10. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).

 0    115 fiszek    annawolska4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

być wyrzuconym np. ze szkoły
rozpocznij naukę
be expelled

zachowywać się
rozpocznij naukę
behave

być ukaranym
rozpocznij naukę
be punished

wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji)
rozpocznij naukę
expel

ukarać, wymierzyć karę
rozpocznij naukę
punish

cheat

oblać (np. egzamin)
rozpocznij naukę
fail

zdać (np. egzamin)
rozpocznij naukę
pass

powtarzać materiał np. do sprawdzianu
rozpocznij naukę
revise

pisać/zdawać egzamin 1
rozpocznij naukę
do an exam

pisać/zdawać egzamin 2
rozpocznij naukę
take an exam

kształcić, edukować
rozpocznij naukę
educate

bring up

szkoła z internatem
rozpocznij naukę
boarding school

graduate

dyrektor (w szkole)
rozpocznij naukę
head teacher

przedszkole UK
rozpocznij naukę
nursery school

przedszkole US
rozpocznij naukę
kindergarten

szkoła podstawowa UK
rozpocznij naukę
primary school

szkoła podstawowa US
rozpocznij naukę
elementary school

szkoła średnia, liceum UK
rozpocznij naukę
secondary school

szkoła średnia, liceum US
rozpocznij naukę
high school

prywatna szkoła
rozpocznij naukę
private school

państwowa szkoła
rozpocznij naukę
state school


religijna szkoła
rozpocznij naukę
religious school

term

semester

klasa ze względu na wiek
rozpocznij naukę
grade

ostatnia klasa szkoły średniej w US
rozpocznij naukę
twelfth grade

a priest

uniwersytet, szkoła pomaturalna US
rozpocznij naukę
college

próba generalna (kostiumowa)
rozpocznij naukę
dress rehearsal

krytyk, recenzent
rozpocznij naukę
reviewer

uważa się, że
rozpocznij naukę
it is considered

zamącić w głowie, zdezorientować
rozpocznij naukę
confuse

kojarzyć fakty
rozpocznij naukę
associate

ćwiczyć (np. przemówienie), robić próbę (teatralną)
rozpocznij naukę
rehearse

rehearsal

ograniczona ilość
rozpocznij naukę
limited number

za dwa tygodnie
rozpocznij naukę
in two weeks time


zdawać ponownie (np. egzamin)
rozpocznij naukę
retake


oceniać, wystawiać stopnie (w szkole) 1
rozpocznij naukę
grade

oceniać, wystawiać stopnie (w szkole) 2
rozpocznij naukę
mark

common room

opuszczać lekcje, wagarować
rozpocznij naukę
skip lessons

uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
learn by heart

zwracać uwagę
rozpocznij naukę
pay attention

odrabiać zadanie domowe
rozpocznij naukę
do homework

zadać zadanie domowe
rozpocznij naukę
set homework

sprawdzić zadanie domowe
rozpocznij naukę
check homework

pojawić się późno
rozpocznij naukę
turn up late

zapisać się na zajęcia/kółka pozalekcyjne
rozpocznij naukę
join after school club

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
co-ed school

szkoła tylko dla chłopców lub tylko dziewczynek
rozpocznij naukę
single sex school

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
staff

obowiązkowe 1
rozpocznij naukę
compulsory

obowiązkowe 2
rozpocznij naukę
obligatory

powtarzać materiał do egzaminu
rozpocznij naukę
revise for an exam

surowy, wymagający, rygorystyczny
rozpocznij naukę
strict

pobłażliwy, łagodny
rozpocznij naukę
lenient

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room

middle school

wybitny, utalentowany
rozpocznij naukę
prodigy

kontrowersyjny
rozpocznij naukę
controversial

kontrowersja
rozpocznij naukę
controversy

zdeterminowany
rozpocznij naukę
determined

połączony, powiązany, stowarzyszony
rozpocznij naukę
associated

wyróżniający się, wybitny
rozpocznij naukę
outstanding

prześcignąć, prześcigać, celować w czymś
rozpocznij naukę
excel

przechodzić samego siebie
rozpocznij naukę
pass oneself

buntować się
rozpocznij naukę
rebel

zainteresować się czymś, podjąć coś, zająć się czymś
rozpocznij naukę
take up something

czuć się urażonym, oburzać się, mieć pretensje
rozpocznij naukę
resent

nachalny rodzic
rozpocznij naukę
pushy parent

zachęcający, ośmielający
rozpocznij naukę
encouraging

examiner

zdawać egzamin 3
rozpocznij naukę
sit an exam

zwracać uwagę (na cos)
rozpocznij naukę
pay attention

porzucić coś, przestać
rozpocznij naukę
give up something

przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
rozpocznij naukę
come round

ostatecznie, w końcu
rozpocznij naukę
eventually


zmieniać coś w coś
rozpocznij naukę
turn something into something

sadzić, siać
rozpocznij naukę
plant

portrait

własność, mienie
rozpocznij naukę
property

pozostać, nie zmienić się
rozpocznij naukę
remain

ambitny, zmuszający do rywalizacji
rozpocznij naukę
competitive

average

prywatny nauczyciel
rozpocznij naukę
tutor

powszechny widok
rozpocznij naukę
common sight

poduszka (pod głowę)
rozpocznij naukę
pillow

poduszka (do siedzenia)
rozpocznij naukę
cushion

spełniać standardy
rozpocznij naukę
meet standards

reluctant

dostosowywać się do czegoś, przestrzegać czegoś
rozpocznij naukę
conform to something


przewodnik audio
rozpocznij naukę
audio guide

perfectly

spektakularny
rozpocznij naukę
spectacular

cozy

spacious

dobrze wyposażony
rozpocznij naukę
well equipped


mnóstwo czegoś
rozpocznij naukę
plenty of something

servant

północny zachód, północno-zachodni
rozpocznij naukę
northwest

wspaniały, magiczny
rozpocznij naukę
magnificent

zapierający dech w piersi
rozpocznij naukę
breathtaking

luxurious

a basement

a path


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.