, zastępczego odreagowywania (acting out) i problemów w relacjach z rówieśnikami.
co jest Najbardziej rozpowszechnionym systemem klasyfikacji zaburzeń wieku dziecięcego?
rozpocznij naukę
DSM-IV
na jakie 2 szerokie kategorie dzieli się zaburzenia dziecięce?
rozpocznij naukę
zaburzenia z objawami skierowanymi do wewnątrz (internalizacyjne) i zaburzenia z objawami skierowanymi na zewnątrz (eksternalizacyjne)
ile razy częściej Chłopcy w porównaniu do dziewczyn wykazują więcej problemów związanych z uzewnętrznianiem?
rozpocznij naukę
2-3
w jakim wieku u chłopców i u dziewcząt zaburzenia lękowe występują tak samo często?
rozpocznij naukę
9-13 lat
jaki procent dzieci doświadcza zaburzeń zachowania?
rozpocznij naukę
2-9%
jaki procent dzieci doświadcza zaburzeń opozycyjno-buntowniczych?
rozpocznij naukę
6-10%
jaki procent nastolatków przyznaje się do kradzieży a jaki do niszczenia mienia?
rozpocznij naukę
50 % kradzież, 45% niszczenie mienia
jaki procent dzieci jest skierowany na leczenie z powodu zaburzeń zachowania '
rozpocznij naukę
35-75%
ile razy częściej niż dziewczynki chłopcy cierpią na zaburzenia zachowania '
rozpocznij naukę
3-7
do jakiego wieku u dziewczynek, a jakiego u chłopców ujawniają się zaburzenia zachowania?
rozpocznij naukę
u chłopców do 10, u dziewczynek między 13 a 16 rż
jakie zaburzenia są charakterystyczne dla każdej z płci?
rozpocznij naukę
chłopcy-kradzieże, dziewczynki-nieprawidłowe zachowania seksualne
3 Czynniki istotnie wpływające na zaburzenia zachowania
rozpocznij naukę
poznawcze, biologiczne, wpływ rodziny
3 podstawowe cechy ADHD
rozpocznij naukę
nieuzasadniona rozwojowo nieumiejętność skupienia uwagi, impulsywność i nadruchliwość, mające swój początek przed ukończeniem 7lat.
ile % dzieciorów ma ADHD?
rozpocznij naukę
3-5%
jaki procent dzieci z ADHD cierpi także na co najmniej jedno inne zaburzenie
rozpocznij naukę
do 44%
jaki procent dzieci z ADHD ma trudności w uczeniu?
rozpocznij naukę
20-25%
ile razy częściej chłopcy mają ADHD niż dziewczynki?
rozpocznij naukę
4-8
jaki procent biologicznych rodziców dzieci z ADHD cierpiało na ADHD?
rozpocznij naukę
25%
u ilu procent dzieci z ADHD występują uszkodzenia mózgu?
rozpocznij naukę
5-10%
w jakim wieku najczęściej jest stawiana diagnoza ADHD?
rozpocznij naukę
6 r.ż
jaki procent dzieci z ADHD może nadal cierpieć na to zaburzenie w okresie dojrzewania, a jaki będzie nadal cierpieć na to zaburzenie w wieku dorosłym
rozpocznij naukę
dojrzewanie 50-80%, dorosłość 30-50%
3 sposoby leczenia ADHD
rozpocznij naukę
farmakologia i strategie behawioralne i poznawczo-behawioralne
jaki procent dzieci z ADHD przyjmujące leki wykazują pozytywną reakcję na stymulanty?
rozpocznij naukę
70%
skutki uboczne i wady leków na adhd
rozpocznij naukę
lęk, bezsenność, drażliwość, spadek wagi, podwyższenie ciśnienia krwi i przyspieszenie tętna oraz okazjonalne tiki ruchowe. U większości dzieci efekty są krótkotrwałe i trwają tak długo jak brane są leki.
jaki procent Dzieci w wieku 7-12lat: nie przejawia strachu, przejawia normalny strach, nadmierny strach
rozpocznij naukę
20-45% nie przejawia strachu, 50-60% przejawia normalny strach, 4-6% nadmierny strach
kiedy dziecko odczuwa lęk przed separacją od opiekuna?
rozpocznij naukę
8mc-2rż
jaki lęk jest charakterystyczny dla 2-4latków
rozpocznij naukę
przed zwierzętami i ciemnością
jakie lęki między 4 a 6 rż?
rozpocznij naukę
rozwija się wyobraźnia dziecka i tworzy wyobrażenia duchów itd.
lęki po 6rż
rozpocznij naukę
lęk przed zranieniem, śmiercią, naturalnymi klęskami żywiołowymi
lęk w adolescencji
rozpocznij naukę
lęk przed odrzuceniem przez grupę rówieśniczą
zaburzenia lękowe u dzieci
rozpocznij naukę
zespół uogólnionego lęku, zaburzenia obsesyjno kompulsywne, lękowe zaburzenia separacyjne
ale % dzieci ma GAD?
rozpocznij naukę
2,9-4,6%
ile % dorosłych ma GAD?
rozpocznij naukę
4%
ile procent spośród dzieci z zespołem uogólnionego lęku cechuje nierealistyczny nadmierny lęk i niepokój; zespół ten wiąże się z symptomami fizycznymi (np. drażliwość, trudność koncentracji, problemy ze snem).
rozpocznij naukę
95%
ile % dzieci ma OCD?
rozpocznij naukę
mniej niż 2%
ile % dzieci cierpi na zaburzenia lękowe?
rozpocznij naukę
5-8%
jak chłopcy i dziewczynki różnią się pod względem występowania zaburzeń lękowych w dzieciństwie, a jak w czasie dorastania?
rozpocznij naukę
w dzieciństwie nie ma różnic, a w okresie dorastania dziewczynki 3 razy częściej
wielka depresja: jak często - chłopcy i dziewczęta
rozpocznij naukę
chłopcy 2,9%, dziewczęta 4,5%
ile % dzieci w wieku 6-12 lat choruje na depresję?
rozpocznij naukę
2%
ile osób choruje na depresję przed osiągnięciem wieku młodzieńczego?
rozpocznij naukę
4-8%
U ilu procent osób w wieku dojrzewania, u których rozpoznano depresję zdiagnozowano dodatkowo co najmniej jedno współwystępujące zaburzenie?
rozpocznij naukę
u 43%
U osób w wieku dojrzewania, u których rozpoznano depresję i zdiagnozowano dodatkowo co najmniej jedno współwystępujące zaburzenie, jakie 3 zaburzenia są najbardziej rozpowszechnione?
rozpocznij naukę
(zaburzenie lękowe 18%, zaburzenie związane z używaniem substancji psychoaktywnych 14%, zaburzenia z związane z zachowaniami niszczycielskimi 8%
ile procent osób, które doświadczyło depresji w dzieciństwie doświadczyło przynajmniej jednego nawrotu depresji w dorosłym życiu?
rozpocznij naukę
60%

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.