12M. MILITARY Stanag 6001 - level 2 - Campaign2

 0    103 fiszki    annawolska4
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


punishment

thief

wsparcie (rz)
rozpocznij naukę
back up

arsonist

rapist

pipe

the mayor

biletowy w teatrze, wskazujący miejsce itd
rozpocznij naukę
usher

przewodniczący
rozpocznij naukę
chairman

obniżać (cz), dolny, niższy (prz)
rozpocznij naukę
lower

ogłaszać, obwieszczać
rozpocznij naukę
announce

oznajmić, ogłosić (coś oficjalnie)
rozpocznij naukę
declaredecrease

increase

umyślnie, celowo
rozpocznij naukę
deliberately

naked

daleki, odległy
rozpocznij naukę
remote

z powodu czegoś/kogoś
rozpocznij naukę
because of

odzyskać przytomność
rozpocznij naukę
regain consciousness

karabin szturmowy
rozpocznij naukę
assault rifle

pozwolenie na pracę
rozpocznij naukę
work permit

udzielić pozwolenia
rozpocznij naukę
grant permission

dalsze dochodzenie/ śledztwo
rozpocznij naukę
further enquiries

thieves

theft

porwanie (rz)
rozpocznij naukę
kidnapping

murder

w związku z
rozpocznij naukę
in connection with

tragiczna historia
rozpocznij naukę
tragic story

heroism

włamać się
rozpocznij naukę
break into


zapobiec tragedii
rozpocznij naukę
prevent tragedy

hostage

persuade

uderzyć 3 formy
rozpocznij naukę
strike struck struck

strike a blow

arson

znaczący, ważny
rozpocznij naukę
significant

usiłowanie zabójstwa
rozpocznij naukę
attempted murder

w szczególności
rozpocznij naukę
in particular

izba przyjęć
rozpocznij naukę
emergency room

leczyć, częstować, traktować
rozpocznij naukę
treat

ich stan był stabilny
rozpocznij naukę
their condition was stable

zraniony, ranny (zwykle za pomocą broni, np. noża lub pistoletu)
rozpocznij naukę
wounded

bezpośredni przełożony
rozpocznij naukę
immediate boss

mianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko)
rozpocznij naukę
appoint

praise

skuteczny, efektywny
rozpocznij naukę
efficient

irritated

wyczucie czegoś, poczucie czegoś
rozpocznij naukę
sense of something

głupie plotki
rozpocznij naukę
silly rumors


although

przypuszczać, sądzić
rozpocznij naukę
reckon

dlatego też
rozpocznij naukę
therefore

however

so that

in order to

po przybyciu
rozpocznij naukę
on arrival

identyfikować, rozpoznawać
rozpocznij naukę
identify

treatment

oświadczenie, zeznanie
rozpocznij naukę
statement

stwierdzać, oświadczać, zeznawać
rozpocznij naukę
state

investigation

promise

objaśniać, wyjaśniać, tłumaczyć
rozpocznij naukę
explain

ostrzegać, uprzedzać
rozpocznij naukę
warn

materiały wybuchowe
rozpocznij naukę
explosives

sprawdzać, kontrolować
rozpocznij naukę
inspect

kłócić się
rozpocznij naukę
argue

rabunek, kradzież z użyciem przemocy
rozpocznij naukę
robbery

własność, mienie, nieruchomość
rozpocznij naukę
property

jealous

armed

poddawać się
rozpocznij naukę
surrender

smuggling

zaufanie społeczne
rozpocznij naukę
public confidence

burn

zbiornik paliwa
rozpocznij naukę
fuel tank

unexploded ordnance

biuletyn informacyjny
rozpocznij naukę
newsletter

previous

zastępca dowódcy
rozpocznij naukę
second in command

zdolności przywódcze
rozpocznij naukę
leadership skills

być z kimś w dobrych stosunkach
rozpocznij naukę
get on well with somebody

prowadzić życie towarzyskie, udzielać się towarzysko
rozpocznij naukę
socialize

pominąć kogoś
rozpocznij naukę
pass somebody over

lokator, pasażer
rozpocznij naukę
occupant

informator (człowiek)
rozpocznij naukę
informant

complaint

suspect

confidential


areszt śledczy
rozpocznij naukę
custody

spójny z, zgodny z
rozpocznij naukę
consistent with

additionally

pozostać, nie zmieniać się
rozpocznij naukę
remain

wysyłać, ekspediować
rozpocznij naukę
dispatch

instead of


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.